Laust til umsóknar - Hlutastörf við íbúðakjarna og Skammtímavistun

Laust til umsóknar - Hlutastörf við íbúðakjarna og Skammtímavistun

Helgarstarfsfólk við íbúðakjarna og Skammtímavistun:

Félagsþjónusta Dalvíkurbyggðar óskar eftir að ráða helgarstafsfólk (starfsm. á heimili fyrir fatlaða III) við íbúðakjarna og skammtímavistun í hlutastarf til að sinna íbúum í sjálfstæðri búsetu/skammtímavistun. Um er að ræða vaktavinnustarf og umsækjendur þurfa að hafa náð 18 ára aldri. Unnið er samkvæmt hugmyndafræði um þjónandi leiðsögn og sjálfstætt líf.

Helstu verkefni:

 • Einstaklingsmiðuð persónuleg þjónusta við íbúa (með mismikla stuðningsþörf), sem miðar að því að leiðbeina og aðstoða einstaklinga við athafnir daglegs lífs, almennt heimilishald og dagleg störf varðandi húshald eftir því sem þörf krefur með sjálfstæði og sjálfsbjörg í fyrirrúmi.
 • Hvatning og stuðningur til sjálfshjálpar og félagslegrar virkni, innan og utan heimilis.
 • Jákvæð og uppbyggileg samskipti við þjónustunotendur, aðstandendur og samstarfsfólk.
 • Starfið felur í sér öguð og skipulögð vinnubrögð
 • Önnur verkefni samkvæmt starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni.

Hæfniskröfur:

 • Reynsla af starfi með fötluðu fólki mikill kostur.
 • Sveigjanleiki og hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Frumkvæði, jákvæðni og sjálfstæð vinnubrögð.
 • Íslenskukunnátta.
 • Bílpróf.
 • Hreint sakavottorð í samræmi við lög og reglur.

 

Umsóknarfrestur er til og með miðvikudagsins 5.apríl 2023.

Við ráðningu eru jafnréttissjónarmið jafngild öðrum málefnalegum sjónarmiðum og hvetjum við áhugasama að sækja um, óháð kyni og uppruna. Vakin er athygli á að þörf er á fleiri körlum til starfa á verksviðinu. Greitt er samkv. kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Sótt er um starfið í gegnum Íbúagátt Dalvíkurbyggðar. Með umsókn skal skila ferilskrá og kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjenda.

Ef umsækjendur uppfylla ekki menntunar- og hæfniskröfur áskilur stjórnandi sér rétt til að hafna öllum umsóknum.

Frekari upplýsingar um starfið gefa Hildur Birna Jónsdóttir, forstöðumaður,  í tölvupósti á netfangið: hildurbj@dalvikurbyggd.is eða í síma 460-4927 og Þórhalla Franklín Karlsdóttir, ráðgjafaþroskaþjálfi félagsþjónustu Dalvíkurbyggðar, í tölvupósti á netfangið: tota@dalvikurbyggd.is eða í síma 460-4900.

Dalvíkurbyggð er sveitarfélag við utanverðan Eyjafjörð með metnaðarfulla framtíðarsýn og öflugt atvinnu- og menningarlíf. Umhverfið er öruggt og sérlega fjölskylduvænt með grunn- og leikskólum sem leggja meðal annars áherslu á virðingu og vellíðan. 
Náttúrufegurð er mikil og aðstaða til íþróttaiðkunar og hvers kyns útivistar er framúrskarandi.