Málefni er varðar sölu og leigu á Félagslegum íbúðum: drög að erindisbréfi fyrir vinnuhóp.

Málsnúmer 201504045

Vakta málsnúmer

Byggðaráð - 733. fundur - 30.04.2015

Á 268. fundi sveitarstjórnar þann 21. apríl 2015 var samþykkt tillaga byggðaráðs um vinnuhóp sem á að fjalla um málefni er tengjast sölu og leigu á íbúðum í eigu sveitarfélagsins.Með fundarboði byggðaráðs fylgdu drög að erindisbréfi fyrir ofangreindan vinnuhóp.Gert er ráð fyrir að vinnuhópurinn skili af sér í haust í tengslum við vinnu við starfs- og fjárhagsáætlun 2016-2019.
Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum erindisbréfið eins og það liggur fyrir.

Byggðaráð - 754. fundur - 16.10.2015

Bókað í trúnaðarmálabók.

Byggðaráð - 765. fundur - 21.01.2016

Á 733. fundi byggðaráðs þann 30. apríl 2015 var eftirfarandi bókað:

"Á 268. fundi sveitarstjórnar þann 21. apríl 2015 var samþykkt tillaga byggðaráðs um vinnuhóp sem á að fjalla um málefni er tengjast sölu og leigu á íbúðum í eigu sveitarfélagsins. Með fundarboði byggðaráðs fylgdu drög að erindisbréfi fyrir ofangreindan vinnuhóp. Gert er ráð fyrir að vinnuhópurinn skili af sér í haust í tengslum við vinnu við starfs- og fjárhagsáætlun 2016-2019.

Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum erindisbréfið eins og það liggur fyrir. "Á 738. fundi byggðaráðs þann 18. júní 2015 var eftirfarandi bókað:

"Á fundi stjórnsýslunefndar þann 13. maí 2015 kom fram sú tillaga, í tengslum við umræður um starfs- og fjárhagáætlun 2016-2019, að setja á laggirnar vinnuhóp sem hefði það verkefni með höndum að fara yfir húsnæði í eigu Dalvíkurbyggðar( annað en Félagslegar íbúðir), bæði sem Dalvíkurbyggð nýtir sjálft og/eða 3ji aðili í heild og/eða að hluta.Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum að fela vinnuhóp sem er með það verkefni að fara yfir Félagslegar íbúðir að taka aðrar fasteignir sveitarfélagsins jafnframt til umfjöllunar í þeirri vinnu."Vinnuhópinn skipa: Bjarni Th. Bjarnason, sveitarstjóri, Guðmundur St. Jónsson, aðalmaður í byggðaráði, og Guðrún Pálína Jóhannsdóttir, sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs.1) Með fundarboði byggðaráðs fylgdu eftirfarandi tillögur hvað varðar íbúðir, málaflokkur 57:a)
Að fara yfir verðmat fasteignasala á íbúðum og setja upp tillögu um sölu á íbúðum í samræmi við fyrri hugmyndir byggðaráðs um áfangaskiptingu.

Tillaga:

Lagt er til að 13 af þeim 28 íbúðum sem sveitarfélagið á í dag verði seldar. Stuðst verði við verðmat fasteignasala þegar ásett verð er ákveðið. Metin þörf fyrir íbúðir vegna ráðstöfunar á félagslegum forsendum var í október 2015 6 -8 en eru nú 9. Ákveðið verður í samráði við sviðsstjóra félagsmálasviðs hvaða íbúðir fara ekki á söluskrá til að uppfylla skyldur sveitarfélagsins hvað varðar húsnæði á félagslegum forsendum. Lagt er til að settar verði á söluskrá alls 18 eignir. Þannig verði markaðurinn og eftirspurn látin ráða hvaða íbúðir sveitarfélagið mun eiga áfram fyrir utan þær eignir sem eru merktar fráteknar vegna félagslegra úræða og/eða ef um er að ræða leigjanda eða starfsmann sveitarfélagsins sem leigt hefur skemur en í eitt ár. Reglur sveitarfélagsins gilda áfram hvað varðar forkaupsrétt ef selt, þ.e. 2ja ára reglan. Leigjendum verði sent bréf þar sem þeir eru upplýstir um að eignin fari á söluskrá og þeim boðinn forkaupsréttur eftir því sem við á.

B)
Að fara yfir tillögu atvinnumála- og kynningarráðs um að skoðað verði hagkvæmni þess að selja íbúðir í eigu Dalvíkurbyggðar inn í sjálfseignastofnun eða leigufélag.

Tillaga:

Vinnuhópurinn leggur til að fylgst verði áfram með hvað kemur út úr þeim frumvörpum sem liggja fyrir Alþingi um húsnæðismál.C)
Að fara yfir leiguverð á íbúðum í eigu sveitarfélagsins í tengslum við leiguverð almennt á markaðinum.

Tillaga:

Gjaldskrá fyrir íbúðirnar verði endurskoðuð með hliðsjón af fyrirliggjandi upplýsingum um leiguverð í sveitafélaginu og nágranna sveitafélögum. Ekki verði gerður greinarmunur á staðsetningu eigna við ákvörðun á leiguverði, en eftirspurn eftir húsnæði getur haft áhrif.Gerðar verði nýjar eða endurskoðaðar reglur um útleigu íbúðana sem eiga við almennan leigumarkað. Þar verði tryggt að enginn geti haft íbúð í leigu á vegum sveitafélagsins í lengri tíma en eitt ár. Þessar íbúðir eru fyrst og fremst hugsaðar fyrir fólk sem er að koma sér fyrir í sveitafélaginu eða vegna millibilsástands. Markmiðið er þó að hafa alltaf leigjendur í öllum íbúðunum og þær standi ekki auðar.

D)
Að leita leiða hvort og hvernig rekstur á málaflokki 57 getur orðið án taps og sjálfbær.

Tillaga:

Að kappkostað verði að leiguverð standi undir rekstri og fjármögnun íbúða.

Að gengið sé eftir að leigjendur skili íbúðum eins og þeir tóku við þeim.

Að gengið sé eftir að tryggingarfé sé til staðar og það nýtt ef ástæða er.E)
Að afla upplýsinga um þörf fyrir fjölda þeirra íbúða sem sveitarfélagið þarf að hafa til ráðstöfunar vegna félagslegra úrræða.

Tillaga:

Samkvæmt upplýsingum frá sviðsstjóra félagamálasviðs var þörf fyrir íbúðir á félagslegum forsendum 6 - 8 í október 2015 en eru nú 9.

Félagsmálasvið gefi upp á hverjum tíma hversu margar íbúðir sviðið áætli að þurfi vegna félagslegra úrræða og þær verði svo greiddar niður samkvæmt ákveðnum reglum.


F)
Að afla upplýsinga um viðhaldsáætlun, viðhaldsþörf og ástand eigna.

Tillaga:

Viðhaldsáætlun liggur ekki fyrir svo vel sé. Koma þarf þeim málum í lag hið fyrsta og til framtíðar, eins og áður hefur verið rætt. Í framhaldinu verði skoðað möguleiki á að setja allar eignir sveitarfélagsins undir einn hatt; þ.e. Fasteignir Dalvíkurbyggðar.2) Með fundarboði byggðaráðs fylgdu eftirfarandi tillögur hvað varðar Eignasjóðs, málaflokkur 31;

a)
Kátakot

Selja. Starfsemi skólans verður flutt í Krílakot eftir sumarleyfi 2016. Taka þarf ákvörðun um á hvaða tímapunkti á að setja eignina á söluskrá. Hægt er að afhenda eignina eftir að viðbyggingin við Krílakot verður tekin í notkun í ágúst 2016.

b)
Færanleg kennslustofa á skólalóð Kátakots.

Selja. Starfsemi skólans verður flutt í Krílakot eftir sumarleyfi 2016. Taka þarf ákvörðun um á hvaða tímapunkti á að setja eignina á söluskrá. Hægt er að afhenda eignina eftir að viðbyggingin við Krílakot verður tekin í notkun í ágúst 2016

c)
Árskógur; skóli, félagsheimili og íþróttahús. Málsnr. 201512115.

Athuga þarf hvaða áhrif fækkun nemenda hefur mögulega á starfsemi skólans. Búið er að skipa 4ja manna vinnuhóp um eflingu og framtíð Árskógarskóla og starfsemi í Árskógi sem hefur það hlutverk að:

*
Skoða alla möguleika til að efla Árskógarskóla, en þar er fyrirsjáanleg fækkun nemenda, og aðra starfsemi í Árskógi.

*
Setja fram tillögu að framtíð Árskógarskóla og starfsemi í Árskógi.d)
Húsabakki. Málsnr. 201408038.

Selja. Í gangi er vinna hvað varðar lok á leigusamningi við Húsabakka ehf.

e)
Tónlistarskóli og Víkurröst. Málsnr. 201511067.

Búið er að setja á laggirnar 3ja manna vinnuhóp sem hefur það hlutverk að:

*
Að móta tillögur fyrir byggðaráð varðandi nýtingu á húsnæði Gamlaskóla og Víkurrastar.

*
Að skoða alla möguleika með nýtingu húsnæðisins og velta við sem flestum steinum sem geta orðið til hagsbóta fyrir jafnt sveitarfélagið sem og þjónustuþega.

*
Að skoða m.a. hugmyndir um frístundahús.

*
Að skoða m.a. hugmyndir um flutning Tónlistarskóla.

*
Að skoða m.a. hugmyndir um útibú frá Iðjunni á Siglufirði.f)
Sigtún, Grundargata 1. Málsnr. 201510140.

Selja. Búið er að gera samkomulag við Gísla, Eirík og Helga ehf. hvað varðar lok á leigusamningi og eignin er komin á söluskrá.

g)
Ungó. Málsnr. 201506051.

Fara þarf að nýju yfir tillögur 5 manna vinnuhóps um framtíð og nýtingu Ungó að teknu tilliti til liðar f) hér að ofan.

h)
Böggvisstaðaskáli.

Selja. Ákveða þarf hvenær á að setja á söluskrá og hvort/hvaða ráðstafanir þarf að gera hvað varðar eigu Dalvíkurbyggðar sem eru geymdar þar.

i)
Annað:

Viðhaldsáætlun liggur ekki fyrir svo vel sé. Koma þarf þeim málum í lag hið fyrsta og til framtíðar, eins og áður hefur verið rætt. Í framhaldinu verði skoðað möguleiki á að setja allar eignir sveitarfélagsins undir einn hatt; þ.e. Fasteignir Dalvíkurbyggðar.Ýmsar aðrar tillögur, hugmyndir og vangaveltur hafa komið fram hvað varðar til dæmis aðrar eignir Eignasjóðs og verða þær áfram til skoðunar.Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum ofangreindar tillögur.

Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum að fela sveitarstjóra og sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs, í samráði við sviðsstjóra félagsmálasviðs, að koma með tillögu fyrir næsta fund byggðaráðs hvaða íbúðir fara á söluskrá.

Byggðaráð - 766. fundur - 28.01.2016

Á 765. fundi byggðaráðs þann 21. janúar 2016 var fjallað um málefni er varðar sölu og leigu á fasteignum í eigu Dalvíkurbyggðar. Byggðaráð samþykkti samhljóða með 3 atkvæðum tillögu vinnuhóps um sölu á 13 íbúðum í eigu sveitarfélagsins af 28 íbúðum og settar yrði á söluskrá 18 eignir. Byggðarráð samþykkti samhljóða með 3 atkvæðum að fela sveitarstjóra og sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs í samráði við sviðsstjóra félagsmálasviðs, að koma með tillögur fyrir næsta fund byggðaráðs hvaða íbúðir fara á söluskrá.Sveitarstjóri og sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs funduðu ásamt sviðsstjóra félagsmálasviðs 26. janúar s.l.

Tillögur og afgreiðsla um hvaða eignir fara á söluskrá eru bókaðar í trúnaðarmálabók.
Niðurstaða bókuð í trúnaðarmálabók.

Byggðaráð - 784. fundur - 04.08.2016

Dalvíkurbyggð óskaði eftir tilboði í hús til flutnings en húsið er staðsett að Hólavegi 1 á Dalvík. Eignin er 66fm að stærð og er laust til afhendingar eftir 1. september. Húsið er í dag sambyggt öðru húsi en seljandi mun sjá um að aðskilja þau áður en til afhendingar kemur.

Óskað var eftir tilboðum í eignina og var tilboðsfrestur til kl. 16:00 miðvikudaginn 20. júlí 2016.

Dalvíkurbyggð áskildi sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllumÞrjú tilboð bárust í færanlega húsið að Hólavegi 1. Fasteignasalan Hvammur hafði umsjón með sölunni. Ákveðið var að taka tilboði Álfurinn Bæ ehf., kt.:500797-3049 að upphæð 4.810.000,- með fyrirvara um samþykki sveitarstjórnar.
Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum að gengið verði að tilboði frá Álfurinn Bæ ehf að upphæð kr. 4.810.000, sbr. ofangreint.

Byggðaráð - 821. fundur - 11.05.2017

Á 765. fundi byggðaráðs þann 21. janúar 2016 var fjallað um málefni er varðar sölu og leigu á fasteignum í eigu Dalvíkurbyggðar og tillögur vinnuhóps sem byggðaráð og síðan sveitarstjórn samþykktu.Með fundarboði byggðaráðs fylgdi uppfærð tillaga vinnuhópsins (vinnugögn) en fyrir liggur að flestar tillögur vinnuhópsins hafa verið framkvæmdar eða þær eru í vinnslu.Með fundarboði fylgdi einnig:

Skýrsla vinnuhóps um nýtingu húsnæðis Gamla skóla. Málsnr. 201511067.

Skýrsla vinnuhóps um framtíðarnýtingu Ungós. Málsnr. 201506051.

Skýrsla vinnuhóps um eflingu og framtíð Árskógarskóla. Málsnr. 201512115.Til umræðu ofangreint.

Eftirfarandi er lagt til:

a) Hvað varðar "Gamla skóla" þá er ca. 70% húsnæðisins í eigu ríkisins og ca. 30% í eigu Dalvíkurbyggðar. Á fundi framkvæmdarstjórnar 08.05.2017 var rætt um að fá óháðan aðila til að gera viðhaldsáætlun, síðan yrði fasteignasali fenginn til að gera verðmat á eigninni og í framhaldinu þá yrði stefnt að því að óska eftir hugmyndum frá íbúum hvað varðar ráðstöfun á húsnæðinu.b) Hvað varðar Víkurröst þá er spurning hvort hægt væri að markaðssetja húsið og ná fram meiri nýtingu með því að gera húsið að Frístundahúsi. Hvað með t.d. klifurvegginn, nýtingu og ábyrgð á honum? Hægt er að skoða að markaðssetja afþreyingarpakka; t.d. golfhermir, klifurveggur. Vísað er til íþrótta- og æskulýðsráðs að haldið verði áfram með vinnu vinnuhóps um Frístundahús og eftirfarandi er hugmynd að vinnuhópi; íþrótta- og æskulýðsfulltrúi, formaður íþrótta- og æskulýðsráðs, formaður barna- og unglingaráðs Golfklúbbsins, upplýsingafulltrúi ‚ einn aðili t.d. úr ferðaþjónustunni, s.s. starfsmaður frá Bergmönnum vegna tengingar við ferðaþjónustu og klifur.

a) Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum ofangreinda tillögu hvað varðar "Gamla skóla" að höfðu samráði við ríkið.

b) Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum ofangreinda tillögu hvað varðar Víkurröst.

Byggðaráð - 827. fundur - 20.07.2017

Sviðstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs kynnti stöðu mála hvað varðar sölu og leigu á íbúðum í eigu sveitarfélagsins.

Lagt fram til kynningar.

Byggðaráð - 844. fundur - 09.11.2017

Undir þessum lið kom á fund byggðaráðs Ingvar Kristinsson, umsjónarmaður fasteigna, kl. 14:01.

Á 821. fundi byggðaráðs þann 11. maí 2017 var m.a. eftirfarandi bókað:
"Á 765. fundi byggðaráðs þann 21. janúar 2016 var fjallað um málefni er varðar sölu og leigu á fasteignum í eigu Dalvíkurbyggðar og tillögur vinnuhóps sem byggðaráð og síðan sveitarstjórn samþykktu. Með fundarboði byggðaráðs fylgdi uppfærð tillaga vinnuhópsins (vinnugögn) en fyrir liggur að flestar tillögur vinnuhópsins hafa verið framkvæmdar eða þær eru í vinnslu. Með fundarboði fylgdi einnig: Skýrsla vinnuhóps um nýtingu húsnæðis Gamla skóla. Málsnr. 201511067. Skýrsla vinnuhóps um framtíðarnýtingu Ungós. Málsnr. 201506051. Skýrsla vinnuhóps um eflingu og framtíð Árskógarskóla. Málsnr. 201512115. Til umræðu ofangreint. Eftirfarandi er lagt til: a) Hvað varðar "Gamla skóla" þá er ca. 70% húsnæðisins í eigu ríkisins og ca. 30% í eigu Dalvíkurbyggðar. Á fundi framkvæmdarstjórnar 08.05.2017 var rætt um að fá óháðan aðila til að gera viðhaldsáætlun, síðan yrði fasteignasali fenginn til að gera verðmat á eigninni og í framhaldinu þá yrði stefnt að því að óska eftir hugmyndum frá íbúum hvað varðar ráðstöfun á húsnæðinu.a) Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum ofangreinda tillögu hvað varðar "Gamla skóla" að höfðu samráði við ríkið."

Með fundarboði byggðaráðs fylgdi áætlun unnin af AVH dagsett í október 2017, er varðar mat á þörf á viðhaldi og endurbótum á "Gamla skóla".

Til umræðu ofangreint.
Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum að fela sveitarstjóra að senda erindi til ríkisins um húsnæðið í samræmi við umræður á fundinum.

Byggðaráð - 858. fundur - 01.03.2018

Kristján Guðmundsson kom inn á fundinn að nýju kl. 14:07.

Undir þessum lið komu á fund byggðaráðs Þorsteinn K. Björnsson, sviðsstjóri veitu- og hafnasviðs, og Valur Þór Hilmarsson, umhverfisstjóri, kl. 14:07. Einnig sat sviðsstjóri umhverfis- og tæknisviðs áfram fundinn.

Vinnuhópur um húsnæði í eigu sveitarfélagsins hittist á fundi 20. febrúar 2018 til að fara yfir stöðuna í tengslum við tillögur vinnuhópsins.

a) Böggvisstaðaskáli
Fram var komin tillaga um að setja skálann á söluskrá og þá til vara að auglýsa skálann til leigu. Í því sambandi þarf að skoða hvort og hvaða ráðstafanir þarf að gera hvað varðar eigur Dalvíkurbyggðar sem eru geymdar í Böggvisstaðaskála.

Til umræðu ofangreint.

Þorsteinn og Valur viku af fundi kl. 14:24.

b) Gamli skóli
Á 844. fundi byggðaráðs þann 9. nóvember 2017 voru málefni "Gamla skóla" til umfjöllunar og eftirfarandi var m.a. bókað:

"a) Hvað varðar "Gamla skóla" þá er ca. 70% húsnæðisins í eigu ríkisins og ca. 30% í eigu Dalvíkurbyggðar. Á fundi framkvæmdarstjórnar 08.05.2017 var rætt um að fá óháðan aðila til að gera viðhaldsáætlun, síðan yrði fasteignasali fenginn til að gera verðmat á eigninni og í framhaldinu þá yrði stefnt að því að óska eftir hugmyndum frá íbúum hvað varðar ráðstöfun á húsnæðinu.a) Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum ofangreinda tillögu hvað varðar "Gamla skóla" að höfðu samráði við ríkið." Með fundarboði byggðaráðs fylgdi áætlun unnin af AVH dagsett í október 2017, er varðar mat á þörf á viðhaldi og endurbótum á "Gamla skóla". Til umræðu ofangreint.
Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum að fela sveitarstjóra að senda erindi til ríkisins um húsnæðið í samræmi við umræður á fundinum."

c) Víkurröst
Í tillögum vinnuhópsins koma fram m.a. vangaveltur um markaðssetningu á húsinu og liður í því eru merkingar á húsinu til að auðkenna hvaða starfsemi fer það fram. Einnig að húsið verði Frístundahús.

d) Rimar
Sjá lið 6. hér á eftir. Málsnr. 201705060.

e) Ungó. Máls nr. 201709004
Útleiga á Ungó er í farvegi hjá sviðsstjóra fræðslu- og menningarsviðs.

f) Íbúðir í eigu Félagslegra íbúða.
Samkvæmt tillögum vinnuhópsins var lagt til að sala íbúða tæki mið af því að sveitarfélagið ætti eftir 15 íbúðir.
Dalvíkurbyggð á nú 14 íbúðir, 13 þeirra eru í útleigu og 1 íbúð er nýtt fyrir Skammtímavistun.

Engin íbúð er nú á söluskrá.
Vinnuhópurinn leggur til, að svo stöddu, að ekki verði fleiri íbúðir settar á söluskrá.

g) "Hreiður"
Til umræðu framtíð "Hreiðursins" eftir heimsókn byggðaráðs til Skíðafélags Dalvíkur.

Börkur Þór vék af fundi kl. 14:45.
a) Byggðaráð ítrekar fyrri ákvörðun ráðsins og sveitarstjórnar um sölu á Böggvisstaðaskála.
b) Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum að fela sveitarstjóra að gera drög að erindi til fjármálaráðuneytisins um "Gamla skóla" fyrir næsta fund.
c) Byggðaráð óskar eftir að sviðsstjóri umhverfis- og tæknisviðs og upplýsingafulltrúi komi með tillögu að merkingum á Víkurröst í samráði við leigjendur í húsinu.
d) Lagt fram til kynningar.
e) Lagt fram til kynningar.
f) Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum tillögu vinnuhópsins um að setja ekki fleiri íbúðir á söluskrá að svo stöddu.

Byggðaráð - 859. fundur - 08.03.2018

Á 858. fundi byggðaráðs þann 1. mars 2018 var sveitarstjóra falið að gera drög að erindi til Fjármála- og efnahagsráðuneytisins vegna "Gamla skóla" og framtíð þess húsnæðis.

Með fundarboði byggðaráðs fylgdu ofangreind drög.

Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum ofangreind drög að bréfi með breytingum sem gerðar voru á fundinum.

Byggðaráð - 861. fundur - 28.03.2018

Á 859. fundi byggðaráðs þann 8. mars 2018 var eftirfarandi bókað:
"Á 858. fundi byggðaráðs þann 1. mars 2018 var sveitarstjóra falið að gera drög að erindi til Fjármála- og efnahagsráðuneytisins vegna "Gamla skóla" og framtíð þess húsnæðis. Með fundarboði byggðaráðs fylgdu ofangreind drög.
Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum ofangreind drög að bréfi með breytingum sem gerðar voru á fundinum."

Með fundarboði byggðaráðs fylgdi svarbréf frá Fjármála- og efnahagsráðuneytinu, bréf dagsett þann 21. mars 2018, þar sem fram kemur að að eins og áður hefur komið fram hjá ráðuneytinu þá er ríkið reiðubúið að ganga til samninga við sveitarfélagið um sölu á eignarhlut ríkisins (ríkið á nú 28%) í húsinu. Ekki sé séð fram á að ríkið fari að taka þátt í endurbótakostnaði á eigninni enda er hún ekki nýtt undir starfsemi á vegum þess.

Til umræðu ofangreint.

Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum að fela sveitarstjóra að ræða við Fjármála- og efnahagsráðuneytið um framtíðar eignarhald á skólanum.

Byggðaráð - 868. fundur - 24.05.2018

Undir þessum lið kom á fund byggðaráðs Margrét Víkingsdóttir, upplýsingafulltrúi, kl. 9:00. Börkur Þór sat fundinn áfram.

Á 858. fundi byggðaráðs þann 1. mars 2018 var eftirfarandi bókað:
"c) Byggðaráð óskar eftir að sviðsstjóri umhverfis- og tæknisviðs og upplýsingafulltrúi komi með tillögu að merkingum á Víkurröst í samráði við leigjendur í húsinu. "

Með fundarboði byggðaráðs fylgdi hugmynd að skilti fyrir Víkurröst ásamt verði.

Til umræðu ofangreint.

Börkur vék af fundi kl. 09:30.
Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum að fela sviðsstjóra umhverfis- og tæknisviðs og upplýsingafulltrúa að vinna áfram að málinu og fá endanlegar tillögur að skiltum ásamt verðum.

Byggðaráð - 869. fundur - 22.06.2018

Undir þessum lið komu á fund byggðaráðs Margrét Víkingsdóttir, upplýsingafulltrúi, og Börkur Þór Ottósson, sviðsstjóri umhverfis- og tæknisviðs, kl. 09:15.

Á 868. fundi byggðaráðs þann 25. maí s.l. var eftirfarandi bókað:
"Undir þessum lið kom á fund byggðaráðs Margrét Víkingsdóttir, upplýsingafulltrúi, kl. 9:00. Börkur Þór sat fundinn áfram. Á 858. fundi byggðaráðs þann 1. mars 2018 var eftirfarandi bókað: "c) Byggðaráð óskar eftir að sviðsstjóri umhverfis- og tæknisviðs og upplýsingafulltrúi komi með tillögu að merkingum á Víkurröst í samráði við leigjendur í húsinu. " Með fundarboði byggðaráðs fylgdi hugmynd að skilti fyrir Víkurröst ásamt verði. Til umræðu ofangreint. Börkur vék af fundi kl. 09:30.
Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum að fela sviðsstjóra umhverfis- og tæknisviðs og upplýsingafulltrúa að vinna áfram að málinu og fá endanlegar tillögur að skiltum ásamt verðum. "

Með fundarboði byggðaráðs fylgdi ný tillaga að skilti.

Til umræðu ofangreint.

Margrét vék af fundi kl. 09:39.
Byggðaráð felur upplýsingafulltrúa og sviðsstjóra umhverfis- og tæknisviðs að vinna áfram að málinu og koma með endanlegar tillögur fyrir byggðaráð ásamt kostnaðaráætlun.

Byggðaráð - 874. fundur - 23.08.2018

Undir þessum lið komu á fund byggðaráðs Margrét Víkingsdóttir, upplýsingafulltrúi, og Börkur Þór Ottósson, sviðstjóri umhverfis- og tæknisviðs, kl. 8:19.

Á 869. fundi byggðaráðs þann 22. júní s.l. var upplýsingafulltrúa og sviðstjóra umhverfis- og tæknisviðs falið að vinna áfram að skilti fyrir Víkurröst og koma með endanlegar tillögur að skiltum fyrir byggðaráð ásamt kostnaðaráætlun.

Með fundarboði byggðaráðs fylgdi endanleg tillaga að skiltum vegna merkinga á Víkurröst ásamt kostnaðaráætlun að upphæð kr. 332.170 með vsk, lýsingu og uppsetningu.

Til umræðu ofangreint.

Margrét vék af fundi kl. 08:23.

Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum ofangreinda tillögu að skiltum og kostnaðaráætlun sem er vísað á lið 31570-4610 í fjárhagsáætlun 2018.

Byggðaráð - 895. fundur - 07.02.2019

Bókað í trúnaðarmálabók.

Byggðaráð - 927. fundur - 21.11.2019

Til umræðu sala eigna vegna fjárhagsáætlunar 2020 og flutnings skammtímavistunar frá Skógarhólum 23a í Lokastíg snemma árs 2020.
Byggðaráð vísar umræðunni til vinnuhóps um húsnæðismál sveitarfélagsins.