Veitu- og hafnaráð

71. fundur 17. janúar 2018 kl. 08:00 - 10:15 í Upsa á 3. hæð í Ráðhúsi Dalvíkur
Nefndarmenn
 • Valdimar Bragason formaður
 • Ásdís Svanborg Jónasdóttir varaformaður
 • Kristján Hjartarson Aðalmaður
 • Hólmfríður Guðrún Skúladóttir aðalmaður
 • Silja Pálsdóttir Varamaður
Starfsmenn
 • Bjarni Theódór Bjarnason Sveitarstjóri
 • Þorsteinn K. Björnsson Sviðstjóri
Fundargerð ritaði: Þorsteinn K. Björnsson sviðsstjóri veitu- og hafnasviðs
Dagskrá
Gunnar Aðalbjörnsson boðaði forföll og mun Silja Pálsdóttir sitja fundinn í hans stað.

1.Landaður afli hjá Hafnasjóði Dalvíkurbyggðar 2017.

Málsnúmer 201801044Vakta málsnúmer

Á fundinum kynnti sviðsstjóri samantekt á lönduðum afla í höfnum Hafnasjóðs. Heildarafli var 19.970 tonn sem skiptist á milli hafna með eftirfarandi hætti: Dalvíkurhöfn 19.305 tonn, Árskógsandur 660 tonn, Hauganes 5 tonn.
Lagt fram til kynningar.

2.Til allra aðildarhafna að Hafnasambandi Íslands

Málsnúmer 201712040Vakta málsnúmer

Þann 6. desember 2017 barst rafbréf þar sem kynnt var samantekt á umfjöllunarefni fundar Samráðshóps Hafnasambandsins og Fiskistofu.

"Þann 20. september sl. var haldinn fundur í samráðshóp Fiskistofu og hafnasambandsins. Með þessum samráðshóp er ætlunin að reyna að efla efla samstarf og samskipti Fiskistofu við hafnaryfirvöld

Til upplýsingar sendi ég ykkur samantekt um umfjöllunarefni fundarins:

1. Fiskistofustjóra var falið að senda Neytendastofu bréf og ítreka fyrirspurn frá 2. maí 2017 um fjarvigtun

2. Fiskistofa vinnur áfram að tillögu til ANR um lagabreytingu til að heimila myndavélaeftirlit sem tilraunaverkefni á hafnarsvæðum. Fiskistofa haldið Hafnasambandinu upplýstu um framvindu málsins.

3. Fiskistofa og Hafnasambandið undirbúa verkefni sem felst í stuðningi Fiskistofu við eftirlitshlutverk hafnarvigtarmanna.

4. Fiskistofa sendi Hafnarsambandinu yfirlit yfir landanir erlendra skipa í íslenskum höfnum sem hafist hafa án þess að viðkomandi skip hafi fengið löndunarheimild frá eftirlitsstöð.


Stjórn hafnasambandsins óskar eftir ábendingum frá aðildarhöfnum um mál sem þarfnast umfjöllunar í starfshópnum."

Lagt fram til kynningar.

3.Sameiginlegt erindi hafnasambandsins og Samgöngustofu

Málsnúmer 201712039Vakta málsnúmer

Með rafpóst sem dagsettur er 6. desember 2017 barst neðangreint erindi.

"Til aðildarhafna Hafnasambands Íslands

Reykjavík, 6. desember 2017.

Á stjórnarfundi Hafnasambands Íslands, sem haldinn var föstudaginn 1. desember sl., var lagt fram sameiginlegt dreifibréf hafnasambandsins og Samgöngustofu um öryggismál í höfnum. Var samþykkt að senda dreifibréfið á allar aðildarhafnir en bréfið má finna í viðhengi."

Í bréfinu er sérstaklega bent á eftirfarandi atriði til athugunar:
a) Hvort unnt sé að efla varnir og öryggi á bryggjuendum eða bryggjusvæðum, þar sem ekki er reglulega lagst upp að.
b) Gæta að þeim bryggjuköntum þar sem almennt er ekki viðlega skipa og ganga þannig frá að ekki sé hægt að aka fram af.
c) Að vetri til þarf að gæta þess sérstaklega að ekki safnist snjór eða klaki við bryggjukanta, sem minnkar virkni þeirra til að koma í veg fyrir að ekið sé fram af bryggjunni.
d) Að venju þarf að huga vel að snjómokstri og hálkuvörnum.
e) Að skoða reglubundið ástand búnaðar, merkinga og aðstæður í því skyni að tryggja sem best öryggi í höfnum.
Veitu- og hafnaráð felur sviðsstjóra að kynna framangreint bréf um öryggismál í höfnum fyrir starfsmönnum Hafnasjóðs.

4.Reglubundið eftirlit með móttöku úrgangs og framleifa frá skipum í höfnum Dalvíkurbyggðar

Málsnúmer 201712027Vakta málsnúmer

Með bréfi frá Umhverfisstofnun sem dagsett er 1. desmenber 2017 ( móttökustimpill 5. desember) fer stofnunin fram á að Hafnasjóður Dalvíkurbyggðar geri úrbætur vegna frávika sem fram koma í meðfylgjandi eftirlitsskýrslu eða sendi inn tímasetta áætlun um úrbætur, eigi síðar en 12. desember 2017. Í lok bréfsins er samantekt þar sem um er að ræða annars vegar frávik:

1. „Gjaldskrá hafnar er ekki í samræmi við lög nr. 33/2004 og reglugerð nr. 120/2014. Nauðsynlegt er að uppfæra gjaldskrá í samræmi við fyrrnefnd lög og reglugerðir. Ekki er hvati í gjaldskrá til að setja úrgang í land.

2. Tegund úrgangs er ekki skráð í samræmi við viðauka í reglugerð nr. 1200/2014. Ekki er haldið utan um magn úrgangsolíu.

3. Ekki er búið að setja áætlun á heimasíðu hafnar né gera ráðstafanir til þess að upplýsingar um móttökuaðstöðu hafnarinnar sé aðgengilegt notendum hafnarinnar.“

Og hins vegar er tillaga til úrbóta:

1. „Nauðsynlegt er að breyta gjaldskrá hafnar í samræmi við lög nr. 33/2004 og reglugerð nr. 1201/2014. Þannig að hvati sé til skipa að nota móttökuaðstöðu hafnar.

2. Koma verður upp verklagi sem veitir upplýsingar um magn og tegund úrgangs sem kemur í land frá skipum og bátum(notendum hafnar) . Lámarkskrafa er að flokka í almennan úrgang, spilliefni og óvirkan úrgang frá skipum.

3. Nauðsynlegt er að upplýsingar um móttökuaðstöðu hafnar sé aðgengileg fyrir notendur hafnarinnar t.d. með því að setja áætlun á heimasíðu hafnar.“

Á fundinum kynntu ráðsmenn sér gjaldskrá Hafnasamlag Norðurlands hvað varðar úrgangs- og förgunargjöld.
Veitu- og hafnaráð felur sviðsstjóra að gera tillögu að breytingum gjaldskrá Hafnasjóðs Dalvíkurbyggðar þannig að hún uppfylli þær kröfur sem fram koma í bréfi Umhverfisstofnunar og taki mið af þeim umræðum sem áttu sér stað á fundinum.

5.Fundargerðir 2017

Málsnúmer 201702027Vakta málsnúmer

Fyrir fundinum lá fundargerð 399. fundar stjórnar Hafnasambands Íslands sem haldinn var 1. desember 2017.

Sviðstjóri vill vekja athyli á 13. lið fundargerðarinnar þar sem fjallað er um sorpmál í höfnum en þar segir: "Rætt var um stöðu sorpmála í höfnum landsins. Formaður sagði frá vinnu sem er í gangi við að útbúa fyrirmynd sem hafnir geta sett inn í sínar gjaldskrár. Í þeirri fyrirmynd eru þó engar tölur þar sem það er ákvörðun hverrar hafnar að ákvarða gjaldskrá sína."
Lögð fram til kynningar.

6.Dalvíkurhöfn, bygging stálþilsbakka

Málsnúmer 201708088Vakta málsnúmer

Vinna er hafin við niðurrekstur á stálþilsbakka við Austurgarð. Fyrir fundinum liggur fundargerð 1. verkfundar.
Lögð fram til kynningar.

7.Austurgarður, dýpkun des. 2017

Málsnúmer 201801045Vakta málsnúmer

Jan De Nul, fyrirtæki frá Belgíu, var fengið til að dýpka svæðið við Austurgarð. Samkvæmt mælingu voru fjarlægir um 14.500 m3 og er meðaldýpið nú um -8,60 m. Undir málinu liggja helstu teikningar og aðrar upplýsingar frá verktaka.
Lagt fram til kynningar.

8.Starfsmannamál.

Málsnúmer 201801046Vakta málsnúmer

Breytingar eru fyrirsjáanlegar á hjá Hafnasjóði Dalvíkurbyggðar, Gunnþór E. Sveinbjörnsson, yfirhafnavörður, mun láta af störfum 1. mars n.k. vegna aldurs því er brýnt að skoða starfmannamál Hafnasjóðs. Á síðasta fundi ráðsins ræddi sviðsstjóri þessi mál og fól ráðið honum að koma með tillögu næsta fund ráðsins.
Veitu- og hafnaráð óskar eftir því að fá á næsta fund ráðsins tillögu að starfslýsingum og skipurit starfsmanna Hafnasjóðs.

9.Deiliskipulag Hóla og Túnahverfis, Dalvík

Málsnúmer 201710029Vakta málsnúmer

Ósk um umsögn vegna deiliskipulagstillögu Hóla og Túnahverfis, Dalvík.
Veitu- og hafnaráð gerir ekki athugasemdir við fyrirliggjandi deiliskipulagstillögu Hóla og Túnahverfis á Dalvík.

10.Deiliskipulag Lokastígsreitur_2017

Málsnúmer 201708070Vakta málsnúmer

Innkomið erindi dags. 5. janúar 2018 fyrir hönd Dalvíkurbyggðar þar sem vakin er athygli á auglýsingu tillögu að deiliskipulagi Lokastígsreits á Dalvík.
Veitu- og hafnaráð gerir ekki athugasemdir við fyrirliggjandi deiliskipulagstillögu Lokastígsreit á Dalvík.

11.Gjaldskrá Hitaveitu Dalvíkur 2018

Málsnúmer 201801041Vakta málsnúmer

Við vinnu vegna gerðar fjárhagsáætlun 2018 kom til umræðu breyting á gjaldskrá veitunnar. Fyrir lá tillaga formanns um að gjaldskráin mundi haldast óbreytt. Þessi ákvörðun ráðsins kemur fram í starfsáætlun veitu- og hafnasviðs fyrir árið 2018.
Veitu- og hafnaráð samþykkir samhljóða tillögu formanns um óbreytta gjaldskrá Hitaveitu Dalvíkur fyrir árið 2018.

12.Jöfnunarstyrkur vegna hitaveitu

Málsnúmer 201601050Vakta málsnúmer

Með bréfi sem dagsett er 17. desember 2017, sendir Óskar Harðarson erindi til byggðarráðs ósk um styrk til rafmagnsupphitunar að Selárbakka.
Þetta er ekki lögbundin þjónusta sveitarfélaga en Dalvíkurbyggð hefur falið Hitaveitu Dalvíkur að jafna hitunarkostnað íbúðarhúsa, sem eru utan þjónustusvæðis hitaveitunnar og geta ekki notið þjónustu annarrar hitaveitna. Það skilyrði er sett að styrkþegi verður að hafa bæði lögheimili og fasta búsetu í viðkomandi íbúðarhúsi.
Á síðasta fundir veitu- og hafnaráðs var samþykkur listi yfir þá sem jöfnun húshitunarkostnaðar njóta og uppfylla þeir allir framangreind skilyrði.
Veitu- og hafnaráð óskar eftir því að fá álit lögmanns Dalvíkurbyggðar á erindinu.
Ásdís Jónasdóttir fék af fundi kl:8:25 og komna sftur til fundar kl. 9:00.

Fundi slitið - kl. 10:15.

Nefndarmenn
 • Valdimar Bragason formaður
 • Ásdís Svanborg Jónasdóttir varaformaður
 • Kristján Hjartarson Aðalmaður
 • Hólmfríður Guðrún Skúladóttir aðalmaður
 • Silja Pálsdóttir Varamaður
Starfsmenn
 • Bjarni Theódór Bjarnason Sveitarstjóri
 • Þorsteinn K. Björnsson Sviðstjóri
Fundargerð ritaði: Þorsteinn K. Björnsson sviðsstjóri veitu- og hafnasviðs