Dalvíkurbyggð auglýsir lausa til umsóknar stöðu þjónustu- og upplýsingafulltrúa

Dalvíkurbyggð auglýsir lausa til umsóknar stöðu þjónustu- og upplýsingafulltrúa

Dalvíkurbyggð óskar eftir að ráða þjónustu- og upplýsingafulltrúa á Fjármála- og stjórnsýslusvið í 100% starf. 

Leitað er eftir einstaklingi sem er tilbúinn að þróast áfram í starfi og aðlaga sig að breyttu starfsumhverfi á hverjum tíma. Viðkomandi þarf að vera tilbúinn að takast á við fjölbreytt og krefjandi starf. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Umsóknarfrestur er til 26. febrúar. 

       Starfssvið

 • Ritstjórn heimasíðu og umsjón með vefmiðlum.
 • Tekur þátt í uppbyggingu á rafrænni stjórnsýslu og upplýsingatækni.
 • Markaðssetning á Dalvíkurbyggð og gerð kynningarefnis.
 • Almenn upplýsingagjöf í þjónustuveri.
 • Starfsmaður atvinnumála- og kynningarráðs.
 • Móttaka og skráning reikninga.
 • Þátttaka í stefnumótun.
 • Ýmis tímabundin verkefni. 

  Menntunar- og hæfniskröfur

 • Menntun sem nýtist í starfi, háskólapróf er æskilegt.
 • Góð þekking og reynsla af sambærilegum störfum er skilyrði.
 • Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu, einkum sveitarfélaga, er kostur.
 • Góð tölvukunnátta og þekking á upplýsingatækni skilyrði.
 • Gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti.
 • Skipulagshæfileikar, nákvæm vinnubrögð og árverkni.
 • Framúrskarandi samskiptahæfileikar og þjónustulund.
 • Sjálfstæði og frumkvæði í starfi.
 • Metnaður til árangurs og jákvæðni.

  Allar frekari upplýsingar hjá Capacent