Fasteignaálagning 2021

Málsnúmer 202006091

Vakta málsnúmer

Byggðaráð - 948. fundur - 25.06.2020

Lagt fram til kynningar fyrsta prufuálagning fasteignagjalda 2021.

Einnig fór Katrín Dóra yfir samantekt sem hún gerði á samanburði á fasteignagjöldum Dalvíkurbyggðar við önnur sambærileg sveitarfélög.

Katrín Dóra vék af fundi kl. 15:14.
Lagt fram til kynningar.

Byggðaráð - 965. fundur - 12.11.2020

Katrín Sigurjónsdóttir, sveitarstjóri, kom á fundinn í gegnum fjarfund TEAMS kl. 14:18 vegna annarra starfa.


Samkvæmt vinnu við fjárhagsáætlun 2021 er gert ráð fyrir að álagningarhlutföll fasteignaskatts og lóðarleigu verði óbreytt. Fyrir liggja tillögur að gjaldskrá vegna sorphirðu, vatnsveitu og fráveitu vegna ársins 2021.
Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum að álagningarhlutföll fasteignaskatts og lóðarleigu verði óbreytt á milli ára og vísar tillögu að fasteigna- og þjónustugjöldum 2021 til umfjöllunar og afgreiðslu í sveitarstjórn.

Sveitarstjórn - 329. fundur - 24.11.2020

Á 965. fundi byggðaráðs þann 12. nóvember 2020 var eftirfarandi bókað:
"Samkvæmt vinnu við fjárhagsáætlun 2021 er gert ráð fyrir að álagningarhlutföll fasteignaskatts og lóðarleigu verði óbreytt. Fyrir liggja tillögur að gjaldskrá vegna sorphirðu, vatnsveitu og fráveitu vegna ársins 2021.
Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum að álagningarhlutföll fasteignaskatts og lóðarleigu verði óbreytt á milli ára og vísar tillögu að fasteigna- og þjónustugjöldum 2021 til umfjöllunar og afgreiðslu í sveitarstjórn."

Enginn tók til máls.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða með 7 atkvæðum eftirfarandi tillögu að álagningu fasteignaskatts, lóðarleigu og fasteignagjalda:
Álagning fasteigna- og þjónustugjalda 2021

Álagningin byggir á fasteignamati samkvæmt Landsskrá fasteigna frá 1. febrúar 2020.

Fasteignagjöld íbúðarhúsnæðis: A-skattflokkur
Íbúðarhús og sumarbústaðir ásamt lóðum og lóðarréttindum, erfðafestulönd og jarðeignir sem eingöngu eru nýttar til landbúnaðar, mannvirki og útihús á bújörðum.
Fasteignaskattur A; 0,50% af fasteignamati húss og lóðar (var 0,50% árið 2020).
Vatnsgjald; Samkvæmt sérstakri gjaldskrá (var skv. sérstakri gjaldskrá).
Fráveitugjald; Samkvæmt sérstakri gjaldskrá (var skv. sérstakri gjaldskrá.)
Sorphirðugjald; kr. 46.746 ,- á íbúð og kr. 23.013,- á frístundarhús (var kr. 44.948,- og kr. 22.474,-.)


Fasteignagjöld stofnana: B-skattflokkur
Sjúkra- og heilbrigðisstofnanir, skólar, íþróttahús o.fl. samanber reglugerð um fasteignaskatt nr.1160/2005
Fasteignaskattur B; 1,32% af fasteignamati húss og lóðar (óbreytt á milli ára).
Vatnsgjald; Samkvæmt sérstakri gjaldskrá (var skv. sérstakri gjaldskrá).
Fráveitugjald; Samkvæmt sérstakri gjaldskrá (var skv. sérstakri gjaldskrá).

Fasteignagjöld atvinnuhúsnæðis: C-skattflokkur
Aðrar fasteignir en þær sem falla undir A og B flokk t.d. verslunar-, iðnaðar-, og skrifstofuhúsnæði ásamt lóðum og lóðarréttindum.
Fasteignaskattur C; 1,65% af fasteignamati húss og lóðar (óbreytt á milli ára).
Vatnsgjald; Samkvæmt sérstakri gjaldskrá (var skv. sérstakri gjaldskrá).
Fráveitugjald; Samkvæmt sérstakri gjaldskrá (var skv. sérstakri gjaldskrá).

Lóðarleiga
Lóðarleiga íbúðahúsalóða; 1% af fasteignamati lóðar (óbreytt milli ára).
Lóðarleiga atvinnulóða; 2,90 % af fasteignamati lóðar (óbreytt á milli ára).
Lóðarleiga ræktarlands; 3,00% af fasteignamati lóðar (óbreytt á milli ára).


Vatnsgjald
Hafi vatnsveita verið tengd við mannvirki á fasteign ber að greiða af henni árlegt vatnsgjald til Vatnsveitu Dalvíkur og skal það vera eftirfarandi:
a) Vatnsgjald íbúðarhúsnæðis verði fast gjald 4.928,22- kr. pr. íbúð og 180,88- kr. pr. fermetra húss. (var kr. 4.798,66 og kr. 176,12 kr.)
b)
Vatnsgjald af öðru húsnæði en íbúðum verði fast gjald 15.087,38- kr. pr. eign og 199,8846 kr. pr. fermetra húss. (var kr. 14.690,73 og kr. 194,22)
c)
Árleg vatnsgjöld fyrir sveitabýli, eitt íbúðarhús og útihús á sömu kennitölu skulu vera eitt fastagjald og fullt fermetragjald af íbúðarhúsinu og 1/2 fermetragjald af öðrum húsum. (óbreytt)
d)
Álagning skv. a, b. og c. málsl. skal þó aldrei vera hærri en 0,4% eða lægra en 0,1% af fasteignarmati allra húsa og lóða. (óbreytt milli ára)

Fráveitugjald
Fráveitugjald skal greitt af öllum mannvirkjum sem tengd eru fráveitukerfum sveitarfélagsins.
a)
Fráveitugjald íbúðarhúsnæðis verði fast gjald 16.720,88- kr. pr. íbúð og 348,93 kr. pr. fermetra húss. (var kr. 16.281,29 og kr. 339,76)
b)
Fráveitugjald af öðru húsnæði en íbúðum verði fast gjald 38.526,87 kr. pr. eign og 348,93 kr. pr. fermetra húss. (var kr. 37.513,99 og kr. 339,76 )
c)
Árlegt rotþróargjald verði, fast gjald kr. 16.709,97 kr. pr. losunarstað og þar sem tæming á sér stað þriðja hvert ár er kr. 12.962,51 (var kr. 16.270,66 og kr. 12.621,72)
d)
Álagning skv. a og b. málsl. skal þó aldrei vera hærri en 0,47% eða lægra en 0,25% af fasteignarmati allra húsa og lóða. (óbreytt)

Gjalddagar og greiðsla fasteignagjalda
Gjalddagar fasteignagjalda eru tíu talsins og eru gjöldin innheimt frá 5. febrúar til 5. nóvember. Eindagi fasteignagjalda er 30 dögum eftir gjalddaga.