Laust til umsóknar - verkefnastjóri á framkvæmdasviði

Laust til umsóknar - verkefnastjóri á framkvæmdasviði

Framkvæmdasvið Dalvíkurbyggðar leitar að öflugum og metnaðarfullum aðila í starf verkefnastjóra. Um er að ræða afar fjölbreytt og spennandi starf. Næsti yfirmaður verkefnastjóra er sviðsstjóri framkvæmdasviðs. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið stöf sem fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Undirbúningur, vinnsla og eftirfylgni mála á sviði skipulags- og byggingamála.
 • Umsjón með kortasjá og álagningu fasteignagjalda.
 • Umsjón með landbúnaðarmálum, lóðum, lendum og dýrahaldi.
 • Þjónusta og leiðbeiningar til íbúa og viðskiptavina varðandi framkvæmdir, húsbyggingar og ýmis önnur verkefni.
 • Aðkoma að gerð gjaldskráa, áætlana, samninga og eftirfylgni skráninga í Fasteignaskrá.
 • Önnur verkefni sem viðkomandi er falið af næsta yfirmanni.

Menntunar og hæfniskröfur

 • Háskólapróf sem nýtist í starfi.
 • Þekking og reynsla á sviði skipulags- og byggingamála og/eða sambærilegum verkefnum er kostur.
 • Þekking og reynsla af verkefnastjórnun.
 • Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur.
 • Góð almenn tölvukunnátta og þekkning á upplýsingatækni.
 • Rík þjónustulund og jákvæðni.
 • Góð samstarfs- og samskiptahæfni.
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
 • Skipulagshæfni og nákvæmni.
 • Gott vald á íslenskri tungu í ræðu og riti.

Við ráðningu eru jafnréttissjónarmið jafngild öðrum málefnalegum sjónarmiðum og hvetjum við áhugasama um að sækja um, óháð kyni og uppruna.

Ef umsækjendur uppfylla ekki menntunar- og hæfniskröfur áskilur sviðsstjóri sér rétt til að hafna öllum umsóknum.

Umsóknarfrestur er til og með 13. febrúar 2023.

Sótt er um starfið á heimasíðu Mögnum, www.mognum.is. Með umsókn þarf að fylgja ítarleg ferilskrá auk staðfestra afrita af prófskírteinum, sem og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda.

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Ólafsdóttir, sigga@mognum.is og Telma Eiðsdóttir, telma@mognum.is 

 

Dalvíkurbyggð er sveitarfélag við utanverðan Eyjaförð með metnaðarfulla framtíðarsýn og öflugt atvinnu- og menningarlíf. Umhverfið er öruggt og sérlega fjölskylduvænt með grunn- og leikskólum sem leggja meðal annars áherslu á virðingu og vellíðan. 
Náttúrufegurð er mikil og aðstaða til íþróttaiðkunar og hvers kyns útivistar er framúrskarandi.