Starfsfólk á Eigna- og framkvæmdadeild - sumar 2023

Starfsfólk Eigna- og framkvæmdadeildar

Eigna- og framkvæmdadeild Dalvíkurbyggðar óskar eftir að ráða starfsmenn í þrjár 100% stöður starfsmanna EF-deildar, en um er að ræða aðallega útistörf við fjölbreytt verkefni. Starfsmenn starfa undir stjórn deildarstjóra Eigna- og framkvæmdadeildar.
Starfstími er frá maí til ágúst 2023. Um er að ræða 100% starfshlutfall, en möguleiki á minna hlutfalli, lengri eða styttri starfstíma.

Helstu verkefni:

  • Umhirða og fegrun útisvæða.
  • Viðhald á eignum sveitarfélagsins.
  • Ýmis önnur tilfallandi verkefni.

Hæfniskröfur:

  • Sjálfstæð vinnubrögð.
  • Góð samskipta- og skipulagshæfni.
  • Áhugi og þekking á garðyrkju og umhirðu útisvæða er kostur.
  • Áhugi og þekking á verklegum framkvæmdum og viðhaldi fasteigna er kostur.
  • Stundvísi er skilyrði.
  • Reynsla af sambærilegum störfum er kostur.
  • Góður kostur er að hafa bílpróf og dráttarvélapróf (minna vinnuvélanámskeið).


Við ráðningu er jafnréttissjónarmið jafngild öðrum málefnalegum sjónarmiðum og hvetjum við áhugasama að sækja um, óháð kyni og uppruna. Greitt er samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og Kjalar.

Umsóknarfrestur er til og með 16. apríl 2023.

Með umsóknum um starfið skal fylgja ferilsskrá, rökstuðningur fyrir hæfni í starfi og stutt persónuleg kynning. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á Íbúagátt á heimasíðu Dalvíkurbyggðar (undir umsóknir > Atvinnuumsóknir > Atvinnuumsókn - sumarstarf 2023 - starfsfólk á Eigna- og framkvæmdadeild).

Allar nánari upplýsingar veitir Helga Íris Ingólfsdóttir deildarstjóri eigna- og framkvæmdadeildar Dalvíkurbyggðar í síma 853-0220 eða í tölvupósti á netfangið helgairis@dalvikurbyggd.is.