Frá sveitarstjórnar- og samgönguráðuneytinu; Yfirlit yfir lögmælt verkefni sveitarfélaga

Málsnúmer 201809095

Vakta málsnúmer

Byggðaráð - 879. fundur - 26.09.2018

Tekinn fyrir rafpóstur frá Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu, dagsettur þann 21. september 2018 þar sem kynnt er frétt um yfirlit yfir lögmælt verkefni sveitarfélaga. Fram kemur að Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið hefur tekið saman yfirlit yfir lögmælt verkefni sveitarfélaga, skv. 1. mgr. 7. gr. sveitarstjórnarlaga, nr. 138/2011. Yfirlitið er ætlað til leiðbeiningar fyrir sveitarfélög við stefnumótun og áætlanagerð ásamt því að auðvelda umræðu og yfirsýn yfir skyldur og hlutverk sveitarfélaga.
Sjá nánar:
https://www.stjornarradid.is/default.aspx?pageid=e5cf150d-33a7-11e6-80c7-005056bc217f&newsid=6dbf9f74-bdaa-11e8-942c-005056bc530c

Til umræðu ofangreint.

Lagt fram til kynningar og vísað á fagráð sveitarfélagsins til yfirferðar.

Atvinnumála- og kynningarráð - 37. fundur - 03.10.2018

Á 879. fundi byggðaráðs var meðal annars bókað:
,,Tekinn fyrir rafpóstur frá Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu, dagsettur þann 21. september 2018 þar sem kynnt er frétt um yfirlit yfir lögmælt verkefni sveitarfélaga. Fram kemur að Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið hefur tekið saman yfirlit yfir lögmælt verkefni sveitarfélaga, skv. 1. mgr. 7. gr. sveitarstjórnarlaga, nr. 138/2011. Yfirlitið er ætlað til leiðbeiningar fyrir sveitarfélög við stefnumótun og áætlanagerð ásamt því að auðvelda umræðu og yfirsýn yfir skyldur og hlutverk sveitarfélaga.
Sjá nánar:
https://www.stjornarradid.is/default.aspx?pageid=e5cf150d-33a7-11e6-80c7-005056bc217f&newsid=6dbf9f74-bdaa-11e8-942c-005056bc530c

Lagt fram til kynningar og vísað á fagráð sveitarfélagsins til yfirferðar."

Til kynningar.

Félagsmálaráð - 222. fundur - 09.10.2018

Teknar voru fyrir yfirlit dags. 21.09.2018 frá Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti um lögmælt verkefni sveitarfélaga skv. 1.mgr.7.gr.sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Yfirlitinu er ætlað til leiðbeiningar fyrir sveitarfélög við stefnumótun og áætlanagerð ásamt því að auðvelda umræðu og yfirsýn yfir skyldur og hlutverk sveitarfélaga. Lögmælt verkefni sveitarfélaga er flokkuð eftir málaflokkum og hvort um lögskyld eða lögheimil verkefni er að ræða. Verkefni er lögskyld ef sveitarfélögum er skylt að rækja þau. Í lögheimilum verkefnum felst að sveitarfélag hefur svigrúm til þess að ákveða hvort verkefninu er sinnt. Lögskyld verkefni félagsþjónustu eru aðstoð við erlenda ríkisborgara, barnaverndarmál, félagsþjónusta sveitarfélaga, félagsleg ráðgjöf, fjárhagsaðstoð, lögræðissviptingar og nauðungarvistanir, málefni aldraðra, málefni fatlaðs fólks, stuðningsþjónusta, túlkaþjónusta og málstefna, upplýsingagjöf vegna barna, vímuvarnir og aðstoða við einstaklinga í fíknivanda, sérstakur húsnæðisstuðningur.
Lagt fram til kynningar.

Fræðsluráð - 230. fundur - 10.10.2018

Hlynur Sigursveinsson, sviðsstjóri, fór yfir verkefni er varða leik- og grunnskóla sem sveitarfélögum er skylt að sinna samkvæmt lögum.
Lagt fram til kynningar.

Umhverfisráð - 311. fundur - 19.10.2018

Til kynningar yfirlit dags. 21.09.2018 frá Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti um lögmælt verkefni sveitarfélaga skv. 1.mgr.7.gr.sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Yfirlitinu er ætlað til leiðbeiningar fyrir sveitarfélög við stefnumótun og áætlanagerð ásamt því að auðvelda umræðu og yfirsýn yfir skyldur og hlutverk sveitarfélaga. Lögmælt verkefni sveitarfélaga er flokkuð eftir málaflokkum og hvort um lögskyld eða lögheimil verkefni er að ræða. Verkefni er lögskyld ef sveitarfélögum er skylt að rækja þau. Í lögheimilum verkefnum felst að sveitarfélag hefur svigrúm til þess að ákveða hvort verkefninu er sinnt.
Lagt fram til kynningar.

Íþrótta- og æskulýðsráð - 104. fundur - 06.11.2018

Lagt fram til kynningar yfirlit yfir lögmælt verkefni sem tengjast íþrótta- og æskulýðsmálum.

Landbúnaðarráð - 122. fundur - 15.11.2018

Lagt fram til kynningar yfirlit yfir lögmælt verkefni sem tengjast landbúnaðarmálum í sveitarfélaginu bls. 6-9.
Lagt fram til kynningar.

Veitu- og hafnaráð - 81. fundur - 05.12.2018

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið hefur tekið saman yfirlit yfir lögmælt verkefni sveitarfélaga, skv. 1. mgr. 7. gr. sveitarstjórnarlaga, nr. 138/2011. Yfirlitinu er ætlað til leiðbeiningar fyrir sveitarfélög við stefnumótun og áætlanagerð ásamt því að auðvelda umræðu og yfirsýn yfir skyldur og hlutverk sveitarfélaga.
Lagt fram til kynningar.

Ungmennaráð - 18. fundur - 20.12.2018

Lagt fram til kynningar yfirlit yfir lögmælt verkefni sveitarfélaga.

Menningarráð - 73. fundur - 03.04.2019

Lagt fram til kynningar yfirlit yfir lögmælt verkefni sveitarfélaga frá Samgöngu-og sveitarstjórnarráðuneytinu.

Þar kemur fram um rekstur safna:
Almenningsbókasöfn - lögskylt verkefni skv.bókasafnalögum nr. 150/2012
Héraðsskjalasöfn - lögheimil verkefni skv. lögum um opinber skjalasöfn nr. 77/2014
Byggðasöfn - valkvætt verkefni.
Lagt fram til kynningar.