Klængshóll í Skíðadal fær vottun

Fyrstu merki um lífræna þróun í Dalvíkurbyggð:

 

Anna Dóra Hermannsdóttir og Örn Arngrímsson á Klængshóli í Skíðadal fá í dag vottun Vottunarstofunnar Túns til söfnunar á villtum íslenskum plöntum samkvæmt alþjóðlegum reglum um lífrænar aðferðir.

Vottunin nær til ræktaðs og óræktaðs landsvæðis á Klængshóli sem nýtt verður í framtíðinni til söfnunar og ræktunar á ýmsum plöntum. En þær verða síðan hráefni til framleiðslu á lífrænum græði- og lækningajurtum, te- og kryddjurtum og öðrum heilsuvörum. Vottorð þessu til staðfestingar verður afhent í Ráðhúsinu á Dalvík á morgun, miðvikudaginn 23. maí 2007, kl. 10.00 árdegis.

Vottunin  er vísbending um aukinn áhuga á því að hagnýta hina villtu, hreinu og ómenguðu jurtaflóru Íslands í samræmi við ströngustu staðla um lífrænar aðferðir og sjálfbæra þróun. Hún er einnig vitnisburður um að lífræn þróun er að skjóta rótum á nýjum svæðum landsins, en Klængshóll er fyrsta framleiðslueiningin í Dalvíkurbyggð sem tekur upp lífræna framleiðslu og fær til þess vottun Túns. Með vottun Túns er staðfest að meðferð lands og umgengni um það uppfyllir alþjóðlegar kröfur um sjálfbæra landnýtingu, söfnun jurta og meðhöndlun þeirra, og um skráningu og merkingar.

Við nýtingu landsins er þess sérstaklega gætt að söfnun fari fram fjarri mengandi starfsemi og að hún hvorki skaði framtíðar afkomu viðkomandi tegundar né raski tegundasamsetningu á svæðinu. Vottunin mun veita möguleika á því að hagnýta plönturnar til margvíslegrar vinnslu í almennar neysluvörur eða í sérhæfar græði- og lækningaafurðir.

Klængshóll í Skíðadal bætist nú í hóp nokkurra íslenskra aðila sem hafa fengið vottun Túns til sjálfbærrar söfnunar á afurðum villtrar náttúru landsins. Eins og áður segir er Klængshóll fyrsta býlið í Dalvíkurbyggð sem tekur upp lífræna framleiðslu undir eftirliti Túns og fær til þess vottun.

 Klængshóll er landnámsjörð í austanverðum Skíðadal á Tröllaskaga. Á Klængshóli er auk jurtasöfnunar stunduð ferðaþjónusta þar sem boðið er upp á gistingu, gönguferðir, veitingar og námskeið af ýmsum toga.

Lífrænar afurðir hafa þá sérstöðu á markaði að allur ferill þeirra, frá ræktun eða söfnun, til pökkunar í neytendaumbúðir, er undir eftirliti óháðs aðila, þ.e. vottunarstofu sem fylgist með því að uppruni og meðferð afurðanna sé í samræmi við alþjóðlegar kröfur um lífræna framleiðslu.

Nánari upplýsingar um vottun lífrænna afurða:

Vottunarstofan Tún ehf.

Gunnar Á. Gunnarsson, framkvæmdastjóri

Laugavegi 7, 101 Reykjavík

511 1330 og  820 4130,

tun@mmedia.is, tun@tun.is

www.tun.is

 

Nánari upplýsingar um Klængshól:

Anna Dóra Hermannsdóttir og Örn Arngrímsson

Klængshóli í Skíðadal, 621 Dalvík

466 1519 & 894 7788

skidadalur@skidadalur.is

www.skidadalur.is