Starf hjá söfnum og Upplýsingamiðstöð Dalvíkurbyggðar - sumar 2023

Söfn Dalvíkurbyggðar og Upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn óska eftir starfsfólki.

Við leitum nú að einstaklingum sem hafa áhuga á því að starfa í fjölbreyttu og menningarlegu umhverfi í sumar. Um er ræða störf í 50-100% starfshlutfalli auk helgarvinnu, en starfsstöðvar eru Bókasafn Dalvíkurbyggðar, Byggðasafnið Hvoll, Menningarhúsið Berg og Upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn. Starfsmenn öðlast þannig innsýn í heim ferðaþjónustunnar og grunnþætti safnastarfs í sveitarfélaginu.

Helstu verkefni:

 • Móttaka viðskiptavina á bókasafni, ýmis dagleg verkefni og almenn upplýsingagjöf til almennings.
 • Skráning og pökkun safnkosts á byggðasafninu Hvoli ásamt tilfallandi verkefnum.
 • Upplýsingagjöf til ferðamanna um afþreyingu, þjónustu og gönguleiðir í sveitafélaginu.
 • Þátttaka, utanumhald og aðkoma að skipulagningu ýmissa viðburða á vegum safnanna og Menningarhússins Berg.

Hæfniskröfur:

 • Stúdentspróf eða önnur sambærileg menntun er kostur.
 • Góð tungumálaþekking í máli og riti. Sérstaklega er horft til ensku og íslensku, norðurlandamál er kostur.
 • Góð tölvukunnátta, þekking á samfélagsmiðlum og færni til að tileinka sér ný forrit.
 • Rík þjónustulund og frumkvæði í starfi.
 • Umsækjendur þurfa að hafa náð 18 ára aldri.
 • Sveigjanleiki og vilji til að prófa nýja hluti.
 • Geta unnið 1-2 helgar í mánuði.
 • Reynsla af safnastarfi og upplýsingagjöf er kostur.


Ofangreindar hæfniskröfur eru ekki í áhersluröð. Auk þeirra hæfniskrafna sem tilgreindar eru er leitað að lausnamiðuðum og metnaðarfullum einstaklingum.
Við ráðningu eru jafnréttissjónarmið jafngild öðrum málefnalegum sjónarmiðum og hvetjum við áhugasama að sækja um, óháð kyni og uppruna.

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf í lok maí og geti unnið fram til ágústloka.

Með umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar, rökstuðningur fyrir hæfni í starfið og stutt persónuleg kynning á umsækjanda. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um í gegnum Íbúagátt á heimasíðu Dalvíkurbyggðar (undir umsóknir > Atvinnuumsóknir > Atvinnuumsókn - Sumar 2023 - Starf hjá söfnum og Upplýsingamiðstöð Dalvíkurbyggðar).

Laun og launakjör eru samkvæmt kjarasamning Samband íslenskra sveitafélaga og KJALAR.

Umsóknarfrestur er til mánudagsins 13. mars 2023

Allar frekari upplýsingar veitir Björk Hólm, forstöðumaður safna í síma 460-4931 eða í tölvupósti á netfangið: bjork@dalvikurbyggd.is

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.