Dalvíkurbyggð auglýsir eftir íþróttafulltrúa

Dalvíkurbyggð auglýsir eftir íþróttafulltrúa

ÍÞRÓTTAFULLTRÚI

Fullt starf
Umsóknarfrestur: 05.07.2024
 

Dalvíkurbyggð óskar eftir að ráða metnaðarfullan og drífandi aðila í nýtt starf íþróttafulltrúa. Íþróttafulltrúi er einn af stjórnendum fræðslu – og menningarsviðs með mannaforráð.
Næsti yfirmaður er sviðsstjóri fræðslu – og menningarsviðs.
Starfshlutfall er 100% og kostur er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Starfssvið og helstu verkefni

 • Rekstur og fagleg ábyrgð á starfsemi íþróttamiðstöðvar.
 • Stefnumótun, áætlanagerð og eftirfylgni.
 • Stjórnun starfsmanna og ýmis verkefni tengd starfsmannahaldi.
 • Stuðlar að öflugu íþróttastarfi barna og ungmenna í Dalvíkurbyggð.
 • Starfar með íþrótta- og æskulýðsráði.
 • Hefur umsjón með verkefninu Heilsueflandi Dalvíkurbyggð.
 • Samstarf og samvinna við íþróttafélög í Dalvíkurbyggð.
 • Þátttaka og vinna í verkefninu um Farsæld barna.
 • Samskipti og samvinna við hagsmunaaðila- og samstarfsfólk.
 • Þátttaka í menningarverkefnum, forvarnarstarfi og vinnu gegn fordómum.

Menntunar – og hæfniskröfur

 • Íþrótta – og lýðheilsumenntun, BA í Tómstunda- og félagamálafræðum eða önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi.
 • Þekking og reynsla af sambærilegum störfum er kostur.
 • Þekking og reynsla af stjórnun og áætlunargerð er kostur.
 • Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur, sér í lagi sveitarfélaga.
 • Frumkvæði, sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
 • Góð tölvu – og tungumálakunnátta, íslenska.
 • Jákvæðni og framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Hreint sakavottorð.

Umsóknarfrestur er til og með 05.07.2024

Sótt er um á www.mognum.is

Með umsókn þarf að fylgja með ítarleg ferilsskrá auk staðfestra afrita af prófskírteinum, sem kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda. Við ráðningu eru jafnréttissjónarmið jafngild öðrum málefnalegum sjónarmiðum og hvetjum við áhugasama að sækja um óháð kyni og uppruna.

Dalvíkurbyggð áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.
Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Samband íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar veitir Sigríður Ólafsdóttir, sigga@mognum.is

Dalvíkurbyggð er sveitarfélag við utan verðan Eyjafjörð með metnaðarfulla framtíðarsýn og öflugt atvinnu – og menningarlíf. Umhverfið er öruggt og sérlega fjölskylduvænt með grunn – og leikskólum sem leggja meðal annars áherslu á virðingu og vellíðan. Náttúrufegurð er mikil og aðstaða til íþróttaiðkunar og hvers kyns útivistar er framúrskarandi.