Biuro Ewidencji Lundnosci Dalvíkurbyggð

Nowoprzybyli do Dalvíkurbyggð, a także ci którzy zmienili miejsce zamieszkania na terenie wyżej wspomnianego okręgu są proszeni o niezwłoczne wypełnienie kwestionaruszy meldununkowych na stronie internetowej www.skra.is .

Kwestionariusze meldunkowe -> po islandzku :
W zakładce EYÐUBLÖÐ należy wybrać EYÐUBLÖЖFLUTNINGUR,
a następnie druk numer A-250 „Flutningstilkynning innanlands“

W artykule 1.dot. prawa meldunkowego jest powiedziane :
- miejsce stałego zameldowania to miejsce gdzie, dana osoba przebywa przez dłuższy czas

- miejsce, gdzie dana osoba przebywa przez dłuższy czas ,to miejsce, gdzie przebywa się głównie czasie wolnym, gdzie przechowuje się rzeczy osobiste,oraz gdzie znajduje się miejsce do wypoczynku nocnego.

- w powyżej wspomnianym artykule 1. prawa meldunkowego zawarte jest także pouczenie o obowiązku dopołnienia formalności zameldowania się w miejscu gdzie dana osoba przebywa przez dłuższy czas.

Guðrún Pálína Jóhannsdóttir
Sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs