Uppbyggingarsjóður SSNE

Uppbyggingarsjóður SSNE

Uppbyggingarsjóður er samkeppnissjóður sem hefur það hlutverk að styrkja verkefni sem falla að sóknaráætlun Norðurlands eystra. Sjóðurinn styrkir að jafnaði ekki meira en 50% af heildarkostnaði verkefna.

Landshlutasamtökin SSNE annast umsýslu sjóðsins á Norðurlandi eystra. Auglýsa skal opinberlega, minnst einu sinni á ári, eftir umsóknum um styrki.

SSNE setja sér verklagsreglur vegna úthlutana úr sjóðnum þar sem meðal annars koma fram hvaða upplýsingar þurfa að liggja fyrir frá umsækjendum, hvað telst styrkhæfur kostnaður og hvaða viðmið gilda við mat verkefna. Jafnframt kemur þar fram fyrirkomulag við útborgun styrkja og uppgjör verkefna.

Stofnanir, opinber hlutafélög og samtök í meirihlutaeigu ríkis eða sveitarfélaga skulu að jafnaði ekki vera leiðandi aðili í verkefnum styrktum af uppbyggingarsjóði landshlutans.

Umsóknarfrestur í sjóðinn er til 12.00 á hádegi, miðvikudaginn 4. nóvember nk.

Veittir eru þrenns konar styrkir:

  • Verkefnastyrkir á sviði atvinnuþróunar og nýsköpunar
  • Verkefnastyrkir á sviði menningar
  • Stofn- og rekstrarstyrkir á sviði menningar

Umsóknum skal skilað í rafrænni umsóknargátt Uppbyggingarsjóðs Norðurlands eystra.

Nauðsynlegt er að skráning í umsóknargátt sé á auðkenni umsækjanda. Umsóknir fyrir lögaðila þurfa að vera skráðar á kennitölu viðkomandi. Því er nauðsynlegt að sækja um á Íslykli eða rafrænum skilríkjum viðkomandi aðila.

Hér má finna kynningarmyndbandfyrir umsóknarferli vegna styrkja úr Uppbyggingarsjóði

Starfsmenn SSNE verða til viðtals og ráðgjafar um gerð umsókna vítt og breytt á starfssvæðinu. Fyrir utan tilgreindar dagsetningar bjóða ráðgjafar SSNE upp á viðtalstíma á starfsstöðvum sínum eftir samkomulagi. Þann 12. október nk. milli kl. 10:30 og 11:30 verða starfsmenn SSNE til viðtals í Menningarhúsinu Bergi á Dalvík og viljum við hvetja alla íbúa til að kynna sér sjóðinn.

Úthlutunarnefnd
Hlutverk úthlutunarnefndar er að velja þau verkefni sem styrkt verða, á grundvelli faglegs mats. Við úthlutun styrkja skal gæta jafnræðis, hlutlægni, gagnsæis og samkeppnissjónarmiða. Starfsmenn SSNE eða skyldra aðila geta ekki setið í úthlutunarnefnd.

Í úthlutunarnefnd sitja formenn fagráða SSNE auk þriggja annarra sem skipaðir eru af SSNE.

Úthlutunarnefnd er skipuð eftirfarandi einstaklingum til ársins 2022:
Eva Hrund Einarsdóttir, formaður
Guðni Bragason
Hulda Sif Hermannsdóttir, formaður fagráðs menningar
Eiríkur H. Hauksson, formaður fagráðs atvinnuþróunar og nýsköpunar
Tómas Hemlig

Varamenn:
Jan Axel Klitgaard
Guðrún Sigríður Tryggvadóttir