Laust til umsóknar - Leikskólakennari / leiðbeinandi

Laust til umsóknar - Leikskólakennari / leiðbeinandi

Leikskólinn Krílakot auglýsir eftir leikskólakennara/leiðbeinanda í 100% starf, í tímabundna stöðu frá og með 24. apríl 2023 til og með 14.júlí 2023.

Leikskólinn Krílakot er 5 deilda leikskóli á Dalvík. Leikskólinn Krílakot er heilsueflandi leikskóli sem vinnu eftir aðferðum Uppeldi til ábyrgðar. Önnur verkefni eru Lubbi finnur málbein, Orðaleikur, Grænfáni, útikennsla og stærðfræði.

Gildi Krílakots eru Gleði – Sköpun – Þor og má kynna sér starf Krílakots hér.

Helstu verkefni:

 • Vinnur að uppeldi og menntun barna og verkefnum sem því tengjast.
 • Tekur þátt í skipulagningu faglegs starfs.
 • Tekur þátt í þróunarverkefnum leikskólans.
 • Vinnur að faglegu starfi og samvinnu innan skólans.
 • Samstarf við aðrar stofnanir og sérfræðinga.
 • Foreldrasamstarf

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Leyfisbréf til að nota starfsheitið kennari eða önnur menntun sem nýtist í starfi.
 • Starfsreynsla á leikskólastigi æskileg.
 • Jákvæðni og sveigjanleiki.
 • Góð færni í mannlegum samskiptum.
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
 • Áhugi um fræðslu barna og velferð þeirra.
 • Stundvísi.
 • Góð íslenskukunnátta.
 • Hreint sakavottorð.

Starfið hentar öllum kynjum. Við ráðningu eru jafnréttissjónarmið jafngild öðrum málefnalegum sjónarmiðum og hvetjum við áhugasama að sækja um, óháð kyni og uppruna.

Umsóknafrestur er til 2. apríl 2023

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags leikskólakennara. Ef ekki fæst leikskólakennari til starfa verður ráðinn starfsmaður með aðra uppeldismenntun eða leiðbeinandi og er þá greitt samkvæmt viðkomandi kjarasamningi.

Ef umsækjendur uppfylla ekki menntunar- og hæfniskröfur áskilur leikskólastjóri sér rétt til að hafna öllum umsóknum.

Sótt er um starfið í gegnum íbúagátt Dalvíkurbyggðar. Með umsókn skal fylgja afrit af leyfisbréfi, ferilskrá og kynningarbréf, þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar, rökstuðningur fyrir hæfni í starfið, stutt persónuleg kynning ásamt nöfnum umsagnaraðila.

Frekari upplýsingar veitir: Guðrún Halldóra Jóhannsdóttir leikskólastjóri Krílakots í síma 460-4950 eða í tölvupósti á netfangið gudrunhj@dalvikurbyggd.is

Dalvíkurbyggð er sveitarfélag við utanverðan Eyjafjörð með metnaðarfulla framtíðarsýn og öflugt atvinnu- og menningarlíf. Umhverfið er öruggt og sérlega fjölskylduvænt með grunn- og leikskólum sem leggja meðal annars áherslu á virðingu og vellíðan.  Náttúrufegurð er mikil og aðstaða til íþróttaiðkunar og hvers kyns útivistar er framúrskarandi.