Dalvíkurbyggð eflir eldvarnir á heimilum og vinnustöðum

Dalvíkurbyggð eflir eldvarnir á heimilum og vinnustöðum

Dalvíkurbyggð hefur gert samkomulag við Eldvarnabandalagið um að efla eldvarnir á heimilum starfsmanna og í stofnunum sveitarfélagsins. Samstarfið felur í sér að Dalvíkurbyggð innleiðir eigið eldvarnaeftirlit í stofnunum sínum í haust samkvæmt leiðbeiningum, gátlistum og öðrum gögnum sem Eldvarnabandalagið hefur gefið út. Jafnframt innleiðir Dalvíkurbyggð verklagsreglur Eldvarnabandalagsins um varúðarráðstafanir vegna logavinnu.

Áður hafa Akranes, Húnaþing vestra, Akureyri og Fjarðabyggð innleitt eigið eldvarnaeftirlit í samstarfi við Eldvarnabandalagið og lofar árangur af samstarfinu góðu.

Eldvarnabandalagið hefur útbúið leiðbeiningar og önnur gögn vegna eigin eldvarnaeftirlits fyrirtækja og stofnana og verða þau höfð til hliðsjónar í samstarfinu við Dalvíkurbyggð. Þjálfaðir verða eldvarnafulltrúar sem annast mánaðarlegt og árlegt eftirlit með eldvörnum í stofnunum Dalvíkurbyggðar samkvæmt gátlistum Eldvarnabandalagsins.

Þá fá allir starfsmenn sveitarfélagsins fræðslu um eldvarnir á vinnustaðnum og heima fyrir og verður þeim afhent handbók Eldvarnabandalagsins um eldvarnir heimilisins. Eldvarnabandalagið leggur til allt efni og ráðgjöf án endurgjalds.

Bjarni Th. Bjarnason, sveitarstjóri Dalvíkurbyggðar, segir ánægjulegt að Dalvíkurbyggð sé komin í hóp sveitarfélaga sem gera átak í eldvörnum.

- Reynsla annarra sveitarfélaga er jákvæð og við bindum vonir við að þetta samstarf stuðli að auknum eldvörnum bæði á vinnustöðum sveitarfélagsins og heimilum starfsfólks og auki þar með öryggi fólks. Vonandi smitar þetta líka út frá sér til fólks og fyrirtækja hér í sveitarfélaginu, segir Bjarni.

Eldvarnabandalagið er samstarfsvettvangur um auknar eldvarnir á heimilum og vinnustöðum. Aðild að því eiga: Eignarhaldsfélagið Brunabótafélag Íslands, Félag slökkviliðsstjóra, Landssamband slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna, Mannvirkjastofnun, Sjóvá-Almennar tryggingar hf., Slysavarnafélagið Landsbjörg, Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins, TM hf., Vátryggingafélag Íslands hf. og Vörður tryggingar hf.