Verkefnastjóri óskast.

Verkefnastjóri óskast.

VERKEFNASTJÓRI

Dalvíkurbyggð - Fullt starf
Umsóknarfrestur: 15.03.2024
 

Dalvíkurbyggð leitar að öflugum og jákvæðum einstaklingi til að takast á við fjölbreytt starf verkefnastjóra.
Um nýtt starf er að ræða þar sem verkefninin liggja þvert á svið framkvæmdasviðs og fjármála- og stjórnsýslusviðs.

Næsti yfirmaður er sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs.
Starfshlutfall er 100% og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Starfssvið og helstu verkefni

 • Umsjón með gæðastjórnunarkerfi og verkferlum.
 • Öryggismál fyrir vinnustaði sveitarfélagsins.
 • Aðkoma að stefnumótun og innleiðingu umhverfismála.
 • Landbúnaðarmál og dýrahald.
 • Skráning og innheimta á ýmsum gjöldum á framkvæmdasviði.
 • Umsjón með útleigu fasteigna á vegum Dalvíkurbyggðar.
 • Skráning og viðhald á skráningu lausafjármuna.
 • Ýmis önnur og tilfallandi verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólapróf og/eða önnur menntun sem nýtist í starfi er æskileg.
 • Þekking og/eða reynsla af verkefnastjórnun.
 • Góð þekking og haldbær reynsla af sambærilegum störfum.
 • Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu, einkum sveitarfélaga, er kostur.
 • Góð tölvukunnátta og þekking á upplýsingatækni skilyrði.
 • Hæfni til að greina gögn og upplýsingar
 • Hæfni til að þróast í starfi.
 • Gott vald á íslensku og færni til að sjá sig í ræðu og riti.
 • Skipulagshæfileikar, nákvæm vinnubrögð og árverkni.
 • Framúrskarandi samskiptahæfileikar og þjónustulund.
 • Sjálfstæði og frumkvæði í starfi.
 • Metnaður til árangurs og jákvæðni

Umsóknarfestur er til og með 15.mars 2024.
Sótt er um á www.mognum.is

Með umsókn þarf að fylgja ítarleg ferilskrá auk staðfestra afrita af prófskírteinum, sem og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda.
Við ráðningu eru jafnréttisjónarmið jafngild öðrum málefnalegum sjónarmiðum og hvetjum við áhugasama að sækja um óháð kyni og uppruna. Dalvíkurbyggð áskilur sér rétt að hafna öllum umsóknum.
Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veita:
Sigríður Ólafsdóttir sigga@mognum.is & Telma Eiðsdóttir telma@mognum.is

Dalvíkurbyggð er sveitarfélag við utanverðan Eyjafjörð með metnaðarfulla framtíðarsýn og öflugt atvinnu- og menningarlíf. Umhverfið er öruggt og sérlega fjölskylduvænt með grunn- og leikskólum sem leggja meðal annars áherslu á virðingu og vellíðan. Náttúrufegurð er mikil og aðstaða til íþróttaiðkunar og hvers kyns útivistar er framúrskarandi.