Stuðningsþjónusta

Félagslega stuðningsþjónustu skal veita þeim sem búa í heimahúsum og geta ekki hjálparlaust séð um heimilishald, vegna skertrar getu. Það getur verið vegna fjölskylduaðstæðna, álags, veikinda, barnsburðar eða fötlunar. Ekki er að jafnaði veitt þjónusta sem aðrir heimilismenn geta annast.

Með félagslegri stuðningsþjónustu skal stefnt að því að efla viðkomandi til sjálfbjargar og sjálfræðis. Gera með því viðkomandi kleift að búa sem lengst í heimahúsum við sem eðlilegastar aðstæður og njóta menningar- og félagslífs.

Með félagslegri stuðningsþjónustu er átt við hverskonar aðstoð við heimilishald, persónulega aðhlynningu, félagslegan stuðning, gæslu og umönnun barna og unglinga. Dalvíkurbyggð veitir félagslega þjónustu í samræmi við mat á aðstæðum og eftir því sem mannafli og aðstæður leyfa hverju sinni. Lögð er áhersla á að veita öldruðum og fötluðum heimaþjónustu.

Nánari upplýsingar veitir Eyrún Rafnsdóttir á eyrun@dalvikurbyggd.is og í síma 460 4900.

Umsóknir um stuðningsþjónustu má finna á Þjónustugátt Dalvíkurbyggðar . Einnig er hægt að fá þær hjá Eyrúnu eða í þjónustuveri Skrifstofa Dalvíkurbyggðar.