Byggðaráð

1040. fundur 06. október 2022 kl. 13:15 - 16:29 í Upsa á 3. hæð í Ráðhúsi Dalvíkur
Nefndarmenn
  • Helgi Einarsson formaður
  • Freyr Antonsson varaformaður
  • Felix Rafn Felixson aðalmaður
Starfsmenn
  • Guðrún Pálína Jóhannsdóttir sviðsstjóri
  • Eyrún Ingibjörg Sigþórsdóttir sveitarstjóri
Fundargerð ritaði: Guðrún Pálína Jóhannsdóttir Sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs
Dagskrá

1.Frá sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs; Beiðni um launaviðauka v. 21400 og 21010 - uppgjör, afleysing og fleiri fundir

Málsnúmer 202209133Vakta málsnúmer

Tekið fyrir erindi frá sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs, dagsett þann 2. október 2022, þar sem óskað er eftir launaviðauka á deildir 21010 og 21400.
Varðandi deild 21010 þá er um að ræða hækkun að upphæð kr. 471.905 þar sem áætlað er að fundir sveitarstjórnar verði 13 á árinu í stað 11 vegna aukafunda sem haldnir hafa verið.
Varðandi deild 21400 er um að ræða lækkun/leiðrétting á viðauka nr. 14 vegna uppgjörs við fyrrvarandi sveitarstjóra og á móti hækkun á launakostnaði vegna afleysinga á fjármála- og stjórnsýslusviði. Breytingin er nettó kr. 15.843.

Heildarbreytingin er nettó kr. 487.748 -

Ekki er metið svigrúm til að mæta þessum viðauka með öðrum hætti en lækkun á handbæru fé.
Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum ofangreindan viðauka nr. 24 við fjárhagsáætlun 2022 þannig að deild 21010 hækki um kr. 471.905 og deild 21400 hækki um kr. 15.843. Byggðaráð samþykkir jafnframt að viðaukanum verði mætt með lækkun á handbæru fé. Vísað til umfjöllunar og afgreiðslu sveitarstjórnar.

2.Frá íþrótta- og æskulýðsfulltrúa; Beiðni um viðauka vegna hvatagreiðslna

Málsnúmer 202210006Vakta málsnúmer

Tekið fyrir erindi frá íþrótta- og æskulýðsfulltrúa, dagsett þann 16. september 2022, þar sem óskað er eftir viðauka við fjárhagsáætun vegna kostnaðar við greiðslu hvatastyrkja út árið 2022.

Eftir að styrkir sumarsins komu inn þá er ljóst að potturinn fyrir allt árið er búinn - ástæðan er sú að meira er notað en áður af hvatastyrknum. Einnig hefur lækkun aldurs í 4 ára þarna áhrif. Einnig er aukið framboð tómstunda. Óskað er eftir viðauka að upphæð kr. 2.846.567 við deild 06800 - lið 9149 þannig að áætlun ársins verði kr. 9.500.000. Ekki er metið svigrúm til að mæta þessum viðauka innan fjárhagsramma.

Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum ofangreinda beiðni um viðauka nr. 25 við fjárhagsáætlun 2022 að upphæð kr. 2.637.613 við deild 06800, lið 9149. Byggðaráð samþykkir samhljóða að viðaukanum verði mætt með lækkun á handbæru fé. Vísað til umfjöllunar og afgreiðslu sveitarstjórnar.

3.Vinnuhópur um farartæki, tæki og tæknibúnað; endurskipun í vinnuhópinn

Málsnúmer 202105020Vakta málsnúmer

Á 322. fundi sveitarstjórnar þann 17. mars 2020 var eftirfarandi bókað:" Á 935. fundi byggðaráðs þann 27. febrúar 2020 var eftirfarandi bókað: "Á 931. fundi byggðaráðs þann 17. janúar 2020 var til umfjöllunar viðaukabeiðni vegna viðhalds á dráttarvél umhverfis- og tæknisviðs. Í framhaldi af því sköpuðust umræður um nauðsyn þess að móta reglur vegna umgengni um tækjabúnað og bifreiðaeign sveitarfélagsins. Með fundarboði fylgdu drög að verkefnislýsingu fyrir vinnuhóp um rekstur og viðhald farartækja, tækja og tæknibúnaðar sveitarfélagsins. Markmið vinnuhópsins er að lágmarka rekstrarkostnað og hámarka öryggi og endingu farartækja, tækja og tæknibúnaðar í eigu sveitarfélagsins til lengri tíma. Markmiðið náist með því að skipuleggja reglubundið og tímasett viðhald,endurnýjun sem og skýrt skilgreindum eftirlits- og ábyrgðaraðila. Lagt er til að vinnuhópinn skipi 4 aðilar: Einn frá byggðaráði, einn frá veitusviði, einn frá hafnasviði og deildarstjóri eigna- og framkvæmdadeildar. Vinnuhópurinn skili drögum að nýrri stefnu, skráningu og vinnulagi fyrir 30. apríl 2020. Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum að vinnuhópur um rekstur og viðhald farartækja, tækja og tæknibúnaðar taki til starfa samkvæmt fyrirliggjandi verkefnislýsingu, með breytingum sem gerðar voru á fundinum og að fulltrúi byggðaráðs í hópnum verði Þórhalla Karlsdóttir. Kostnaður vegna starfa kjörins fulltrúa bókist á deild 21030, nefndir." Til máls tóku: Katrín Sigurjónsdóttir Guðmundur St. Jónsson. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða með 7 atkvæðum afgreiðslu byggðaráðs."

Með fundarboði fylgdi verkefnislýsing og vinnugögn innanhúss til upplýsingar.

Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum að endurskipa í hópinn og að Felix Rafn Felixson verði fulltrúi byggðaráðs. Byggðaráð felur sviðsstjóra framkvæmdasviðs að skipa einn fulltrúa frá veitum og einn fulltrúa frá höfnum. Að auki á sæti í hópnum deildarstjóri Eigna- og framkvæmdadeildar.
Byggðaráð felur starfsmanni í hópnum að halda utan um boðun funda hópsins, fundargerðir o.s.frv.

4.Frá Jóhannesi Jóni Þórarinssyni og Atla Þór Friðrikssyni; Svara óskað við ýmsum spuringum og athugasemdum

Málsnúmer 202209092Vakta málsnúmer

Á 1039. fundi byggðaráðs þann 27. september sl. var til umfjöllunar erindi frá Jóhannesi Jóni Þórarinssyni og Atla Þór Friðrikssyni, rafpóstur dagsettur þann 20. september sl. þar sem óskað er svara við nokkrum spurningum og athugasemdum. Byggðaráð frestaði málinu til næsta fundar og fól sveitarstjóra að vinna drög að svari við erindu.

Umhverfis- og dreifbýlisráð og veitu-og hafnaráð tóku einnig erindið til umfjöllunar eftir því sem við á.

Með fundarboði byggðaráðs fylgdu drög að svarbréfi sveitarstjóra.
Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum eftirfarandi svör við þeim spurningum sem fram eru bornar, sbr. svarbréf sveitarstjóra:


1. Hvað hefur verið gert til að tryggja 5 daga mokstursþjónustu í dreifbýli þegar þörf krefur eins og núverandi meirihluti lofaði ?

Svar:
Í málefna- og samstarfssamningi núverandi meirihluta undir kaflanum Umhverfis- og dreifbýlisráð segir; framkvæmda- og snjómokstursáætlanir verði aðgengilegar íbúum. Þá er að finna á vef Dalvíkurbyggðar viðmiðunarreglur snjómoksturs í Dalvíkurbyggð sem samþykktar voru í sveitarstjórn 19.01.2022 þar segir m.a.: (hér kemur kafli úr viðmiðunarreglunum).Þessar viðmiðunarreglur eru í endurskoðun og einnig verður farið yfir verklagsreglur Vegagerðarinnar sem voru í gildi á tímabilinu 1.október 2021 ? 30.apríl 2022. Haldinn verður fundur með Vegagerðinni og verktökum sem sinna snjómokstri utan þéttbýlis. Það stendur til að halda þann fund sem allra fyrst þar sem m.a. verður rædd sú ákvörðun að Skíðadalur og framdalur Svarfaðardals verði mokaðir samtímis þá þrjá daga vikunnar sem helmingsmokstur er, en ekki hvor á eftir öðrum eins og nú er. Þá þarf að meta hver kostnaðurinn fyrir sveitarfélagið er af því að bæta í þessa þjónustu þ.e. ef hún fer úr þrem dögum í fimm. Ákvörðun verður tekin þegar mat á kostnaði liggur fyrir.Mikilvægt er að bæta upplýsingaflæði varðandi snjómokstur og því er verið að skoða þann möguleika að geta sent upplýsingar í smáskilaboðum (SMS) til íbúa.

2. Vatnsöflun utan þjónustusvæðis Dalvíkur er knýjandi verkefni sem þarf skjóta lausn og nú bendum við á að tæki til borunar eftir volgu vatni virðist vera á leiðinni til Dalvíkur nú í haust. Fram í Skíðadal og Svarfaðardal er knýjandi þörf nánast á hverjum bæ eftir betra neysluvatni, bæði fyrir menn og skepnur og þörfum fyrir góðu neysluvatni mun meiri en einhverjum volgum dropum upp á yfirborðið. Að okkar mati er þetta verkefni skylda sveitarfélagsins að vinna nú þegar að úrbótum.

Svar:
Það er rétt að unnið er að tilraunaborunum með því að bora hitastigulsholur eftir heitu vatni í Skíðadal. Það er jafnframt staðreynd að Dalvíkurbyggð rekur ekki vatnsveitu fram í Skíðadal og framdal Svarfaðardals. Samkvæmt lögum um vatnsveitur sveitarfélaga þá skulu sveitarfélög starfrækja vatnsveitu í þéttbýli í þeim tilgangi að fullnægja vatnsþörf almennings, heimila og atvinnufyrirtækja, þar á meðal hafna, eftir því sem kostur er. Samkvæmt sömu lögum er sveitarstjórn heimilt að starfrækja vatnsveitu í dreifbýli og leggja í framkvæmdir við gerð hennar enda sýni rannsóknir og kostnaðaráætlanir að hagkvæmt sé að leggja veituna og reka hana.

3. Fundargerðir innan stjórnkerfis Dalvíkurbyggðar þar með taldar nefndir og ráð eru óboðlegar og nánast óskiljanlegar, allir eiga rétt á skýrum og skiljanlegum fundargerðum.

Svar:
Í Samþykkt um stjórn Dalvíkurbyggðar kemur eftirfarandi fram í 16. gr., II um ritun fundargerða:"Fundargerðir sveitarstjórnar eru skráðar í tölvu. Í fundargerð skal getið hvar og hvenær fundur er haldinn og hverjir sitji fundinn. Skrá skal þau mál sem tekin eru fyrir, dagsetningu þeirra, aðila máls og meginefni og hvernig mál er afgreitt. Sé mál ekki afgreitt samhljóða skal greina í fundargerð hvernig atkvæði hafa skipst. Þegar lagðar eru fram fundargerðir nefnda nægir að skrá í fundargerð sveitarstjórnar um hvaða nefndir er að ræða, dagsetningu fundargerða og fjöldatöluliða. Um ritun fundargerða sveitarstjórnar skal að öðru leyti farið eftir leiðbeiningum ráðuneytis sveitarstjórnarmála um ritun fundargerða sveitarstjórna nr. 1181/2021, sbr. 2. mgr. 19. gr. sveitarstjórnarlaga. Fundargerðir sveitarstjórnar skulu birtar á vefsíðu Dalvíkurbyggðar, ásamt fylgigögnum samkvæmt reglum og heimildum þar um, að fundi loknum enda standi reglur um þagnarskyldu því ekki í vegi."Leiðbeiningar ráðuneytisins samkvæmt ofangreindu eru aðgengilegar á vef Stjórnartíðinda (sjá hlekk hér að neðan):https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=94df4746-24e4-4b4a-b34b-791ff6a2ccaf

Ritun fundargerða sveitarstjórna, ráða og nefnda sveitarfélaga þurfa að vera eftir ákveðnu formi og er stjórnkerfi Dalvíkurbyggðar þar ekki undanskilið, sbr. það sem fram kemur hér að ofan. Forsetar sveitarstjórna, formenn byggðaráðs, ráða og nefnda sem og starfsmenn sem rita fundargerðir Dalvíkurbyggðar fá reglulega ábendingar um það sem betur má fara. Þá er í vinnslu að hefja beina útsendingu eða taka upp fundi sveitarstjórnar.

5.Frá G.Ben útgerðafélagi ehf.; Árbakki - Fyrirspurn um nýtingu forkaupsréttar

Málsnúmer 202209071Vakta málsnúmer

Tekið fyrir erindi frá G.Ben útgerðarfélagi ehf. varðandi fyrirhugaða sölu á eign þeirra á Árskógssandi, Árbakka F215-6698. Í erfðafestulóðarleigusamningi er kveðið á um í 7. lið forkaupsrétt landeiganda og sérstaka tilkynningarskyldu áður en öðrum sé selt húsnæðið. Óskað er eftir afstöðu sveitarfélagsins hvort það hyggist nýta sér forkaupsréttinn eða ekki.
Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum að vísa ofangreindu erindi til framkvæmdasviðs til frekari skoðunar fyrir næsta fund byggðaráðs.

6.Erindi frá UNICEF á Íslandi til Dalvíkurbyggðar

Málsnúmer 202209128Vakta málsnúmer

Tekið fyrir erindi frá UNICEF, rafpóstur dagsettur þann 28. september 2022, þar sem samtökin hvetja sveitarfélagið til að fjölga tækifærum barna til áhrifa með því að efla störf ungmennaráðs eða með stofnun ungmennaráðs sé það ekki til staðar. Í erindinu koma einnig fram 12 ráð til ráðamanna til að efla ungmennaráð sveitarfélaga.
Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum að vísa ofangreindu erindi til ungmennaráðs og íþrótta- og æskulýðsráðs og óskar eftir tillögum um hvernig Dalvíkurbyggð getur aukið tækifæri barna til áhrifa í sveitarfélaginu.

7.Erindi Stuðningur við 100 ára afmæli Norræna félagsins á Íslandi

Málsnúmer 202209099Vakta málsnúmer

Tekið fyrir erindi frá Norræna félaginu á Íslandi, dagsett þann 11. september 2022, þar sem fram kemur að félagið stendur að viðburðum í tengslum við aldarafmælið og þar bar hæst afmælis- og höfuðborgarmót daganna 29. og 30. september sl. með vígslu afmælislundar, norrænni ráðstefnu, móttöku og hátíðarkvöldverði. Félagið fer þess á leit við Dalvíkurbyggð að sveitarfélagið styðji við Norræna félagið þar sem afmælishátiðin er fjölbreyttur og viðamikill viðburður.
Lagt fram til kynningar.

8.Fundargerðir starfs- og kjaranefndar 2022; fundur frá 04.10.2022

Málsnúmer 202201039Vakta málsnúmer

Sveitarstjóri og sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs kynntu fundargerð starfs- og kjaranefndar frá 04.10.2022.
Lagt fram til kynningar.

9.Frá sviðsstjóra félagsmálasviðs vegna barnaverndarþjónustu.

Málsnúmer 202202044Vakta málsnúmer

Undir þessum lið kom á fund byggðaráðs Eyrún Rafnsdóttir, sviðsstjóri félagsmálasviðs, kl. 14:30.


Með fundarboði byggðaráðs fylgdi erindi sviðsstjóra félagsmálasviðs Dalvíkurbyggðar og Hjartar Hjartarsonar, deildarstjóra félagsmáladeildar Fjallabyggðar, dagsett þann 3. október 2022, til bæjar- og byggðaráðs Fjallabyggðar og Dalvíkurbyggðar er varðar breytt skipulag barnaverndar.

Í erindinu er lagt til að hafnar verði viðræður við nágrannasveitarfélögin um fyrirkomulag, framkvæmd og rekstur barnaverndarþjónustu. Nú liggur fyrir samþykkt Dalvíkurbyggðar og Fjallabyggðar um aðild að sameiginlegu umdæmisráði barnaverndar á landsbyggðinni. Næsta skref er að taka ákvörðun um fyrirkomulag barnaverndþjónustu sveitarfélaganna samkvæmt 11. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002.Ákvæði barnaverndarlaga kveða á um að baki hverrar barnaverndarþjónustu skulu vera í það minnsta 6.000 íbúar, nema veitt verði undanþága að uppfylltum sérstökum skilyrðum. Þetta þýðir að Fjallabyggð og Dalvíkurbyggð þurfa að huga að samvinnu við önnur sveitarfélög um verkefnið eða óska eftir undanþágu frá íbúalágmarkinu. Dalvíkurbyggð hefur frá árinu 2002 verið í farsælu samstarfi við Fjallabyggð um rekstur á sameiginlegri barnaverndarnefnd. Íbúatala Dalvíkurbyggðar og Fjallabyggðar nær ekki tilskyldu lágmarki laganna en til greina kemur að sveitarfélögin sæki sameiginlega um undanþágu frá íbúalágmarkinu. Áður en til þess kemur er ráðlegt að óska eftir viðræðum við nágrannasveitarfélögin.

Á fundinum kom einnig fram að bæjarráð Fjallabyggðar hefur fjallað um ofangreint erindi á fundi sínum þann 4. október sl. þar sem bókað var að félagsmálastjóra Fjallabyggðar er falið að koma fram fyrir hönd sveitarfélagsins í viðræðum við nágrannasveitarfélög.
Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum að fela sveitarstjóra og sviðsstjóra félagsmálasviðs að koma fram fyrir hönd Dalvíkurbyggðar í viðræðum við nágrannasveitarfélögin.

10.Starfs- og fjárhagsáætlun 2023 og þriggja ára áætlun 2024-2026

Málsnúmer 202204134Vakta málsnúmer

a) Tillögur að starfs- og fjárhagsáætlun félagsmálasviðs.

Eyrún Rafnsdóttir, sviðsstjóri félagsmálasvið fór yfir tillögur að starfs- og fjárhagsáætlun fyrir málaflokk 02; félagsþjónusta.

Á fundinum var farið yfir eftirfarandi:
Tillögu að starfsáæltun félagsmálasviðs.
Beiðni um búnaðarkaup.
Fjárhagsramma félagsmálasviðs.
Áætlun launakostnaðar og stöðugilda 2023 í samanburði við 2022.
Fyrirliggjandi tillögu að breytingu á gjaldskrá.
Fundargerðir félagsmálaráðs með umfjöllun um fjárhagsáætlun 2023.

Eyrún vék af fundi kl.15:54.


b) Annað.
a) Byggðaráð þakkar Eyrúnu fyrir komuna og yfirferðina.
b) Lagt fram til kynningar.

11.Umsögn vegna skipulags á Árskógssandi. Vegna Laxóss

Málsnúmer 202206130Vakta málsnúmer

Á fundi sveitarstjórnar þann 30. september sl. var samþykkt að fela sveitarstjóra að undirbúa íbúafund í Árskógi varðandi atvinnutækifæri á Árskógssandi 11. október. Í núgildandi deiliskipulagi á Árskógssandi er gert ráð fyrir lóðum undir atvinnustarfssemi sem afmarkast af Ægisgötu og Hafnargötu.
Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum að færa fyrirhugaðan fund til 25. október nk. þar sem vegna annarra verkefna og funda þá er ekki svigrúm til að halda íbúafundinn nk. þriðjudag eins og áformað var.

Fundi slitið - kl. 16:29.

Nefndarmenn
  • Helgi Einarsson formaður
  • Freyr Antonsson varaformaður
  • Felix Rafn Felixson aðalmaður
Starfsmenn
  • Guðrún Pálína Jóhannsdóttir sviðsstjóri
  • Eyrún Ingibjörg Sigþórsdóttir sveitarstjóri
Fundargerð ritaði: Guðrún Pálína Jóhannsdóttir Sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs