Atvinnumála- og kynningarráð

8. fundur 11. mars 2015 kl. 13:00 - 16:00 í Upsa á 3. hæð í Ráðhúsi Dalvíkur
Nefndarmenn
 • Freyr Antonsson Formaður
 • Sölvi H Hjaltason Varaformaður
 • Lilja Björk Ólafsdóttir Aðalmaður
 • Kristín Björk Þórsdóttir Varamaður
 • Sigurður Viðar Heimisson Aðalmaður
Starfsmenn
 • Guðrún Pálína Jóhannsdóttir Sviðstjóri
 • Margrét Víkingsdóttir starfsmaður
Fundargerð ritaði: Margrét Víkingsdóttir upplýsingafulltrúi
Dagskrá
Agnes Sigurðardóttir, aðalmaður, boðar forföll og Kristín Björk Þórsdóttir, varamaður, mætir í hennar stað.

1.Heimsóknir í fyrirtæki.

Málsnúmer 201407048Vakta málsnúmer

Atvinnumála- og kynningarráð hefur það að stefnu sinni að heimsækja fyrirtæki í sveitarfélaginu eða að fá hópa fyrirtækja í heimsókn til sín.Að þessu sinni var farið í heimsókn í fyrirtækið Vélvirkja kl. 13:00.
Gunnar Sigursteinsson, einn af eigendum Vélvirkja, tók á móti ráðinu, sýndi þeim fyrirtækið og sagði frá rekstri þess og helstu verkefnum.Gunnari er þakkað fyrir móttökurnar og fróðlegar upplýsingar um fyrirtækið.

2.Fyrirtækjaþing 2014

Málsnúmer 201407034Vakta málsnúmer

Á 6. fundi atvinnumála- og kynningarráðs var eftirfarandi bókað:Ráðið felur upplýsingafulltrúa að ræða við Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar um greiningu á almenna húsnæðismarkaðinum í Dalvíkurbyggð.Ráðið leggur einnig til að byggðaráð skoði hagkvæmni þess að selja íbúðir í eigu Dalvíkurbyggðar inn í sjálfseignastofnun eða leigufélag.Ráðið beinir því til byggðaráðs að verkefni húsnæðisnefndar samkv. lögum um húsnæðismál nr. 44/1998, 13. og 14. grein, verði fundinn staður innan stjórnkerfis Dalvíkurbyggðar.Fyrirspurn hefur verið send á Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar vegna greiningar á almenna húsnæðismarkaðinum í Dalvíkurbyggð en engin svör borist enn.Varðandi hina liðina tvo var eftirfarandi bókað á 724. fundi byggðaráðs Dalvíkurbyggðar:Á 723. fundi byggðarráðs þann 15. janúar 2015 var tekin fyrir tilvísun frá atvinnumála- og kynningarráði að verkefni húsnæðisnefndar samkvæmt lögum um húsnæðismál nr. 44/1998, 13. og 14. gr. verði fundinn staður innan stjórnkerfis Dalvíkurbyggðar. Byggðarráð samþykkti að vísa þessum lið til umsagnar Sambands íslenskra sveitarfélaga.Á 7. fundi atvinnumála- og kynningarráðs var eftirfarandi bókað:Sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs upplýsti að samkvæmt svari Sambands íslenskra sveitarfélaga þá heyrir það til algerra undantekninga að sveitarfélögin séu að skipa og starfrækja sérstakar húsnæðisnefndir samkvæmt upplýsingum sem Sambandið hefur nýlega aflað sér. Lagaramminn gefur sveitarfélögum í raun sjálfdæmi um það hvaða leið er valin í þessu efni og nákvæmlega ekkert við því að segja að þau velji að vista verkefnin hjá öðrum nefndum og ráðum. Fram kom einnig að Sambandið reiknar með að tekin verði umræða um það í tengslum við væntanlega endurskoðun á lögum nr. 44/1998 hvort ákvæðin um lögbundin verkefni sveitarfélaga í húsnæðsmálum verði gerð almennari og tekið út að húsnæðisnefndir starfi. Sveitarfélögum yrði eftir sem áður heimilt að starfrækja slíkar nefndir ef vilji er til og þá á grundvelli 39. gr. sveitarstjórnarlaga.

Lagt fram til kynningar.Á fundinn kom kl. 14:00 Elva Gunnlaugsdóttir, verkefnisstjóri hjá Atvinnuþróunarfélagi Eyjafjarðar, til að skoða mögulega aðkomu AFE að greiningu á almenna húsnæðismarkaðinu í Dalvíkurbyggð.Elva víkur af fundi kl. 14:38.
Atvinnumála- og kynningarráð þakkar Elvu fyrir komuna. Elva mun skoða, í samráði við annað starfsfólk Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar, hvernig aðkoma AFE að þessu máli gæti verið og senda tillögur á atvinnumála- og kynningarráð.

3.Fyrirtækjaþing 2015

Málsnúmer 201501135Vakta málsnúmer

Á 7. fundi atvinnumála- og kynningarráðs var eftirfarandi bókað:Atvinnumála- og kynningarráð hefur staðið fyrir árlegum fyrirtækjaþingum nú um nokkurt skeið. Umfjöllunarefni hefur verið fjölbreytt, svo sem ferðaþjónusta, atvinnutækifæri sem tengjast höfnum, staðan í efnahagsmálum og nú síðast húsnæðismál svo eitthvað sé nefnt.Atvinnumála- og kynningarráð samþykkir að næsta fyrirtækjaþing verði haldið um miðjan apríl og umfjöllunarefnið verði samvinna og samstarf fyrirtækja.

Atvinnumála- og kynningarráð samþykkir að færa fyrirtækjaþingið fram í september 2015. Tíminn fram að því verður nýttur til að skipuleggja þingið, fá fyrirlesra og svo framv.

4.Tékklisti og ferlar vegna verkefna

Málsnúmer 201503058Vakta málsnúmer

Til umfjöllunar drög að tékklista og vinnureglum innanhúss er varða verkefni sem þarfnast aðkomu fleiri en eins sviðs.Á vinnufundi, sem haldinn var 13. janúar, var unninn tékklisti fyrir slík verkefni en að þeirri vinnu komu sviðsstjóri umhverfis- og tæknisviðs, sviðsstjóri veitu- og hafnasviðs, sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs og upplýsingafulltrúi.Fjallað hefur verið um málið á 6. fundi atvinnumálanefndar og 723. fundi byggðaráðs.
Atvinnumála- og kynningarráð samþykkir samhljóða mað 5 atkvæðum að óska eftir umsögnum annarra fagráða á vegum Dalvíkurbyggðar og framkvæmdastjórnar.

5.Stefna Dalvíkurbyggðar hvað varðar auglýsingar í heimamiðlum

Málsnúmer 201304018Vakta málsnúmer

Á 7. fundi atvinnumála- og kynningarráðs var eftirfarandi bókað:Á 250. fundi sveitarstjórnar Dalvíkurbyggðar staðfesti sveitarstjórn samþykkt byggðaráðs á samningi um auglýsingar í heimamiðlum fyrir árið 2014 en samningurinn komst ekki til framkvæmda.Upplýsingafulltrúi og sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs er falið að safna saman gögnum fyrir næsta fund ráðsins miðað við umræður á fundinum.Á fundinum kynntu Upplýsingafulltrúi og sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs þær upplýsingar sem aflað hefur verið á milli funda.
Atvinnumála- og kynningarráð telur ekki þörf á að gera sérstaka auglýsingasamninga við heimamiðla. Ekki eru fordæmi fyrir slíkum samningum í öðrum sveitarfélögum svo vitað sé til eftir könnun sem var gerð.Tölur hér að neðan sýna þróunina síðustu tvö árin:2013 2014

Norðurslóð 544.499
616.812

DB blaðið 416.590
676.900

N4
577.958
486.293

Heildarkostnaður 5.147.199 6.471.116

vegna auglýsinga

og kynningastarfs6.Upplýsingastefna, endurskoðun

Málsnúmer 201501107Vakta málsnúmer

Upplýsingastefna Dalvíkurbyggðar var samþykkt í bæjarstjórn Dalvíkurbyggðar 19. september 2006 og er því komin tími á endurskoðun hennar.Markmið stefnunnar er að ramma inn upplýsingagjöf frá sveitarfélaginu í samræmi við upplýsingalög nr. 50/1996. Ný upplýsingalög tóku gildi 1. janúar 2013, lög nr. 140/2012.Atvinnumála- og kynningarráð samþykkir með 5 atkvæðum að endurskoða upplýsingastefnu sveitarfélagsins og felur upplýsingafulltrúa og sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs að gera drög að endurskoðaðri stefnu.

7.Vefstefna, endurskoðun

Málsnúmer 201501108Vakta málsnúmer

Vefstefna Dalvíkurbyggðar var samþykkt á fundi bæjarstjórnar þann 8. desember 2009.Tilgangur vefstefnunnar er að tryggja vefsetri Dalvíkurbyggðar ákveðna umgjörð. Ljóst er að þróun í vefmálum hefur verið mikil á síðustu árum og því kominn tími til að endurskoða vefstefnuna.Atvinnumála- og kynningarráð samþykkir með 5 atkvæðum að endurskoða vefstefnu sveitarfélagsins og felur upplýsingafulltrúa og sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs að gera drög að endurskoðaðri stefnu.

8.Atvinnustefna Dalvíkurbyggðar

Málsnúmer 201405182Vakta málsnúmer

Á 1. fundi atvinnumála- og kynningarráðs þann 10. júlí 2014 var eftirfarandi bókað:Atvinnumála- og kynningarráð tekur jákvætt í gerð atvinnustefnu og felur upplýsingafulltrúa að undirbúa jarðveginn.Upplýsingafulltrúi leggur fyrir ráðið drög að áætlun um hvernig hægt væri að nálgast verkefnið.Á 6. fundi atvinnumála- og kynningarráðs var eftirfarandi bókað:

Á fundinum kynnti upplýsingafulltrúi vinnuskjal er inniheldur vegavísir að því hvernig nálgast má þetta verkefni.

Atvinnumála- og kynningarráð mun halda áfram að vinna að þessu verkefni.Tekinn var fyrir rafpóstur frá Þórli Víkingi Friðgeirssyni, dagsettur þann 26. febrúar 2015.

Innkominn tölvupóstur frá Þórði Víkingi Friðgeirssyni þar sem hann reifar hvort hægt væri að koma á samvinnu við Dalvíkurbyggð um stefnumörkun í ferðaþjónustu.
Atvinnumála- og kynningarráð þakkar Þórði fyrir hans hugmyndir.

Lagt fram til kynningar.

9.Flugklasinn Air 66N - erindi til sveitarstjórnar

Málsnúmer 201503018Vakta málsnúmer

Tekið fyrir erindi frá Markaðsskrifstofu ferðamála á Norðurlandi, sent 2. mars 2015 í tölvupósti, þar sem óskað er eftir áframhaldandi stuðningi við flugklasaverkefnið Air 66N.Markaðsskrifstofa Norðurlands hefur um árabil haft umsjón með starfi Flugklasans Air 66N en markmið klasans er að koma á beinu millilandaflugi um Akureyrarflugvöll allt árið um kring. Klasinn var stofnaður árið 2011 og eru stofnaðilar ríflega 20 ferðaþjónustufyrirtæki og 10 sveitarfélög. Meðfylgjandi erindinu er yfirlit yfir starf klasans fram til þessa.Dalvíkurbyggð hefur verið aðili að verkefninu frá upphafi. Óskað er eftir samningi við sveitarfélagið til þriggja ára (2015-2017), að upphæð 300 kr á hvern íbúa árlega í þessi þrjú ár.
Atvinnumála- og kynningarráð samþykkir samhljóða með 5 atkvæðum að Dalvíkurbyggð verði áfram aðili að þessu verkefni og leggur til við byggðaráð að gerður verði viðauki við fjárhagsáætlun 2015 við deild 13/41 að upphæð um 560.000.-Atvinnumála- og kynningarráð óskar eftir því að fá verkefnisstjóra flugklasans á næsta fund ráðsins til að fá frekari kynningu á verkefninu.10.Upplýsingamiðstöð Dalvíkurbyggðar, starfsemi og rekstur 2015.

Málsnúmer 201407047Vakta málsnúmer

Á 727. fundi byggðaráðs Dalvíkurbyggðar var eftirfarandi bókað:Á 726. fundi byggðarráðs þann 12. febrúar s.l. var meðal annars eftirfarandi bókað:

"Byggðarráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum að leggja til að bæta við einum mánuði hvað varðar opununartíma Upplýsingarmiðstöðvar þannig að gert verði ráð fyrir opnun júní - september og/eða eða í 4 mánuði og felur sviðsstjóra og Upplýsingafulltrúa að leggja fyrir byggðarráð útfærslu og beiðni um viðbótarheimild."Með fundarboði byggðarráðs fylgdi minnisblað frá sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs þar sem óskað er eftir viðauka að upphæð kr. 394.944 vegna launa- og launatengdra gjalda, deild 13-60. Gerður er fyrirvari um opnunartíma júní - september þar sem ekki liggur fyrir hver verður ráðinn í starfið.Upplýsingafulltrúi upplýsti á fundinum að búið er að ræða við forstöðumann bóka- og héraðsskjalasafns um áframhaldandi samstarf sem og framkvæmdastjóra Bergs.Margrét vék af fundi kl. 14:09.

Byggðarráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum ofangreinda beiðni um viðauka að upphæð kr. 394.000 á deild 13-60 og lækkun á lið 21-40-4391 á móti.Til upplýsingar.

11.Leiðbeiningar um gerð siðareglana og hlutverk siðanefndar

Málsnúmer 201501161Vakta málsnúmer

Tekið fyrir erindi frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dagsett 30. janúar 2015. Leiðbeiningar eru meðfylgjandi erindinu.Siðanefnd Sambands íslenskra sveitarfélaga sem starfar skv. 29. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 hefur útbúið fræðslurit um hvað sveitarstjórnir þurfa að hafa í huga við gerð og endurskoðun siðareglna. Ritið ber heitið "Leiðbeiningar um gerð siðareglna og hlutverk siðanefndar".Lagt fram.

Fundi slitið - kl. 16:00.

Nefndarmenn
 • Freyr Antonsson Formaður
 • Sölvi H Hjaltason Varaformaður
 • Lilja Björk Ólafsdóttir Aðalmaður
 • Kristín Björk Þórsdóttir Varamaður
 • Sigurður Viðar Heimisson Aðalmaður
Starfsmenn
 • Guðrún Pálína Jóhannsdóttir Sviðstjóri
 • Margrét Víkingsdóttir starfsmaður
Fundargerð ritaði: Margrét Víkingsdóttir upplýsingafulltrúi