Barnavernd

Félagsmálastjóri og starfsmenn félagsþjónustunnar vinna að málefnum barna og ungmenna í umboði barnaverndarnefndar. Markmið barnaverndar er að tryggja börnum viðunandi uppeldisskilyrði. Það er gert með því að styrkja fjölskyldur og beita úrræðum til verndar einstaka börnum þegar það á við. Kannaðar eru aðstæður barna sem talin eru búa við óviðunandi aðstæður og tiltækum ráðum beitt til úrbóta. Úrbætur eru sem dæmi ráðgjöf, tilsjón, vistun, fjárhagsaðstoð, húsnæðisaðstoð o.fl.

Vert er að vekja athygli á ákvæði í barnaverndarlögum um tilkynningarskyldu almennings og þeirra sem hafa afskipti af börnum og ungmennum. 
“Sá sem verður var við að barni sé misboðið, uppeldi þess vanrækt eða aðbúnaði þess svo áfátt að barninu geti stafað hætta af skal tilkynna það barnaverndarnefnd. Nafnleyndar gagnvart málsaðila er gætt sé þess óskað."

Ef málið þolir ekki bið skal hafa samband símleiðis við 112 utan almenns opnunartíma skrifstofu.

Gagnlegir tenglar:
Barnaverndarstofa
Félagsmálaráð