Laust til umsóknar - Umsjónarkennarastöður í Dalvíkurskóla

Laust til umsóknar - Umsjónarkennarastöður í Dalvíkurskóla

Dalvíkurskóli auglýsir eftir umsjónarkennara á yngra stigi (85%) og umsjónarkennara á miðstigi (100%) frá og með 1. ágúst 2022. Næsti yfirmaður er deildarstjóri yngra stigs.

Starfssvið og helstu verkefni:

 • Vinnur samkvæmt skólanámskrá, kennsluáætlunum og innra mati.
 • Undirbýr kennsluáætlanir og endurmat.
 • Fylgist með námi og þroska allra nemenda sinna og leitast við að skapa kennsluaðstæður sem eru hvetjandi til náms, vinnusemi og þroska.
 • Foreldrasamstarf.
 • Hefur umsjón með bekk og heimastofu.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Leyfi til að nota starfsheitið kennari
 • Sérhæfð hæfni í kennslu barna á yngra stigi
 • Starfsreynsla á grunnskólastigi
 • Hugmyndaríkur, jákvæður og sveigjanlegur
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Áhugi fyrir teymiskennslu
 • Áhugi á notkun tækni í skólastarfi

Sótt er um í gegnum Íbúagátt Dalvíkurbyggðar. Umsókn skal fylgja kynningarbréf og ferilskrá. Umsækjendur þurfa að framvísa sakavottorði ef til ráðningar kemur.

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags grunnskólakennara.

Umsóknarfestur er til og með 8. apríl 2022.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Dalvíkurskóli er 214 barna grunnskóli sem leggur áherslu teymiskennslu og góð samskipti.

Einkunnarorð skólans eru: Þekking og færni – virðing og vellíðan. Skólinn vinnur eftir aðferðum Uppbyggingarstefnunnar og Byrjendalæsis. Lögð er áhersla á snemmtæka íhlutun í stuðningskennslu og koma til móts við ólíkar þarfir nemenda. Skólinn er Grænfánaskóli og leggur ríka áherslu á notkun snjalltækja í kennslu.

Frekari upplýsingar veitir Friðrik Arnarson, skólastjóri, sími 460 4980 eða í netpósti fridrik@dalvikurbyggd.is.