Laust til umsóknar - Matráður - framlengdur umsóknarfrestur

Laust til umsóknar - Matráður - framlengdur umsóknarfrestur

Krílakot auglýsir eftir matráði í 91,5% starf frá og með 15. ágúst 2023

Leikskólinn Krílakot er 5 deilda leikskóli á Dalvík. Leikskólinn Krílakot er heilsueflandi leikskóli sem vinnur eftir aðferðum Uppeldi til ábyrgðar. Önnur verkefni eru Lubbi finnur málbein, Orðaleikur, Grænfáni, útikennsla og stærðfræði.

Gildi Krílakots eru Gleði – Sköpun – Þor.

Hægt er að kynna sér starf Krílakots hér

Helstu verkefni:

 • Annast daglegan rekstur og verkstjórn mötuneytis.
 • Annast undirbúning, matreiðslu og frágang matvæla í eldhúsi.
 • Útbýr og matreiðir sérfæði.
 • Sér um innkaup fyrir mötuneyti skólans.
 • Sér um gerð matseðla samkvæmt manneldismarkmiðum.
 • Önnur verkefni sem falið er af leikskólastjóra

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Matreiðslumaður / matartæknir er kostur.
 • Reynsla af störfum í mötuneyti er kostur.
 • Jákvæðni og sveigjanleiki í starfi.
 • Góða hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Stundvísi.
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
 • Góð íslenskukunnátta
 • Hreint sakavottorð

 

Umsóknafrestur er til 29. júní 2023.

Sótt er um starfið í gegnum Íbúagátt á heimasíðu sveitarfélagsins. Með umsókn skal fylgja afrit af leyfisbréfi, ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar, rökstuðningur fyrir hæfni í starfið, stutt persónuleg kynning ásamt nöfnum umsagnaraðila.

Dalvíkurbyggð áskilur sér rétt að hafna öllum umsóknum. Við ráðningu eru jafnréttissjónarmið jafngild öðrum málefnalegum sjónamiðum og hvetum við áhugasama að sækja um, óháð kyni og uppruna.

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kjalar.

Frekari upplýsingar veitir Guðrún Halldóra Jóhannsdóttir leikskólastjóri Krílakots í síma 460-4950 eða í tölvupósti á netfangið gudrunhj@dalvikurbyggd.is

Dalvíkurbyggð er sveitarfélag við utanverðan Eyjafjörð með metnaðarfulla framtíðarsýn og öflugt atvinnu- og menningarlíf. Umhverfið er öruggt og sérlega fjölskylduvænt með grunn- og leikskólum sem leggja meðal annars áherslu á virðingu og vellíðan. Náttúrufegurð er mikil og aðstaða til íþróttaiðkunar og hvers kyns útivistar er framúrskarandi.