Laust er til umsóknar starf húsvarðar í Dalvíkurskóla

Laust er til umsóknar starf húsvarðar í Dalvíkurskóla frá og með 13. ágúst 2007.

Helstu verkefni húsvarðar

  • Umsjón með viðhaldi á kennsluhúsnæði og húsbúnaði.
  • Daglegt eftirlit  og umsjón með loftræstingu, hita og rafkerfi kennsluhúsnæðis.
  • Verkstjórn og umsjón ræstingar, þ.m.t. umsjón með hreingerningu og aukaþrifum á   kennsluhúsnæði.
  • Eftirlit með húsnæði að kvöldi.
  • Innkaup á ræstingar - og hreinlætisvörum.
  • Önnur tilfallandi verkefni.
  • Umsjón með útlánum á tækjum og húsgögnum skólans.

Hæfniskröfur

  • Iðnmenntun eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi.
  • Eiga gott með að umgangast börn og unglinga.
  • Hæfni í mannlegum samskiptum.

Upplýsingar varðandi, vinnutíma, laun og fleira veitir skólastjóri í síma 4604980 eða 8645982.

Umsóknir skulu berast til Dalvíkurskóla v/Mímisveg 620 Dalvík. Umsóknarfrestur er til 20. maí.

Skólastjóri.