Laust til umsóknar - stuðningsfulltrúi í 70% starf

Laust til umsóknar - stuðningsfulltrúi í 70% starf

Dalvíkurskóli auglýsir eftir stuðningsfulltrúa í 70% starf frá 1. desember 2021. Dalvíkurskóli leitar að öflugum einstaklingi í starfið með reynslu af því að vinna með börnum.
Stuðningsfulltrúi er kennara/sérkennara til aðstoðar við að sinna einum eða fleiri nemendum sem þurfa sérstaka aðstoð. Hann vinnur undir verkstjórn kennara/sérkennara.

Starfið miðar fyrst og fremst að því að auka færni og sjálfstæði nemenda, félagslega, námslega og í daglegum athöfnum.

Hæfniskröfur:

  • Áhugi á að vinna með börnum
  • Starfsreynsla í grunnskóla æskileg
  • Jákvæðni og sveigjanleiki
  • Góð færni í mannlegum samskipum
  • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
  • Góð íslenskukunnáttu æskileg


Umsóknarfrestur um stöðuna er til og með 23. nóvember 2021.

Sótt er um í gegnum íbúagátt Dalvíkurbyggðar, min.dalvikurbyggd.is. Umsókn skal fylgja ferilskrá og kynningarbréf. Umsækjendur þurfa að vera tilbúnir að framvísa sakavottorði ef til ráðningar kemur.

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kjalar. Starfið hentar öllum kynjum.
Nánari upplýsingar um skólastarfið er hægt að nálgast á heimasíðu skólans https://www.dalvikurbyggd.is/dalvikurskoli 

Frekari upplýsingar veitir Katrín Fjóla Guðmundsdóttir, staðgengill skólastjóra í síma 460 4985 eða í netpósti kata@dalvikurbyggd.is.

Dalvíkurskóli er 216 barna grunnskóli sem leggur áherslu teymiskennslu og góð samskipti. Einkunnarorð skólans eru: Þekking og færni – virðing og vellíðan. Skólinn vinnur eftir aðferðum Uppbyggingarstefnunnar og Byrjendalæsis. Lögð er áhersla á snemmtækan stuðning í stuðningskennslu og koma til móts við ólíkar þarfir nemenda. Skólinn er Grænfánaskóli og leggur áherslu á notkun snjalltækja í kennslu.