Veitu- og hafnaráð Dalvíkurbyggðar - 82, frá 06.02.2019

Málsnúmer 1901016F

Vakta málsnúmer

Sveitarstjórn - 310. fundur - 19.02.2019

Til afgreiðslu:
5. liður.
7. liður.
8. liður.
 • Vinna við niðurrekstur á stálþili og vinnu við landfyllingu er lokið. Fyrir fundinum liggur fundargerðir 8. verkfundar, sem staðfest var 27. september, 9. verkfundar, sem staðfest var 22.október og 10. verkfundar sem staðfest var 17. desember, sem er jafnframt síðasta verkfundargerðin því framkvæmdum er lokið. Veitu- og hafnaráð Dalvíkurbyggðar - 82 Lagðar fram til kynningar. Niðurstaða þessa fundar Lagt fram til kynningar Bókun fundar Lagt fram til kynningar.
 • Fyrir fundinum lá fundargerð 409. fundar stjórnar Hafnasambands Íslands sem haldinn var föstudaginn 18. janúar 2019 kl. 11:00. Fundurinn var haldinn var í Hlaðbúð, Borgartúni 30 í Reykjavík. Veitu- og hafnaráð Dalvíkurbyggðar - 82 Lögð fram til kynningar. Niðurstaða þessa fundar Lagt fram til kynningar Bókun fundar Lagt fram til kynningar.
 • Með bréfi sem dagsett er 17. 12.2018, óskar Þjóðskrá Íslands eftir upplýsingum hvaða veitur þjóna Dalvíkurbyggð. Með veitum er átt við:

  Vatnsveitu (kalt vatn)
  Hitaveitur (heitt vatn)
  Rafmagnsveitur
  Frárennslisveitur

  Einnig kannar Þjóðskrá Íslands hvort sveitarfélagið hafi möguleika á að afhenda gögn um veitur og lagnir þeirra þannig að hægt sé að skoða þau í landupplýsingakerfi.
  Veitu- og hafnaráð Dalvíkurbyggðar - 82 Veitu- og hafnaráð samþykkir samhljóða að fela sviðsstjóra að senda umbeðin gögn á stafrænu formi til Þjóðskrár. Niðurstaða þessa fundar Lagt fram til kynningar Bókun fundar Lagt fram til kynningar.
 • Í fjárhagsáætlun yfirstandandi árs er gert ráð fyrir því að halda áfram að kanna möguleika á smávirkjunum í Dalvíkurbyggð.

  Í fyrsta áfanga verkefnisins fékk Dalvíkurbyggð Verkfræðistofuna Mannvit til þess að skoða þá valkosti sem eru til staðar í Dalvíkurbyggð og í febrúar 2015 var lögð fram skýrsla um úttekt á valkostum. Þetta verkefni sem nú er verið að ýta af stað er að taka á annað stig með því að vinna úr gögnum sem fyrir liggja og þá einnig leita eftir styrkjum í verkefnið.
  Veitu- og hafnaráð Dalvíkurbyggðar - 82 Veitu- og hafnaráð samþykkir samhljóða, að fela sviðsstjóra að leita samninga við Mannvit um frekari samantekt gagna og undirbúningsrannsóknir vegna smávirkjanna. Niðurstaða þessa fundar Lagt fram til kynningar Bókun fundar Lagt fram til kynningar.
 • Hitaveita Dalvíkur sendir til Orkustofnun skýrslu um nýtingu á heitu vatni frá virkjunarsvæðinu að Brimnesborgum. Samkvæmt áðurnefndri skýrslu skiptist selt vatnsmagn af heitu vatni frá Brimnesborgum með eftirfarandi hætti:

  Árskógsströnd
  56.478 m3
  Hauganes
  51.963 m3
  Árskógssandur
  55.335 m3
  Svarfaðardalur
  109.614 m3
  Dalvík
  138.747 m3
  Samtals 412.137 m3

  Eins og sést á þessum tölum þá hefur selt vatnsmagn á árinu 2018 farið yfir 400.000 m3. Á árinu 2014 var gengið frá kaupum á vatnsmagni frá virkjunarsvæðinu að Brimnesborgum að 400.000 m3. Að framansögðu þá virkjast viðbótargreiðsla samkvæmt viðauka við framangreindan samning um jarðhitaréttindi, dags. 21. ágúst 2008, sbr. 1. lið 3. mgr. 2. gr. viðaukans en þar segir:

  Í hvert sinn þegar því marki hefur verið náð að selt vatnsmagn hefur aukist um 50.000 rúmmetra þá verði greiddar kr. 859.328. Seljendur eiga skv. þessu rétt á þessum greiðslum þegar selt vatnsmagn fer yfir 400.000 m3.

  Sundurliðun á greiðslu fyrir jarðhitaréttindi er erftifarandi:
  Lóðarleiga samkvæmt samningi frá 1997 kr. 430.313,-
  Kaup á viðbótarréttindum 50.000 m3 kr. 1.292.770,-
  Samtals kr. 1.723.083,-


  Að framansögðu verður næstu kaup á viðbótarréttindum samkvæmt viðbótarsamningi frá 2008 er þegar selt vatnsmagn fer yfir 450.000 m3 samkvæmt árlegri skilagrein til Orkustofnunar.
  Veitu- og hafnaráð Dalvíkurbyggðar - 82 Veitu- og hafnaráð samþykkir samhljóða að fela sviðsstjóra að senda greiðslu vegna jarðhitaréttinda til landeigenda samkvæmt samningi. Niðurstaða þessa fundar Samþykkt Bókun fundar Sveitarstjórn samþykkir samhljóða með 7 atkvæðum ofangreinda afgreiðslu veitu- og hafnaráðs.
 • Í samningi um jarðhitaréttindi, dags. 21. ágúst 2008, sbr. 1. lið 3. mgr. 2. gr. viðaukans en þar segir:

  Í hvert sinn þegar því marki hefur verið náð að selt vatnsmagn hefur aukist um 50.000 rúmmetra þá verði greiddar kr. 859.328. Seljendur eiga skv. þessu rétt á þessum greiðslum þegar selt vatnsmagn hefur náð 400.000 m3.

  Að öllu venjulegu þá hefði einungis verið greidd lóðaleiga samkvæmt fyrri samningi um vatnsréttindi en gert var ráð fyrir slíkri greiðslu í fjárhagsáætlun.
  Veitu- og hafnaráð Dalvíkurbyggðar - 82 Veitu- og hafnaráð samþykkir samhljóða, með fimm atkvæðum, að óska eftir viðauka vegna þessarar samningsbundnu greiðslu. Kostnaður vegna þess greiðist af auknum tekjum vegna vegna meiri vatnssölu. Niðurstaða þessa fundar Lagt fram til kynningar Bókun fundar Lagt fram til kynningar.
 • Með bréfi sem dagsett er 28.01.2019 og undirritað af Lilju Björk Reynisdóttur og Sveinbirni Hjörleifssyni, kemur fram að þau telja að vatnslögnin sé í einkaeigu og rotþróin hafi verið sett niður af þeim.

  Í kaupsamningi að Refaskála í landi Ytra-Holts frá 22.08.1990 er ekki tekið fram að vatnslögn sé með í kaupunum. Það er tekið fram að semja verður við jarðareiganda um lóðarleigusamning undir fasteignina sem er Bæjarsjóður Dalvíkur.
  Veitu- og hafnaráð Dalvíkurbyggðar - 82 Veitu- og hafnaráð staðfestir samhljóða með fimm atkvæðum þá afgreiðslu sem hefur verið gerð við álagningu vatnsgjalds og fráveitugjalds vegna álagningu fasteignagjalda fyrir árið 2019 hesthúsin að Hringsholti í landi Ytra-Holts. Verði frekari gögn lögð fram um eignarhald verður þessi ákvörðun endurskoðuð. Einnig er fulltrúm bréfritara boðið til samtals ef vilji er fyrir því. Niðurstaða þessa fundar Samþykkt Bókun fundar Sveitarstjórn samþykkir samhljóða með 7 atkvæðum ofangreinda afgreiðslu veitu- og hafnaráðs.
 • Með bréfi frá Ottó B. Jakobssyni, sem dagsett er 27. desember 2018 óskar hann eftir skýringum á álagningu vatnsgjalds, íbúðarhús, fráveitugjalds rotþró og fráveitugjalds rotþró fast gjald. Hann vekur athygli á því að um frístundabúskap er að ræða hjá honum.
  Umrædd álagning er gerð samkvæmt gjaldskrá Vatnsveitu Dalvíkurbyggðar annars vegar og hins vegar samkvæmt gjaldskrá Fráveitu Dalvíkurbyggðar.
  Veitu- og hafnaráð Dalvíkurbyggðar - 82 Veitu- og hafnaráð samþykkir samhljóða, með fimm atkvæðum, að álagning vatnsgjalds skuli taka mið af vatnsgjaldi vegna útihúsa og einnig að endurgreiða Ottó oftekið vatnsgjald en rotþróargjaldið standi óbreytt enda greiddi Fráveita Dalvíkurbyggðar niðursetningu hennar. Niðurstaða þessa fundar Samþykkt Bókun fundar Sveitarstjórn samþykkir samhljóða með 7 atkvæðum ofangreinda afgreiðslu veitu- og hafnaráðs.

  Enginn tók til máls um fundargerðina og annað í fundargerðinni þarfnast ekki afgreiðslu sveitarstjórnar, þeir liðir sem ekki þarfnast afgreiðslu eru því lagðir fram til kynningar í sveitarstjórn.