Starf umsjónarkennara í Dalvíkurskóla

Óskað er eftir umsjónakennara í 3. – 4. bekkjar teymi í Dalvíkurskóla. Umsóknarfrestur er til 10. október 2014

Hæfniskröfur:
- Grunnskólakennarapróf
- Hugmyndaríkur, jákvæður og sveigjanlegur
- Hefur frumkvæði og metnað í starfi og getu til að vinna í hóp
- Hæfni í mannlegum samskiptum og nær vel til barna
- Góð færni í bekkjarstjórnun
- Mikill áhugi á skólaþróun
- Tilbúinn að takast á við fjölbreyttar áherslur í skólastarfi
- Tilbúinn að vinna eftir fjölbreyttum kennsluaðferðum

Dalvíkurskóli er 240 nemenda grunnskóli. Einkunnarorð skólans eru þekking og færni, virðing og vellíðan. Skólinn leggur áherslu á snemmtæka íhlutun í námi nemenda. Í skólanum er unnið samkvæmt hugmyndafræði Uppbyggingarstefnunnar, hann er Grænfánaskóli og er lagt mikla áherslu á skólaþróun. Í skólanum er unnið að tilraunaverkefni með spjaldtölvur, unnið er að aukinni samkennslu árganga, teymisvinnu kennara og rík hefð er fyrir fjölbreyttum kennsluháttum. Í Dalvíkurskóla er lögð áhersla á að starfsfólki líði vel í starfi og þar er jákvæðni höfð að leiðarljósi..

Upplýsingar gefur Gísli Bjarnason skólastjóri Dalvíkurskóla gisli@dalvikurbyggd.is  símar 460 4980 og 863 1329.

Senda skal umsókn og ferilsskrá með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila á netfangið gisli@dalvikurbyggd.is  og verður móttaka umsókna staðfest.