Laust til umsóknar- Kennari fyrir nemendur með íslensku sem annað tungumál

Laust til umsóknar- Kennari fyrir nemendur með íslensku sem annað tungumál

Laust til umsóknar: Kennari fyrir nemendur með íslensku sem annað tungumál

Dalvíkurskóli auglýsir eftir kennara fyrir nemendur með íslensku sem annað tungumál (60%) frá og með 3. janúar til 9. júní 2023. Næsti yfirmaður er skólastjóri.

Dalvíkurskóli er 236 barna grunnskóli sem leggur áherslu teymiskennslu og góð samskipti.

Einkunnarorð skólans eru: Þekking og færni – virðing og vellíðan. Skólinn vinnur eftir aðferðum Uppbyggingarstefnunnar og Byrjendalæsis. Lögð er áhersla á snemmtæka íhlutun í stuðningskennslu og koma til móts við ólíkar þarfir nemenda. Skólinn er Grænfánaskóli og leggur ríka áherslu á notkun snjalltækja í kennslu. Nánari upplýsingar um skólastarfið er hægt að nálgast á heimasíðu skólans.

Starfssvið og helstu verkefni:

 • Vinnur samkvæmt skólanámskrá, kennsluáætlunum og innra mati.
 • Vinnur eftir móttökuáætlun skólans.
 • Vinnur samkvæmt viðmiðun um kennslu nemenda með íslensku sem annað tungumál.
 • Undirbýr kennsluáætlanir og endurmat.
 • Fylgist með námi og þroska allra nemenda sinna og leitast við að skapa kennsluaðstæður sem eru hvetjandi til náms, vinnusemi og þroska.
 •  

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Leyfi til að nota starfsheitið kennari.
 • Sérhæfing/reynsla af kennslu barna með íslensku sem annað tungumál.
 • Starfsreynsla á grunnskólastigi.
 • Góð íslenskukunnátta.
 • Hugmyndaríkur, jákvæður og sveigjanlegur.
 • Hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Áhugi fyrir teymiskennslu.
 • Áhugi á notkun tækni í skólastarfi.
 • Hreint sakavottorð.

Umsóknarfestur er til og með 20. desember 2022.

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags grunnskólakennara.

Sótt er um í gegnum Íbúagátt Dalvíkurbyggðar. Umsókn skal fylgja kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjenda í starfið og ferilskrá, auk staðfest afrit af prófskírteinum. Ef umsækjendur uppfylla ekki menntunar- og hæfniskröfur áskilur skólastjóri sér rétt til að hafna öllum umsóknum.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Áhugasamir eru hvattir til að sækja um, óháð kyni og uppruna.

Frekari upplýsingar veitir Friðrik Arnarson, skólastjóri, sími 460 4980 eða í netpósti fridrik@dalvikurbyggd.is.