Deiliskipulag

Deiliskipulag byggir á Aðalskipulagi og er skipulag gert fyrir einstök hverfi og byggingasvæði.

Í deiliskipulagi er gerð nákvæm grein fyrir notkun lands, nýtingarhlutfalli reita, húsagerð, til högun umferðakerfis, lóða og byggingareita. Þannig nær deiliskipulag til afmarkaðs svæðis sem myndar heildstæða einingu svo sem hverfi, hverfishluta, götureits eða húsaþyrpingar. Þar eru sett ákvæði um byggingarheimildir, útfærslu bygginga og frágangs umhverfis.

Í deiliskipulagi eru settir skilmálar um mótun byggðar og umhverfis, svo sem um stærðir, staðsetningu og notkun húsa. Einnig um yfirbragð byggðar, svo sem nánar um útfærslu og hönnun bygginga og efnisnotkun. Þá er í deiliskipulagi sett ákvæði um lóðir og almannarými eins og götur, torg, leiksvæði og almenningsgarða. Byggingarleyfi og framkvæmdaleyfi skulu vera í samræmi við skipulag. Almenna reglan er að byggingaleyfi skuli byggja á deiliskipulagi, en framkvæmdaleyfi geta í tilteknum tilvikum byggt á aðalskipulagi. Sjá nánar á vef Skipulagsstofnunar.

Gildandi deiliskipulög í Dalvíkurbyggð má finna í kortakerfi Dalvíkurbyggðar

Nánari upplýsingar er hægt að fá í þjónustuveri Dalvíkurbyggðar í síma 4604980