Flokkstjórar í Vinnuskóla - sumar 2023

Flokksstjórar í Vinnuskóla

Eigna- og framkvæmdadeild Dalvíkurbyggðar óskar eftir að ráða starfsmenn í þrjár 100% stöður flokksstjóra Vinnuskóla sumarið 2023. Starfsmenn starfa undir stjórn deildarstjóra Eigna- og framkvæmdadeildar.
Starfstími er frá 20. maí til 15. ágúst 2023, en nákvæmur starfstími er þó umsemjanlegur.
Um er að ræða 100% starfshlutfall, en möguleiki er á minna hlutfalli eða vinnu hluta úr sumri.

Helstu verkefni:

 • Að stýra starfi ungmenna í Vinnuskóla.
 • Kenna ungmennum rétt vinnubrögð og samskipti á vinnustað.
 • Ábyrgð á tímaskráningu ungmenna.
 • Tryggja öryggi sitt og ungmenna við störf.
 • Vinna að fallegri og skemmtilegri Dalvíkurbyggð.
 • Vera leiðtogi og leiðbeinandi ungmenna.

Hæfniskröfur:

 • Reynsla af starfi með ungmennum æskileg, uppeldismenntun er kostur.
 • Aldurstakmark er 20 ára.
 • Stundvísi skilyrði.
 • Sjálfstæð vinnubrögð.
 • Góð samskipta- og skipulagshæfni.
 • Áhugi og þekking á umhverfismálum er kostur.
 • Bílpróf.
 • Hreint sakavottorð.


Við ráðningu er jafnréttissjónarmið jafngild öðrum málefnalegum sjónarmiðum og hvetjum við áhugasama að sækja um, óháð kyni og uppruna. Greitt er samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og Kjalar.

Umsóknarfrestur er til 16. apríl 2023.

Umsóknum um starfið skal fylgja ferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar, rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið og sýn á góðan Vinnuskóla. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á Íbúagátt á heimasíðu Dalvíkurbyggðar (undir umsóknir > Atvinnuumsóknir > Atvinnuumsókn - Sumar 2023 - Flokkstjórar í Vinnuskóla).

Allar nánari upplýsingar veitir Helga Íris Ingólfsdóttir deildarstjóri Eigna- og framkvæmdadeildar Dalvíkurbyggðar í síma 853-0220 eða í tölvupósti á netfangið helgairis@dalvikurbyggd.is.