Laust til umsóknar - Starf á Eigna- og framkvæmdadeild

Laust til umsóknar - Starf á Eigna- og framkvæmdadeild

Eigna- og framkvæmdadeild auglýsir eftir öflugum einstaklingi í almennt starf (100%) á Eigna- og framkvæmdadeild. Starfið heyrir undir Framkvæmdasvið Dalvíkurbyggðar. 

Eigna- og framkvæmdadeild Dalvíkurbyggðar er hluti af Framkvæmdasviði sveitarfélagsins. Deildin gegnir veigamiklu hlutverki í sveitarfélaginu í þjónustu við íbúa og stofnanir sveitarfélagsins. Eigna- og framkvæmdadeild starfar með öðrum starfsmönnum Framkvæmdasviðs við að ná markmiðum sviðsins og sveitarfélagsins sem best.

Helstu verkefni:

 • Umhirða og viðhald svæða sveitarfélagsins.
 • Þjónusta, umsjón og viðhald fasteigna og eigna sveitarfélagsins.
 • Ýmis konar tilfallandi verkefni jafnt utan sem innanhúss.
 • Umsjón, eftirlit og samskipti við verktaka varðandi ýmis konar verkefni.
 • Ýmis önnur fjölbreytt tilfallandi verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Menntun sem nýtist í starfi æskileg s.s. iðnmenntun eða garðyrkjumenntun.
 • Þekking og reynsla af sambærilegum verkefnum.
 • Gott vald á íslenskri tungu í ræðu og riti.
 • Ökuréttindi.
 • Vinnuvélaréttindi kostur.
 • Rík þjónustulund, jákvæðni og góð samskiptahæfni.
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
 • Skipulagshæfni og nákvæmni.
 • Hæfni til að aðlagast breyttum aðstæðum.

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kjalar.

Nánari upplýsingar um starfið veitir sviðsstjóri Framkvæmdasviðs Bjarni D. Daníelsson; bjarnidan@dalvikurbyggd.is eða Helga Íris Ingólfsdóttir, deildarstjóri Eigna- og framkvæmdadeildar; helgairis@dalvikurbyggd.is

Umsóknarfrestur er til og með 19. ágúst 2022. Umsóknum um starfið skal skila inn rafrænt í gegnum íbúagátt á heimasíðu Dalvíkurbyggðar. Við hvetjum áhugasama til að sækja um óháð kyni og uppruna.

Umsóknum skal fylgja greinargóð náms- og starfsferilsskrá auk staðfest afrit af prófskírteinum. Kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda í starfið.

Dalvíkurbyggð er tæplega 1900 manna sveitafélag við Eyjafjörð. Þar er blómlegt atvinnulíf, öflugt menningarlíf og aðstaða til íþróttaiðkunar framúrskarandi.

Umhverfið er sérlega fjölskylduvænt og aðstæður til útivistar með besta móti.