Starfsfólk í liðveislu - sumar 2023

Starfsfólk í liðveislu

Félagsþjónusta Dalvíkurbyggðar óskar eftir að ráða starfsmenn í 50-100% starf við að leiðbeina fötluðum einstaklingum við vinnu og/eða að starfa í dagvist fyrir börn og unglinga. Unnið er samkvæmt hugmyndafræði um þjónandi leiðsögn og sjálfstætt líf.

Helstu verkefni:

  • Hvatning og stuðningur við daglegt líf.
  • Fjölbreytt afþreying í dagvist, nýta það sem í boði er í Dalvíkurbyggð s.s. leikjanámskeið, sundnámskeið, berjamór o.s.frv.
  • Jákvæð og uppbyggileg samskipti.
  • Leiðbeina og aðstoða við atvinnu.

Hæfniskröfur:

  • Reynsla af starfi með fötluðu fólki mikill kostur.
  • Sveigjanleiki og hæfni í mannlegum samskiptum.
  • Frumkvæði, jákvæðni og sjálfstæð vinnubrögð.
  • Íslenskukunnátta.
  • Hreint sakavottorð í samræmi við lög og reglur.
  • Bílpróf.

Ofangreindarhæfniskröfur eru ekki í áhersluröð. Auk þeirra hæfniskrafna sem tilgreindar eru er leitað að lausnamiðuðum, metnaðarfullum einstaklingi í starfið sem ber hag þjónustunotenda fyrir brjósti.

Við ráðningu er jafnréttissjónarmið jafngild öðrum málefnalegum sjónarmiðum og hvetjum við áhugasama að sækja um, óháð kyni og uppruna. Vakin er athygli á að þörf er á fleiri körlum til starfa á verksviðinu. Greitt er samkv. kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og Kjalar.

Með umsókn skal skila ferilskrá og kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjenda. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á Íbúagátt á heimasíðu Dalvíkurbyggðar (undir umsóknir > Atvinnuumsóknir > Atvinnuumsókn - Sumar 2023 - Starfsfólk í liðveislu).
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Upplýsingar gefur Þórhalla Franklín Karlsdóttir, ráðgjafaþroskaþjálfi félagsþjónustu Dalvíkurbyggðar, í tölvupósti á netfangið: tota@dalvikurbyggd.is eða í síma 460-4912

Umsóknarfrestur er til og með 13. mars 2023.