Laust til umsóknar - Deildarstjóri á leikskólanum Krílakoti - framlengdur umsóknarfrestur

Laust til umsóknar - Deildarstjóri á leikskólanum Krílakoti - framlengdur umsóknarfrestur

Leikskólinn Krílakot auglýsir eftir deildastjóra í 90% starf frá og með 15. ágúst 2023

Leikskólinn Krílakot er 5 deilda leikskóli á Dalvík. Leikskólinn Krílakot er heilsueflandi leikskóli sem vinnu eftir aðferðum Uppeldi til ábyrgðar. Önnur verkefni eru Lubbi finnur málbein, Orðaleikur, Grænfáni, útikennsla stærðfræði.

Gildi Krílakots eru Gleði – Sköpun – Þor og má finna nánari kynningu á starfi Krílakots hér.

Helstu verkefni:

 • Vinnur með og undir stjórn leikskólastjóra.
 • Er hluti af stjórnunarteymi leikskólans.
 • Ber ábyrgð á stjórnun og skipulagningu starfsins á deildinni.
 • Sér um foreldrasamstarf á deildinni.
 • Vinur að uppeldi og menntun leikskólabarna samkvæmt starfslýsingu deildarstjóra.

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Leyfisbréf til að nota starfsheitið kennari eða önnur menntun sem nýtist í starfi.
 • Starfsreynsla á leikskólastigi æskileg.
 • Jákvæðni og sveigjanleiki í starfi.
 • Góð færni í mannlegum samskiptum.
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
 • Áhugi um fræðslu barna og velferð þeirra.
 • Stundvísi.
 • Góð íslenskukunnátta.
 • Hreint sakavottorð.

Umsóknafrestur er til 29. júní 2023.

Sótt er um starfið í gegnum Íbúagátt Dalvíkurbyggðar. Með umsókn skal fylgja afrit af leyfisbréfi, ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar, rökstuðningur fyrir hæfni í starfið, stutt persónuleg kynning ásamt nöfnum umsagnaraðila. Dalvíkurbyggð áskilur sér rétt að hafna öllum umsóknum. Við ráðningu eru jafnréttissjónarmið jafngild öðrum málefnalegum sjónamiðum og hvetum við áhugasama að sækja um, óháð kyni og uppruna.

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags leikskólakennara. Ef ekki fæst einstaklingur með tilskilin réttindi til starfa, er greitt samkvæmt viðkomandi kjarasamningi.

Frekari upplýsingar veitir Guðrún Halldóra Jóhannsdóttir leikskólastjóri Krílakots í síma 460-4950 eða í tölvupósti á netfangið gudrunhj@dalvikurbyggd.is

Dalvíkurbyggð er sveitarfélag við utanverðan Eyjafjörð með metnaðarfulla framtíðarsýn og öflugt atvinnu- og menningarlíf. Umhverfið er öruggt og sérlega fjölskylduvænt með grunn- og leikskólum sem leggja meðal annars áherslu á virðingu og vellíðan. Náttúrufegurð er mikil og aðstaða til íþróttaiðkunar og hvers kyns útivistar er framúrskarandi.