Trúnaðarmál

Málsnúmer 201901070

Vakta málsnúmer

Byggðaráð - 894. fundur - 24.01.2019

Bókað í trúnaðarmálabók.

Byggðaráð - 895. fundur - 07.02.2019

Bókað í trúnaðarmálabók.

Byggðaráð - 896. fundur - 14.02.2019

Bókað í trúnaðarmálabók.

Byggðaráð - 900. fundur - 14.03.2019

Bókað í trúnaðarmálabók

Byggðaráð - 901. fundur - 21.03.2019

Bókað í trúnaðarmálabók.

Fræðsluráð - 236. fundur - 27.03.2019

Bókað í trúnaðarmálabók

Umhverfisráð - 317. fundur - 27.03.2019

Trúnaðarmál
Bókað í trúnaðarmálabók.

Byggðaráð - 902. fundur - 28.03.2019

a) Skipulagsbreytingar; Stofnun Eigna- og framkvæmdardeildar:
Byggðaráð samþykkir eftirfarandi tillögu með 2 atkvæðum og að vísa henni til umfjöllunar og afgreiðslu sveitarstjórnar, Guðmundur St. Jónsson greiðir atkvæði á móti tillögunni:
Stofnuð er eigna-og framkvæmdadeild með þremur starfsmönnum, deildarstjóra og tveimur undirmönnum. Á móti eru lögð niður störf umhverfisstjóra, aðstoðarmanns umhverfisstjóra, umsjónarmanns fasteigna og húsvarðar Dalvíkurskóla. Auk þess er lagt niður sumarstarf forstöðumanns vinnuskóla.
Lögð er áhersla á að sem minnst rót verði á núverandi starfsmenn og bjóða störf eins og hægt er.

Ofangreind tillaga var til umfjöllunar á fundi umhverfisráðs þann 27. mars 2019 og var umsögn umhverfisráðs jákvæð.

Umfjöllun byggðaráðs að öðru leiti bókuð í trúnaðarmálabók.

b) Starf skólastjóra Dalvíkurskóla og efling skólaskrifstofu:

Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum eftirfarandi bókun og tillögu fræðsluráðs frá fundi 27. mars 2019 og að vísa henni til umfjöllunar og afgreiðslu sveitarstjórnar:

Fræðsluráð leggur til að skólastjórastaða Dalvíkurskóla verði auglýst í óbreyttri mynd sem fyrst.

Jafnframt leggur fræðsluráð þunga áherslu á að sérfræðingateymi sem er ráðið að skólum Dalvíkurbyggðar starfi þvert á stofnanir þannig að þekking nýtist þar sem þörfin er mest hverju sinni. Skólastjórnendur vinni saman í stjórnendateymi og umsjónarkennarar í vinnuteymum. Sjá reglugerð nr. 584/2010 um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik-og grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum. Markmið með sérfræðiþjónustu sveitarfélaga er að kennslufræðileg, sálfræðileg, þroskafræðileg og félagsfræðileg þekking nýtist sem best í skólastarfi. Sérfræðiþjónusta skal beinast að því að efla skóla sem faglegar stofnanir sem geti leyst flest þau viðfangsefni sem upp koma í skólastarfi og veita starfsfólki skóla leiðbeiningar og aðstoð við störf sín eftir því sem við á.

Fræðsluráð samþykkir að formaður og annar fulltrúi úr fræðsluráði ásamt sviðsstjóra fræðslu-og menningarsviðs og kennsluráðgjafa fari í þá vinnu að skilgreina framtíðarskipulag sérfræðiþjónustu fyrir leik-og grunnskóla (nemendur, foreldra og starfsfólk) með það að markmiði að nýtt fyrirkomulag taki gildi í upphafi skólaárs 2019-2020. Í þessari vinnu þarf m.a. að huga að akstri starfsfólks á milli stofnana og fjarfundamenningu.

Umfjöllun byggðaráðs að öðru leiti bókuð í trúnaðarmálabók.
Sveitarstjórn - 312. fundur - 02.04.2019

a) Skipulagsbreytingar - stofnuð ný deild Eigna- og framkvæmdadeild og niðurlagning starfa.

Á 902. fundi byggðaráðs þann 28. mars 2019 var eftirfarandi bókað:
"Skipulagsbreytingar; Stofnun Eigna- og framkvæmdardeildar: Byggðaráð samþykkir eftirfarandi tillögu með 2 atkvæðum og að vísa henni til umfjöllunar og afgreiðslu sveitarstjórnar, Guðmundur St. Jónsson greiðir atkvæði á móti tillögunni: Stofnuð er eigna-og framkvæmdadeild með þremur starfsmönnum, deildarstjóra og tveimur undirmönnum. Á móti eru lögð niður störf umhverfisstjóra, aðstoðarmanns umhverfisstjóra, umsjónarmanns fasteigna og húsvarðar Dalvíkurskóla. Auk þess er lagt niður sumarstarf forstöðumanns vinnuskóla. Lögð er áhersla á að sem minnst rót verði á núverandi starfsmenn og bjóða störf eins og hægt er. Ofangreind tillaga var til umfjöllunar á fundi umhverfisráðs þann 27. mars 2019 og var umsögn umhverfisráðs jákvæð. Umfjöllun byggðaráðs að öðru leiti bókuð í trúnaðarmálabók."

Til máls tóku:
Dagbjört Sigurpálsdóttir, sem gerði grein fyrir vanhæfi sínu hvað varðar a) liðinn og vék af fundi kl. 16:49 við umfjöllun og afgreiðslu.

Katrín Sif Ingvarsdóttir, sem leggur fram eftirfarandi bókun:
"J-listinn telur að þessi skipulagsbreyting verði mjög kostnaðarsöm fyrir rekstur sveitarfélagsins, hafi neikvæð áhrif á starfsanda auk þess sem líklegt megi telja að fækkun um 1,33 stöðuhlutfall skili sér í skertri þjónustu við stofnanir og íbúa sveitarfélagsins. J-listinn er tilbúinn að taka þátt í að skoða stærri skipulagsbreytingu með sameiningu sviða sem m.a. gæti bætt samvinnu og samnýtingu starfsfólks."

Katrín Sigurjónsdóttir, sveitarstjóri, sem leggur jafnframt fram eftirfarandi bókun:
"Hvað varðar stofnun eigna-og framkvæmdadeildar þá var bæði fyrir og eftir kosningar sterkur vilji til að búa til öfluga þjónustudeild fyrir stofnanir og íbúa samfélagsins. Við gerð fjárhagsáætlunar 2019 var gert ráð fyrir stofnun þjónustudeildar í starfsáætlun umhverfis-og tæknisviðs, samþykkt samhljóða. Undanfarnar vikur hefur mikil vinna verið lögð í skipulag hinnar nýju deildar og starfslýsingar fyrir þau störf sem þar verða innt af hendi. Leitað hefur verið til fagaðila, lögfræðinga, annarra sveitarfélaga og Sambands Ísl.sveitarfélaga.

Niðurstaðan er hér til afgreiðslu í dag og er lagt til að farin verði mildasta leiðin sem í boði er. Það er að bjóða þeim starfsmönnum, sem missa sín störf, störf við hina nýju deild eins og hægt er. Ég fagna því að það hafi orðið lendingin og vona að neikvæð áhrif á starfsfólk verði eins lítil og framast er unnt. Skipulagsbreytingar eru alltaf erfið mál þegar þær varða störf og starfsmenn. Óhjákvæmilega eru þær ennþá erfiðari í litlum samfélögum þar sem nándin er mikil og um er að ræða vini og vandamenn. Það má þó aldrei verða til þess að kjörnir fulltrúar leggi ekki í slíka vegferð þegar öll röksemdafærsla með skipulagsbreytingunum er sterkari en óbreytt ástand."
Gunnþór Eyfjörð Gunnþórsson, sem tekur undir bókun sveitarstjóra.

Þórhalla Karlsdóttir, sem tekur undir bókun sveitarstjóra.Fleiri tóku ekki til máls.

Sveitarstjórn samþykkir með 5 atkvæðum ofangreinda tillögu byggðaráðs að skipulagsbreytingum þannig að stofnuð er eigna-og framkvæmdadeild með þremur starfsmönnum, deildarstjóra og tveimur undirmönnum. Á móti eru lögð niður störf umhverfisstjóra, aðstoðarmanns umhverfisstjóra, umsjónarmanns fasteigna og húsvarðar Dalvíkurskóla. Auk þess er lagt niður sumarstarf forstöðumanns vinnuskóla. Lögð er áhersla á að sem minnst rót verði á núverandi starfsmenn og bjóða störf eins og hægt er, Katrín Sif Ingvarsdóttir greiðir atkvæði á móti, Dagbjört Sigurpálsdóttir tekur ekki þátt í atkvæðagreiðslu vegna vanhæfis.


b) Starf skólastjóra við Dalvíkurskóla og efling skólaskrifstofu.

Dagbjört Sigurpálsdóttir kom inn á fundinn að nýju kl. 16:55 undir þessum lið.

Á 902. fundi byggðaráðs þann 28. mars 2019 var eftirfarandi bókað:
"Starf skólastjóra Dalvíkurskóla og efling skólaskrifstofu: Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum eftirfarandi bókun og tillögu fræðsluráðs frá fundi 27. mars 2019 og að vísa henni til umfjöllunar og afgreiðslu sveitarstjórnar: Fræðsluráð leggur til að skólastjórastaða Dalvíkurskóla verði auglýst í óbreyttri mynd sem fyrst. Jafnframt leggur fræðsluráð þunga áherslu á að sérfræðingateymi sem er ráðið að skólum Dalvíkurbyggðar starfi þvert á stofnanir þannig að þekking nýtist þar sem þörfin er mest hverju sinni. Skólastjórnendur vinni saman í stjórnendateymi og umsjónarkennarar í vinnuteymum. Sjá reglugerð nr. 584/2010 um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik-og grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum. Markmið með sérfræðiþjónustu sveitarfélaga er að kennslufræðileg, sálfræðileg, þroskafræðileg og félagsfræðileg þekking nýtist sem best í skólastarfi. Sérfræðiþjónusta skal beinast að því að efla skóla sem faglegar stofnanir sem geti leyst flest þau viðfangsefni sem upp koma í skólastarfi og veita starfsfólki skóla leiðbeiningar og aðstoð við störf sín eftir því sem við á. Fræðsluráð samþykkir að formaður og annar fulltrúi úr fræðsluráði ásamt sviðsstjóra fræðslu-og menningarsviðs og kennsluráðgjafa fari í þá vinnu að skilgreina framtíðarskipulag sérfræðiþjónustu fyrir leik-og grunnskóla (nemendur, foreldra og starfsfólk) með það að markmiði að nýtt fyrirkomulag taki gildi í upphafi skólaárs 2019-2020. Í þessari vinnu þarf m.a. að huga að akstri starfsfólks á milli stofnana og fjarfundamenningu. Umfjöllun byggðaráðs að öðru leiti bókuð í trúnaðarmálabók. "

Til máls tóku:
Katrín Sigurjónsdóttir, sveitarstjóri.
Gunnþór Eyfjörð Gunnþórsson.

Fleiri tóku ekki til máls.

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða með 7 atkvæðum ofangreinda bókun og tillögu byggðaráðs um starf skólastjóra við Dalvíkurskóla um að starfið verði auglýst sem fyrst í óbreyttri mynd.

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða með 7 atkvæðum ofangreinda bókun og tillögu byggðaráðs um að sérfræðingateymi sem er ráðið að skólum Dalvíkurbyggðar starfi þvert á stofnanir sveitarfélagsins og jafnframt þá tillögu að formaður fræðsluráðs og annar fulltrúi úr fræðsluráði ásamt sviðsstjóra fræðslu-og menningarsviðs og kennsluráðgjafa fari í þá vinnu að skilgreina framtíðarskipulag sérfræðiþjónustu fyrir leik-og grunnskóla (nemendur, foreldra og starfsfólk) með það að markmiði að nýtt fyrirkomulag taki gildi í upphafi skólaárs 2019-2020.

Byggðaráð - 903. fundur - 11.04.2019

a) Undir þessum lið kom á fund byggðaráðs Börkur Þór Ottósson, sviðsstjóri umhverfis- og tæknisviðs, kl. 13:05.

Á 312. fundi sveitartjórnar þann 2. apríl 2019 var meðal annars eftirfarandi bókað og samþykkt:

"Sveitarstjórn samþykkir með 5 atkvæðum ofangreinda tillögu byggðaráðs að skipulagsbreytingum þannig að stofnuð er eigna-og framkvæmdadeild með þremur starfsmönnum, deildarstjóra og tveimur undirmönnum. Á móti eru lögð niður störf umhverfisstjóra, aðstoðarmanns umhverfisstjóra, umsjónarmanns fasteigna og húsvarðar Dalvíkurskóla. Auk þess er lagt niður sumarstarf forstöðumanns vinnuskóla. Lögð er áhersla á að sem minnst rót verði á núverandi starfsmenn og bjóða störf eins og hægt er, Katrín Sif Ingvarsdóttir greiðir atkvæði á móti, Dagbjört Sigurpálsdóttir tekur ekki þátt í atkvæðagreiðslu vegna vanhæfis. "

Til umræðu ofangreint hvað varðar fyrirkomulag og framkvæmdina á breytingunum. Einnig gerði sviðsstjóri grein fyrir ábendingum þeirra starfsmanna er sinna þeim störfum sem lögð verða niður á umhverfis- og tæknisviði.

Börkur Þór vék af fundi kl. 13:53.

b) Undir þessum lið kom á fund byggðaráðs Rúna Kristín Sigurðardóttir, launafulltrúi, kl. 13:53.

Til umræðu launasetning nýju starfanna miðað við gildandi kjarasamninga, starfsmat og fyrirliggjandi starfslýsingar um starf deildarstjóra Eigna- og framkvæmdadeildar og starfsmanna Eigna- og framkvæmdadeildar.

Rúna Kristín vék af fundi kl. 14:06.
a) Lagt fram til kynningar.
b) Niðurstaða byggðaráðs um launasetningu bókuð í trúnaðarmálabók.

Byggðaráð - 904. fundur - 23.04.2019

Undir þessum lið komu á fundinn Gísli Bjarnason, sviðsstjóri fræðslu-og menningarsvið,s og Friðrik Arnarson, starfandi skólastjóri Dalvíkurskóla, kl. 15:41.
Á 312. fundi sveitartjórnar þann 2. apríl 2019 var meðal annars eftirfarandi bókað og samþykkt:

"Sveitarstjórn samþykkir með 5 atkvæðum ofangreinda tillögu byggðaráðs að skipulagsbreytingum þannig að stofnuð er eigna-og framkvæmdadeild með þremur starfsmönnum, deildarstjóra og tveimur undirmönnum. Á móti eru lögð niður störf umhverfisstjóra, aðstoðarmanns umhverfisstjóra, umsjónarmanns fasteigna og húsvarðar Dalvíkurskóla. Auk þess er lagt niður sumarstarf forstöðumanns vinnuskóla. Lögð er áhersla á að sem minnst rót verði á núverandi starfsmenn og bjóða störf eins og hægt er, Katrín Sif Ingvarsdóttir greiðir atkvæði á móti, Dagbjört Sigurpálsdóttir tekur ekki þátt í atkvæðagreiðslu vegna vanhæfis. "

Til umræðu ofangreint hvað varðar fyrirkomulag og framkvæmdina á breytingunum.

Gísli og Friðrik viku af fundi kl. 16:21.
Lagt fram til kynningar.

Byggðaráð - 907. fundur - 16.05.2019

Sveitarstjóri fór yfir og kynnti stöðu mála hvað varðar eigna-og framkvæmdadeild. Búið er að framlengja frest starfsmanna í niðurlögðum störfum til að sækjast eftir mati í hin nýju störf og hefur það verið kynnt viðkomandi starfsmönnum, sviðsstjórum, viðkomandi stjórnendum og stéttarfélaginu. Starfsmenn töldu að þeir þyrftu lengri frest og var hann framlengdur til loka maí þar sem það er samþykkt sveitarstjórnar að þeir geti óskað eftir mati. Nýja deildin tekur formlega til starfa þegar búið er að ráða í öll störfin þrjú og verður þá nýtt verklag kynnt starfsfólki Dalvíkurbyggðar með formlegum hætti.
Lagt fram til kynningar.

Byggðaráð - 909. fundur - 06.06.2019

Bókað í trúnaðarmálabók.

Byggðaráð - 916. fundur - 29.08.2019

Bókað í trúnaðarmálabók.

Byggðaráð - 917. fundur - 05.09.2019

Bókað í trúnaðarmálabók.

Byggðaráð - 918. fundur - 12.09.2019

Tekið fyrir erindi frá sviðsstjóra umhverfis- og tæknisviðs, ósk um viðauka vegna stofnunar eigna- og framkvæmdadeildar.

a) Óskað er eftir launaviðauka, deild 09510, eigna- og framkvæmdadeild, að fjárhæð kr. 5.542.920 vegna tveggja nýrra starfa september - desember 2019, samkvæmt framlögðum útreikningi frá launafulltrúa. Óskað er eftir því að viðaukanum verði mætt með lækkun á handbæru fé.

b) Óskað er eftir viðauka við deild 09510, eigna- og framkvæmdadeild, að fjárhæð kr. 1.911.119, vegna standsetningar skrifstofuaðstöðu í áhaldahúsi, búnaðar og tækja. Viðaukabeiðnin skiptist á lykla þannig: Lykill 2810, búnaður, kr. 1.661.119 og lykill 4610, viðhald fasteignar, kr. 250.000. Óskað er eftir því að viðaukanum verði mætt með lækkun á handbæru fé.

a) Byggðaráð samþykkir með 2 atkvæðum viðauka nr. 27/2019, launaviðauka, deild 09510, eigna- og framkvæmdadeild, að fjárhæð kr. 5.542.920 vegna tveggja nýrra starfa september - desember 2019, samkvæmt framlögðum útreikningi frá launafulltrúa og að viðaukanum verði mætt með lækkun á handbæru fé. Guðmundur St. Jónsson situr hjá.

b) Byggðaráð samþykkir með 2 atkvæðum viðauka við deild 09510, eigna- og framkvæmdadeild, að fjárhæð kr. 1.911.119, vegna standsetningar skrifstofuaðstöðu í áhaldahúsi, búnaðar og tækja. Viðaukabeiðnin skiptist á lykla þannig: Lykill 2810, búnaður, kr. 1.661.119 og lykill 4610, viðhald fasteignar, kr. 250.000. Viðaukanum verði mætt með lækkun á handbæru fé. Guðmundur St. Jónsson situr hjá.

Sveitarstjórn - 316. fundur - 17.09.2019

Á 918. fundi byggðaráðs þann 12. september 2019 var eftirfarandi bókað:
"Tekið fyrir erindi frá sviðsstjóra umhverfis- og tæknisviðs, ósk um viðauka vegna stofnunar eigna- og framkvæmdadeildar.
a) Óskað er eftir launaviðauka, deild 09510, eigna- og framkvæmdadeild, að fjárhæð kr. 5.542.920 vegna tveggja nýrra starfa september - desember 2019, samkvæmt framlögðum útreikningi frá launafulltrúa. Óskað er eftir því að viðaukanum verði mætt með lækkun á handbæru fé.

Byggðaráð samþykkir með 2 atkvæðum viðauka nr. 27/2019, launaviðauka, deild 09510, eigna- og framkvæmdadeild, að fjárhæð kr. 5.542.920 vegna tveggja nýrra starfa september - desember 2019, samkvæmt framlögðum útreikningi frá launafulltrúa og að viðaukanum verði mætt með lækkun á handbæru fé. Guðmundur St. Jónsson situr hjá.

b) Óskað er eftir viðauka við deild 09510, eigna- og framkvæmdadeild, að fjárhæð kr. 1.911.119, vegna standsetningar skrifstofuaðstöðu í áhaldahúsi, búnaðar og tækja. Viðaukabeiðnin skiptist á lykla þannig: Lykill 2810, búnaður, kr. 1.661.119 og lykill 4610, viðhald fasteignar, kr. 250.000. Óskað er eftir því að viðaukanum verði mætt með lækkun á handbæru fé.

Byggðaráð samþykkir með 2 atkvæðum viðauka nr. 28/2019 við deild 09510, eigna- og framkvæmdadeild, að fjárhæð kr. 1.911.119, vegna standsetningar skrifstofuaðstöðu í áhaldahúsi, búnaðar og tækja. Viðaukabeiðnin skiptist á lykla þannig: Lykill 2810, búnaður, kr. 1.661.119 og lykill 4610, viðhald fasteignar, kr. 250.000. Viðaukanum verði mætt með lækkun á handbæru fé. Guðmundur St. Jónsson situr hjá."

Enginn tók til máls.
a) Sveitarstjórn samþykkir með 5 atkvæðum ofangreinda afgreiðslu byggðaráðs vegna launaviðauka við eigna- og framkvæmdadeild.

Guðmundur St. Jónsson og Dagbjört Sigurpálsdóttir sitja hjá.

b) Sveitarstjórn samþykkir með 5 atkvæðum ofangreinda afgreiðslu byggðaráðs vegna búnaðarviðauka við eigna- og framkvæmdadeild.

Guðmundur St. Jónsson og Dagbjört Sigurpálsdóttir sitja hjá.

Byggðaráð - 920. fundur - 27.09.2019

Bókað í trúnaðarmálabók

Byggðaráð - 924. fundur - 17.10.2019

Bókað í trúnaðarmálabók.

Byggðaráð - 929. fundur - 16.12.2019

Bókað í trúnaðarmálabók