Laust til umsóknar - Leikskólakennari

Laust til umsóknar - Leikskólakennari

Árskógarskóli auglýsir eftir leikskólakennara í 100% starf frá og með 15. ágúst 2023. Næsti yfirmaður er deildarstjóri skólans.

Árskógarskóli er samrekinn leik- og grunnskóli með 16 börn á leikskólastigi og 23 nemendur í 1. – 7. bekk. Einkunnarorð skólans eru: GLEÐI – VIRÐING – ÞRAUTSEIGJA. Í grunnskólanum er samkennsla í tveimur umsjónarhópum og ein deild í leikskólanum. Mikið samstarf er á milli skólastiga. Skólinn vinnur eftir aðferðum Uppbyggingarstefnunnar og Byrjendalæsis. Lögð er áhersla á snemmtæka íhlutun í stuðningskennslu og að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda. Skólinn er Grænfánaskóli og leggur ríka áherslu á notkun snjalltækja í kennslu.

Helstu verkefni:

 • Vinnur að uppeldi og menntun barna og verkefnum sem því tengjast.
 • Tekur þátt í skipulagningu faglegs starfs.
 • Tekur þátt í þróunarverkefnum leikskólans.
 • Vinnur að faglegu starfi og samvinnu innan skólans.
 • Samstarf við aðrar stofnanir og sérfræðinga.
 • Foreldrasamstarf

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Leyfisbréf til að nota starfsheitið kennari.
 • Starfsreynsla á leikskólastigi eða grunnskólastigi æskileg.
 • Jákvæðni og sveigjanleiki.
 • Hugmyndaríkur, jákvæður og sveigjanlegur.
 • Góð færni í mannlegum samskipum.
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
 • Áhugi um fræðslu barna og velferð þeirra.
 • Góð íslenskukunnáttu æskileg.
 • Hreint sakavottorð.

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags leikskólakennara. Ef ekki fæst leikskólakennari til starfa verður ráðinn starfsmaður með aðra uppeldismenntun eða leiðbeinandi og er þá greitt samkvæmt viðkomandi kjarasamningi.

Sótt er um í gegnum Íbúagátt Dalvíkurbyggðar. Umsókn skal fylgja kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjenda í starfið og ferilskrá, auk staðfest afrit af prófskírteinum. Ef umsækjendur uppfylla ekki menntunar- og hæfniskröfur áskilur skólastjóri sér rétt til að hafna öllum umsóknum.

Umsóknarfrestur er til 31. mars 2023.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Áhugasamir eru hvattir til að sækja um, óháð kyni og uppruna.

Frekari upplýsingar veitir Friðrik Arnarson, skólastjóri, sími 460 4980 eða í tölvupósti á netfangið fridrik@dalvikurbyggd.is og Helga Lind Sigmundsdóttir, deildarstjóri, sími 460 4971 eða í tölvupósti á netfangið helga.lind@dalvikurbyggd.is.