Byggðaráð

902. fundur 28. mars 2019 kl. 13:00 - 17:20 í Upsa á 3. hæð í Ráðhúsi Dalvíkur
Nefndarmenn
  • Jón Ingi Sveinsson formaður
  • Gunnþór Eyfjörð Gunnþórsson varaformaður
  • Guðmundur St. Jónsson Aðalmaður
Starfsmenn
  • Katrín Sigurjónsdóttir sveitarstjóri
  • Guðrún Pálína Jóhannsdóttir Sviðstjóri
Fundargerð ritaði: Guðrún Pálína Jóhannsdóttir sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs
Dagskrá

1.Frá Umhverfisstofnun; Samningur um Friðland Svarfdæla - drög

Málsnúmer 201302077Vakta málsnúmer

Á 857. fundi byggðaráðs þann 22. febrúar 2018 var eftirfarandi bókað:
"Undir þessum lið kom á fund byggðaráðs Börkur Þór Ottósson, sviðsstjóri umhverfis- og tæknisviðs, kl. 13:50. Á 301. fundi umhverfisráðs þann 2. febrúar 2018 var eftirfarandi bókað: "Til kynningar og umræðu drög að nýjum umsjónasamningi frá Umhverfisstofnun fyrir Friðland Svarfdæla. Undir þessum lið koma á fundinn Hjörleifur Hjartarsson kl.09:00 Hjörleifur vék af fundli kl. 09:33 Umhverfisráð þakkar Hjörleifi fyrir yfirferðina og leggur áherslu á að umsjónasamningur um Friðland Svarfdæla verði undirritaður sem fyrst, með þeim breytingum sem ráðið leggur til. Samþykkt með fimm atkvæðum." Til umræðu ofangreind drög að samningi. Börkur Þór vék af fundi kl. 14:48.
Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum að fela sveitarstjóra og sviðsstjóra umhverfis- og tæknisviðs að eiga fund með Umhverfisstofnun um ofangreind samningsdrög og koma ábendingum sem fram hafa komið á framfæri."

Sveitarstjóri gerði grein fyrir fundi sínum ásamt sviðsstjóra umhverfis- og tæknisviðs með Umhverfisstofnun þann 4. mars s.l. Með fundarboði byggðaráðs fylgdu uppfærð drög að samningi um Friðland Svarfdæla. Samningsdrögin voru til umfjöllunar á fundi umhverfisráðs þann 27. mars 2019 og gerði umhverfisráð ekki efnislegar athugasemdir við framlögð gögn og samþykkti samhljóða með 5 atkvæðum að leggja til að gengið verið frá samningnum.

Til umræðu ofangreint.
Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum að fresta afgreiðslu og felur sveitarstjóra og sviðsstjóra umhverfis- og tæknisviðs að koma ábendingum byggðaráðs um samningsdrögin, er varða aðallega starf landvarðar, til Umhverfisstofnunar.

2.Samvinna byggðaráðs og eldri borgara; tilnefningar

Málsnúmer 201610060Vakta málsnúmer

Á 886. fundi byggðaráðs þann 8. nóvember 2018 var samþykkt samhljóða að óska eftir tilnefningum á þremur fulltrúum í Öldungaráð frá vettvangi eldri borgara og einum fulltrúa frá Heilsugæslunni.

Með fundarboði byggðaráðs fylgdu eftirfarandi tilnefningar:
a) Frá HSN: Lilja Vilhjálmsdóttir.
b) Frá Félagi eldri borgara:
Fulltrúar eldri borgara í öldungaráði eru:
Kolbrún Pálsdóttir kt. 090837-4789, Kirkjuvegi 9, 620 Dalvík
Þorgerður Sveinbjarnardóttir kt. 200737-4909, Stórhólsvegi 3, 620 Dalvík

Til vara:
Helga Mattína Björnsdóttir kt. 150844-2589, Karlsrauðatorgi 26, 620 Dalvík
Elín Rósa Ragnarsdóttir kt. 110650-2139, Sunnubraut 7, 620 Dalvík
Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum að boða til fundar Öldungaráðs í apríl.

3.Samstarfssamnngur um Tónlistarskólann á Tröllaskaga - uppfærsla á viðaukum

Málsnúmer 201902086Vakta málsnúmer

Á 896. fundi sveitarstjórnar þann 14. febrúar s.l. var endurskoðaður samstarfssamningur um Tónlistarskólann á Tröllaskaga samþykktur samhljóða.

Með fundarboði byggðaráðs fylgdi:
a) Endurskoðaður verksamningur við fjármála- og stjórnsýslusvið Dalvíkurbyggðar um framkvæmd og umsjón með launavinnslum og bókhaldi
b) Eignalisti fyrir TÁT.

Til umræðu ofangreint.
a) Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum fyrirliggjandi verksamning um framkvæmd og umsjón með launavinnslum og bókhaldi og að hann verði fylgiskjal með samstarfssamningi um TÁT, vísað til umfjöllunar og afgreiðslu sveitarstjórnar.
b) Byggðaráð gerir ekki athugasemdir við fyrirliggjandi eignalisti og samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum að hann verði fylgiskjal með samstarfssamningi um TÁT.

4.Frá 898. fundi byggðaráðs; Samningur um skólaakstur

Málsnúmer 201902102Vakta málsnúmer

Á 898. fundi byggðaráðs þann 28. febrúar 2019 var til umfjöllunar samningur um skólaakstur og tillaga fræðsluráðs frá 234. fundi þann 20. febrúar s.l. um að nýta ákvæði í útboði og samningi um framlengingu á samningnum til tveggja ára þannig að samningurinn gildi út árið 2022. Byggðaráð samþykkti að fela sveitarstjóra að gera tillögu að breytingum á samningum hvað varðar gildistíma um framlengingu eitt ár í senn, en að hámarki í tvö ár, og setja inn uppsagnarákvæði.

Með fundarboði byggðaráðs fylgdi drög að ofangreindum samningi við Ævar og Bóas ehf. um skólaakstur með breytingum á 8. lið um gildistíma. Einnig eru gerðar leiðréttingar á liðum 4.5, 4.7, 4.9 og 6.2. svo að samningsdrögin séu í samræmi við útboðsgögn frá árinu 2017.

Til umræðu ofangreint.
Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum fyrirliggjandi samning um skólaakstur við Ævar og Bóas ehf. með áorðnum breytingum sem gerðar voru á milli funda og á fundi byggðaráðs og vísar honum til umfjöllunar og afgreiðslu sveitarstjórnar.

5.Frá vinnuhópi um uppbygging á vallarsvæði UMFS á Dalvík - drög að samningum

Málsnúmer 201709001Vakta málsnúmer

Á 899. fundi byggðaráðs þann 7. mars 2019 var m.a. eftirfarandi bókað:
"Byggðaráð leggur áherslu á að fyrir liggi frá UMFS endanleg kostnaðaráætlun með fjármögnun ásamt rekstraráætlun fyrir framkvæmdinni áður en gengið verður frá samningi um uppbyggingu á íþróttasvæðinu."

Á fundinum var farið yfir drög að eftirtöldum samningum:

a) Gagnkvæmur afnotaréttarsamningur um gervigrasvöll milli Dalvíkurbygðgar og UMFS
b) Samningur um gervigrasvöll milli Dalvíkurbyggðar og UMFS

Á fundinum var farið yfir eftirtalin fylgigögn frá UMFS með samningsdrögum:

a) Kostnaðaráætlun framkvæmdarinnar og fjármögnun.
b) Greiðsluáætlun.
c) Rekstaráætlun fyrir gervigrasvöllinn á ársgrundvelli.a)Byggðaráð samþykkir með 2 atkvæðum að fela sveitarstjóra að útfæra fyrirliggjandi drög að samningum með þeim markmiðum að hægt sé að afgreiða ofangreinda samninga á næsta fundi sveitarstjórnar, Guðmundur St. Jónsson situr hjá þar sem gögn komu inn rétt fyrir fundinn og því ekki svigrúm til að kynna sér þau til hlítar.
b) Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum að fela sveitarstjóra að afla upplýsinga frá sviðsstjóra veitu- og hafnasvið um fyrirkomulag framkvæmda veitna við gervigrasvöllinn.

6.Skipulagsbreytingar

Málsnúmer 201901070Vakta málsnúmer

a) Skipulagsbreytingar; Stofnun Eigna- og framkvæmdardeildar:
Byggðaráð samþykkir eftirfarandi tillögu með 2 atkvæðum og að vísa henni til umfjöllunar og afgreiðslu sveitarstjórnar, Guðmundur St. Jónsson greiðir atkvæði á móti tillögunni:
Stofnuð er eigna-og framkvæmdadeild með þremur starfsmönnum, deildarstjóra og tveimur undirmönnum. Á móti eru lögð niður störf umhverfisstjóra, aðstoðarmanns umhverfisstjóra, umsjónarmanns fasteigna og húsvarðar Dalvíkurskóla. Auk þess er lagt niður sumarstarf forstöðumanns vinnuskóla.
Lögð er áhersla á að sem minnst rót verði á núverandi starfsmenn og bjóða störf eins og hægt er.

Ofangreind tillaga var til umfjöllunar á fundi umhverfisráðs þann 27. mars 2019 og var umsögn umhverfisráðs jákvæð.

Umfjöllun byggðaráðs að öðru leiti bókuð í trúnaðarmálabók.

b) Starf skólastjóra Dalvíkurskóla og efling skólaskrifstofu:

Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum eftirfarandi bókun og tillögu fræðsluráðs frá fundi 27. mars 2019 og að vísa henni til umfjöllunar og afgreiðslu sveitarstjórnar:

Fræðsluráð leggur til að skólastjórastaða Dalvíkurskóla verði auglýst í óbreyttri mynd sem fyrst.

Jafnframt leggur fræðsluráð þunga áherslu á að sérfræðingateymi sem er ráðið að skólum Dalvíkurbyggðar starfi þvert á stofnanir þannig að þekking nýtist þar sem þörfin er mest hverju sinni. Skólastjórnendur vinni saman í stjórnendateymi og umsjónarkennarar í vinnuteymum. Sjá reglugerð nr. 584/2010 um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik-og grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum. Markmið með sérfræðiþjónustu sveitarfélaga er að kennslufræðileg, sálfræðileg, þroskafræðileg og félagsfræðileg þekking nýtist sem best í skólastarfi. Sérfræðiþjónusta skal beinast að því að efla skóla sem faglegar stofnanir sem geti leyst flest þau viðfangsefni sem upp koma í skólastarfi og veita starfsfólki skóla leiðbeiningar og aðstoð við störf sín eftir því sem við á.

Fræðsluráð samþykkir að formaður og annar fulltrúi úr fræðsluráði ásamt sviðsstjóra fræðslu-og menningarsviðs og kennsluráðgjafa fari í þá vinnu að skilgreina framtíðarskipulag sérfræðiþjónustu fyrir leik-og grunnskóla (nemendur, foreldra og starfsfólk) með það að markmiði að nýtt fyrirkomulag taki gildi í upphafi skólaárs 2019-2020. Í þessari vinnu þarf m.a. að huga að akstri starfsfólks á milli stofnana og fjarfundamenningu.

Umfjöllun byggðaráðs að öðru leiti bókuð í trúnaðarmálabók.
7.Frá sviðsstjóra umhverfis- og tæknisviðs; Ósk um leyfi til sölu á bifreiðinni BA443 Ford Transporter

Málsnúmer 201903108Vakta málsnúmer

Tekið fyrir erindi frá sviðsstjóra umhverfis- og tæknisviðs, dagsett þann 25. mars 2019, þar sem óskað er eftir heimild til að selja bifreiðina Ford Transporter nr. BA443 en ekki er talin þörf á þessum bíl lengur. Þess er óskað jafnframt að söluandvirði bifreiðarinnar fáist nýtt til kaupa á smærri bíl fyrir vinnuskólann.

Til umræðu ofangreint.
Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum að heimila sviðsstjóra umhverfis- og tæknisviðs söluna á ofangreindri bifreið og jafnframt er veitt heimild til að ráðstafa söluandvirði bifreiðarinnar til kaupa á bifreið sem hentar starfsseminni í samræmi við gildandi fjárhagsáætlun 2019.

8.Tilboð í leigu á Ungó

Málsnúmer 201709109Vakta málsnúmer

Samkomuhúsið Ungó var auglýst til leigu og var frestur til að skila inn leigutilboðum til og með 25. mars 2019, sjá nánar á heimasíðu sveitarfélagsins: https://www.dalvikurbyggd.is/is/frettir/category/1/husnaedi-til-leigu-ungo

Eitt tilboð barst frá Gísla,Eiríki og Helga ehf. Óskað er eftir leigu á Ungó á ársgrundvelli og er hugmynd að mánaðarlegri leigu kr. 35.000.

Til umræðu ofangreint.

Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum að fela umsjónarmanni fasteigna að gera forsvarsmönnum Gísla, Eiríks og Helga ehf. gagntilboð í samræmi við umræður á fundinum.

9.Starfsemi og rekstur Dalvíkurbyggðar - tillögur vinnuhópa

Málsnúmer 201901038Vakta málsnúmer

Á 901. fundi umhverfisráðs þann 21. mars 2019 var áframhaldandi umræða um tillögur vinnuhópanna um starfssemi og rekstur Dalvíkurbyggðar. Sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs var falið að flokka tillögur vinnuhópanna þannig byggðaráði hafi yfirsýn yfir hvaða tillögur byggðaráð fjalli beint um og hvaða tillögur ættu að fara áfram til umfjöllunar í fagráðunum.

Með fundarboði byggðaráðs fylgdi flokkun og yfirlit frá sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs.

Til umræðu ofangreint.
Byggðaráð samþykkir með 3 atkvæðum að vísa ofangreindu til fagráðanna til umfjöllunar og afgreiðslu eftir því sem við á.

10.Frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga; Áform fjármálaráðherra um skerðingu tekna Jöfnunarsjóðs - greining

Málsnúmer 201903081Vakta málsnúmer

Á 901. fundi byggðaráðs þann 21. mars 2019 var eftirfarandi bókað:
"Tekinn fyrir rafpóstur frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dagsettur þann 18. mars 2019, þar sem kynnt er bókun stjórnar Sambandsins og erindi til fjármálaráðherra vegna fyrirhugaðrar skerðingar á framlögum til Jöfnunarsjóðs um 3,3 m.kr. á næstu tveimur árum. Til umræðu ofangreint.
Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum að fela sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs að rýna í ofangreindar upplýsingar og áhrif á fjárhag Dalvíkurbyggðar."

Með fundarboði byggðaráðs fylgdi samantekt sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs innanhúss hvað ofangreint varðar. Til umræðu.

Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum að draga saman helstu upplýsingar um ofangreindri samantekt og senda á fjármálaráðherra og afrit á Samband íslenskra sveitarfélaga.

11.Frá Skíðafélagi Dalvíkur; Kaffisamsæti á skíðamóti Íslands

Málsnúmer 201903115Vakta málsnúmer

Tekið fyrir erindi frá Skíðafélagi Dalvíkur, rafpóstur dagsettur þann 23. mars 2019, þar sem fram kemur að Skíðasamband Íslands hefur óskað eftir því við Skíðafélag Dalvíkur að félagið haldi alpagreinahluta Skíðamóts Íslands sem átti að fara fram á Ísafirði 6. - 7. apríl n.k. Gönguhlutinn verður eftir sem áður á Seljalandsdal. Óskað er eftir að Dalvíkurbyggð bjóði keppendum og gestum mótsins til samsætis með veitingum laugardaginn 6. apríl n.k.

Til umræðu ofangreint.
Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum styrk allt að upphæð kr. 150.000, vísað á deild 21500, risna, gegn framvísun reiknings.

12.Frá Símenntunarstöð Eyjafjarðar; Ársfundur Símey 2019

Málsnúmer 201903103Vakta málsnúmer

Tekið fyrir fundarboð, rafpóstur dagsettur þann 22. mars 2019, frá Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar þar sem boðað er til ársfundar miðvikudaginn 10. apríl n.k. kl. 14:15-kl. 15:00 á Akureyri. Að loknum ársfundi mun Jafnréttisstofa halda erindi um Kynjasamþættingu.
Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum að fela sviðsstjóra fræðslu- og menningarsviðs að sækja fundinn ef hann hefur tök á.

13.Frá Eyþingi; Aukaaðalfundur Eyþings

Málsnúmer 201903119Vakta málsnúmer

Tekinn fyrir rafpóstur frá Eyþingi, dagsettur þann 26. mars 2019, þar sem boðað er til aukaaðalfundar Eyþings á Hótel Kea 9. apríl n.k. Efni fundarins er að ræða viðræður um sameiningu Eyþings og atvinnuþróunarfélaganna á svæðinu og niðurstöðu starfshóps um form samstarfs og samvinnu þessara þriggja aðila á sviði atvinnu- og byggðamála til framtíðar.
Byggðaráð Dalvíkurbyggðar tekur jákvætt í tillögu sem liggur fyrir aukaaðalfundi Eyþings hvað varðar undirbúning að stofnun nýs félags sem taki við verkefnum Eyþings, AÞ og AFE. Hvað varðar höfuðstöðvar finnst byggðaráði Dalvíkurbyggðar mikilvægara að horfa til þeirrar augljósu hagræðingar og skilvirkni sem verður af sameiningu félaganna heldur en að staðsetningar aðalskrifstofu sé gerð að bitbeini. Byggðaráð setur spurningamerki við hagræði af því að hafa fjórar skilgreindar starfsstöðvar í staðinn fyrir tvær auk starfa brothættra byggða. Þá telur byggðaráð eðlilegt og samræmast byggðasjónarmiðum að ráða hæfustu umsækjendur í störf án staðsetningar eins og hægt er m.t.t. nútímatækni og fjarfundamenningar og skilgreina starfslýsingar þannig að starfsmenn séu reglulega á ferð og í góðu samstarfi við sveitarstjórnarfólk á starfssvæðinu.
Byggðaráði Dalvíkurbyggðar líst vel á skipulag nýs félags og skipan stýrihóps eins og það er tilgreint í tillögunni.

14.Frá Búnaðarsambandi Eyjafjarðar; Tillaga frá aðalfundi Búnaðarsambands Eyjafjarðar (BSE) um innkaup mötuneyta.

Málsnúmer 201903098Vakta málsnúmer

Tekið fyrir erindi frá Búnaðarsambandi Eyjafjarðar, dagsett þann 21.mars 2019, þar sem kynnt er tillaga frá aðalfundi sambandsins um innkaup mötuneyta. Skorað er á allar bæjar- og sveitarstjórnir í Eyjafirði að beita sér fyrir að mötuneyti grunn- og leikskóla á þeirra vegum noti sem mest af íslensku hráefni.

Til umræðu ofangreint.
Samkvæmt gildandi Skólastefnu Dalvíkurbyggðar er lögð áhersla á að nemendur fái góða og holla næringu.

15.Frá nefndasviði Alþingis; Til umsagnar frumvarp til laga um fiskeldi, 647.mál

Málsnúmer 201903092Vakta málsnúmer

Á 901. fundi byggðaráðs þann 21. mars 2019 var eftirfarandi bókað:
"Tekið fyrir erindi frá nefndasviði Alþingis, rafpóstur dagsettur þann 14. mars 2019, þar sem Atvinnuveganefnd Alþingis sendir til umsagnar frumvarp til laga um fiskeldi (áhættumat erfðablöndunar, úthlutun eldissvæða, stjórnvaldssektir o.fl.), 647. mál. Þess er óskað að undirrituð umsögn berist eigi síðar en 29. mars nk. Til unmræðu ofangreint.
Byggðaráð felur sveitarstjóra að skoða umsögn á milli funda."

Með fundarboði byggðaráðs fylgdi tillaga sveitarstjóra að umsögn.

Til umræðu ofangreint.
Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum ofangreinda tillögu að umsögn sveitarstjóra.

16.Frá nefndasviði Alþingis; Til umsagnar frumvarp til laga um breytingu á lögum um ávana- og fíkniefni (neyslurími), 711. mál.

Málsnúmer 201903110Vakta málsnúmer

Tekinn fyrir rafpóstur frá nefndasviði Alþingis, dagsettur þann 25. mars 2019, þar sem Velferðarnefnd Alþingis sendir til umsagnar frumvarp til laga um breytingu á lögum um ávana- og fíkniefni (neyslurími), 711. mál.
Þess er óskað að undirrituð umsögn berist eigi síðar en 15. apríl nk
Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum að vísa ofangreindu til umfjöllunar í félagsmálaráði.

17.Frá nefndasvði Alþingis; Til umsagnar frumvarp til laga um töku gjalds vegna fiskeldis í sjó og fiskeldissjóð, 710. mál.

Málsnúmer 201903099Vakta málsnúmer

Tekinn fyrir rafpóstur, dagsettur þann 22. mars 2019, þar sem Atvinnuveganefnd Alþingis sendir til umsagnar frumvarp til laga um töku gjalds vegna fiskeldis í sjó og fiskeldissjóð, 710. mál. Þess er óskað að undirrituð umsögn berist eigi síðar en 29. mars nk.
Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum að beina því til Atvinnuvegnanefndar Alþingis að sveitarfélögin fái sanngjarna hlutdeild í gjaldtökunni.

18.Frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga; fundargerð stjórnar nr. 869

Málsnúmer 201901098Vakta málsnúmer

Lögð fram til kynningar fundargerð stjórnar Samband íslenskra sveitarfélaga nr. 869 frá 15. mars 2019.
Lagt fram til kynningar.

19.Frá Eyþingi; fundargerð stjórnar nr. 318

Málsnúmer 201901060Vakta málsnúmer

Lögð fram til kynningar fundargerð stjórnar Eyþings nr. 318 frá 12. mars 2019.
Lagt fram til kynningar.

Fundi slitið - kl. 17:20.

Nefndarmenn
  • Jón Ingi Sveinsson formaður
  • Gunnþór Eyfjörð Gunnþórsson varaformaður
  • Guðmundur St. Jónsson Aðalmaður
Starfsmenn
  • Katrín Sigurjónsdóttir sveitarstjóri
  • Guðrún Pálína Jóhannsdóttir Sviðstjóri
Fundargerð ritaði: Guðrún Pálína Jóhannsdóttir sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs