Atvinnumála- og kynningarráð

13. fundur 04. nóvember 2015 kl. 13:00 - 16:00 í Upsa á 3. hæð í Ráðhúsi Dalvíkur
Nefndarmenn
 • Freyr Antonsson Formaður
 • Sölvi H Hjaltason Varaformaður
 • Lilja Björk Ólafsdóttir Aðalmaður
 • Bára Höskuldsdóttir aðalmaður
 • Guðmundur St. Jónsson Varamaður
Starfsmenn
 • Guðrún Pálína Jóhannsdóttir Sviðstjóri
 • Margrét Víkingsdóttir starfsmaður
Fundargerð ritaði: Margrét Víkingsdóttir upplýsingafulltrúi
Dagskrá
Jón S. Sæmundsson boðaði forföll og Guðmundur St. Jónsson mætti í hans stað.

1.Fyrirtækjaþing 2015

Málsnúmer 201501135Vakta málsnúmer

Undanfarið hefur staðið yfir undirbúningur að fyrirtækjaþingi 2015 en það verður haldið fimmtudaginn 5. nóvember kl. 13:00 í Bergi menningarhúsi. Yfirskrift þingsins er samvinna og samstarf fyrirtækja en Hannes Ottósson, Nýsköpunarmiðstöð Íslands, mun leiða þingið og vinnuna sem þar fer fram.Upplýsingafulltrúi fór yfir dagskrá þingsins.
Lagt fram til kynningar.

2.Atvinnustefna Dalvíkurbyggðar

Málsnúmer 201405182Vakta málsnúmer

Á 12. fundi atvinnumála - og kynningarráðs var eftirfarandi bókað:Atvinnumála- og kynningarráð samþykkir með 5 atkvæðum að senda út spurningalista á fyrirtæki í sveitarfélaginu með það að markmiði að kanna núverandi stöðu atvinnumála í Dalvíkurbyggð.Könnunin var send á fyrirtæki í sveitarfélaginu og gafst þeim tækifæri til að svara henni fram til 1. nóvember. Alls bárust svör frá 89 fyrirtækjum í sveitarfélaginu.Upplýsingafulltrúi fór yfir fyrstu niðurstöður hennar.
Atvinnumála- og kynningarráð fagnar þeim gagnlegum upplýsingum sem komu fram í niðurstöðum könnunarinnar og þakkar þær góðu undirtektir sem könnunin fékk á meðal fyrirtækja í sveitarfélaginu.Ráðið mun vinna áfram með niðurstöðurnar.

3.Ferlar sem tengjast upplýsingamálum

Málsnúmer 201510142Vakta málsnúmer

Formaður atvinnumála- og kynningaráðs vakti máls á ferlum Dalvíkurbyggðar er varðar upplýsingagjöf og samskipti við fjölmiðla, í tengslum við markaðs- og kynningarmál sveitarfélagins og verkefnið um Ímynd Dalvíkurbyggðar.Upplýst var á fundinum að eftirfarandi liggur a.m.k. fyrir:

a) Upplýsingastefna Dalvíkurbyggðar.

b) Lýðræðisstefna Dalvíkurbyggðar.

c) Vefstefna Dalvíkurbyggðar.

d) Þjónustustefna Dalvíkurbyggðar.

e) Leiðbeiningar til stjórnenda er varðar beiðni um aðgang að upplýsingum skv. upplýsingalögum nr. 140/2012.

f) Samkvæmt starfslýsingu upplýsingafulltrúa annast upplýsingafulltrúi upplýsingamiðlun til fjölmiðla, almennings og fyrirtækja um starfsemi sveitarfélagsins, nema það sé öðrum starfsmönnum falið eða í hlutverki þeirra skv. eðli starfa viðkomandi.
Atvinnumála- og kynningarráð leggur áherslu að allt efni sem fer frá sveitarfélaginu fari í gegnum upplýsingafulltrúa og birtist á miðlum sveitarfélagsins.

4.Upplýsingamiðstöð - skýrsla 2015

Málsnúmer 201508086Vakta málsnúmer

Á 12. fundi atvinnumála- og kynningarráðs var eftirfarandi bókað:

Upplýsingafulltrúa er falið að kanna hug ferðaþjónustuaðila varðandi framtíðarskipulag á starfsemi upplýsingamiðstöðvar Dalvíkurbyggðar.Til stóð að halda almennan fundi á meðal félagsmanna í Ferðatröllum þar sem meðal annars átti að ræða málefni upplýsingamiðstöðvar. Sá fundur hefur ekki verið haldinn.Samkvæmt tillögu í starfs- og fjárhagsáætlun 2016 og 2017-2019 er gert ráð fyrir óbreyttri starfsemi á næsta ári, nema að annað sé ákveðið.
Frestað til næsta fundar.

5.Auglýsing umsóknar um byggðakvóta fiskveiðiársins 2015/2016

Málsnúmer 201509068Vakta málsnúmer

Guðmundur St. Jónsson og Bára Höskuldsdóttir viku af fundi undir þessu lið kl. 15:12 vegna vanhæfis.

Á 756. fundi byggðaráðs var eftirfarandi bókað:"Guðmundur St. Jónsson vék af fundi undir þessum lið kl. 13:25 vegna vanhæfis.Tekið fyrir erindi frá atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu, bréf dagsett þann 20. október 2015, þar sem vísað er til umsóknar Dalvíkurbyggðar um úthlutun byggðakvóta fiskveiðiársins 2015/2016. Ráðuneytið hefur fjallað um umsóknina og er niðurstaðan að úthluta byggðakvóta til sveitarfélagsins sem skiptist á byggðarlög sem hér segir:Dalvík, 23 þorskígildistonn.

Hauganes, 15 þorskígildistonn.

Árskógssandur, 285 þorskígildistonn.Fram kemur að vilji sveitarstjórn leggja til við ráðuneytið að sett verði sérstök skilyrði varðandi úthlutun byggðakvóta sveitarfélagsins eða einstakra byggðarlaga skal hún skila rökstuddum tillögum sínum til ráðuneytisins eigi síðar en 10. nóvember 2015. Tillögur sem berast eftir þann tíma verða ekki teknar til greina.Byggðaráð samþykkir samhljóða með 2 atkvæðum vísa ofangreindu til atvinnumála- og kynningaráðs, Guðmundur St. Jónsson greiðir ekki atkvæði vegna vanhæfis."

Eftir að hafa farið yfir málið eru niðurstöður atvinnumála- og kynningarráðs um tillögur Dalvíkurbyggðar um breytingar á reglugerð nr.605/2015 um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2015/2016 eftirfarandi:

1. Viðmiðanir um úthlutun aflamarks

4. gr. breytist þannig að í stað þess að miðað sé við landaðan afla innan viðkomandi byggðarlags á tímabilinu 1. sep. 2014 til 31. ágúst 2015 verði miðað við landaðan afla innan sveitarfélags á sama tímabili.Þessi ósk um breytingu á reglugerðinni byggir á því að bátar skráðir í byggðarlögum Dalvíkurbyggðar hafa þurft að landa afla til vinnslu í sveitarfélaginu til að uppfylla ákvæði um úthlutun byggðakvóta. Í einhverjum tilfellum hafa bátar landað þeim afla í því byggðarlagi þar sem vinnslan er, þó þeir séu ekki þar skráðir. Ekki er talið rétt að það vinni síðan gegn aðilum þegar kemur að úthlutun á byggðakvóta að nýju.2. Annað viðmið um úthlutun

Auk þeirrar breytingar sem fram kemur hér að ofan um 4. gr. breytist reglugerðin einnig þannig:30% af úthlutuðum byggðakvóta skiptist jafnt á alla þá báta úr viðkomandi byggðarlagi sem sækja byggðakvóta og uppfylla að öðru leyti ákvæði 1. gr.

Ef einhver óskar eftir tilteknu magni kvóta, sem er minna en hann á rétt á samkvæmt þessu ákvæði, þá skiptast eftirstöðvar þess hluta byggðakvótans jafnt á milli hinna umsækjendanna.70% af því sem eftir stendur að þeirri úthlutun lokinni verði síðan úthlutað miðað við landaðan afla í sveitarfélaginu, þó ekki hærra en 35% af kvóta úthlutun miðað við landaðan afla hvers báts.Rökin fyrir þessari breytingu eru einkum þau að löndunarreynsla báta í Dalvíkurbyggð er mjög mismunandi, m.a. vegna þess að að jafnaði hefur ekki komið byggðakvóti til Dalvíkur. Það þótti því rétt, að þessu sinni, að reyna að tryggja það að allir þeir sem sækja um byggðakvóta fái eitthvað í sinn hlut þó niðurstaðan verði sú að þeir sem eru með mesta löndunarreynslu fái meira á grundvelli þess.3. Vinnsluskylda í sveitarfélagi.

Upphaf 6. gr. reglugerðar nr.605/2015 breytist og verður: Fiskiskipum er skylt að landa til vinnslu innan sveitafélagsins . . . o.s.frv.Þessi ósk um breytingu er sama efnis og undanfarin ár, þ.e. að í stað þess að fiskiskipum í Dalvíkurbyggð sé skylt að landa afla til vinnslu í því byggðarlagi sem þau eru skráð, þá sé þeim skylt að landa þessum afla til vinnslu í sveitarfélaginu. Þetta er vegna þess að ekki er fiskvinnsla í öllum byggðarlögum sveitarfélagsins þó þar sé úthlutað byggðakvóta og er til þess að byggðakvótinn nýtist sem best til að efla atvinnu í sveitarfélaginu.

4. Undanþága frá tvölföldunarskyldu

Óskað er undanþágu frá tvöföldunarskyldunni, samkvæmt 6. grein, fyrir þau 30% sem úthlutað er jafnt samkvæmt 2.lið og annarri málsgrein hér að ofan.Þetta ákvæði er sett inn til að koma til móts við kvótalitlar útgerðir og til að efla nýliðun í greininni.

5. Jöfn skipti verði heimil

Næsta ákvæði 6. gr. um skriflegan samning við fiskkaupanda um magn sem landað verður hjá viðkomandi vinnsluaðila, þar sem fram komi að vinnsluaðili skuldbindi sig til að vinna aflann, með áritun bæjar- eða sveitarstjórnar, breytist þannig að eftir þá setningu komi ný setning svohljóðandi: Þó eru vinnsluaðila heimil jöfn skipti á tegundum við annan vinnsluaðila og komi þá slík fyrirætlan fram í þeim samningi sem eigandi fiskiskips gerir við fiskkaupanda.Þetta ákvæði hefur verið til umfjöllunar í atvinnumála- og kynningarráði. Nefndarmenn sjá fyrir sér mikil tormerki á að vinnsla geti í öllum tilfellum tekið við blönduðum byggðakvótaafla án þess að eiga þess kost að skipta á tegundum við annan vinnsluaðila. Ekki hvað síst á þetta við um litlar vinnslur sem hafa séhæft sig.Sveitarstjóra er falið að ganga frá umsókn til ráðneytisins miðað við umræður á fundinum.Fundi slitið - kl. 16:00.

Nefndarmenn
 • Freyr Antonsson Formaður
 • Sölvi H Hjaltason Varaformaður
 • Lilja Björk Ólafsdóttir Aðalmaður
 • Bára Höskuldsdóttir aðalmaður
 • Guðmundur St. Jónsson Varamaður
Starfsmenn
 • Guðrún Pálína Jóhannsdóttir Sviðstjóri
 • Margrét Víkingsdóttir starfsmaður
Fundargerð ritaði: Margrét Víkingsdóttir upplýsingafulltrúi