Frá Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu; Auglýsing umsóknar um byggðakvóta fiskveiðiársins 2018/2019

Málsnúmer 201810001

Vakta málsnúmer

Byggðaráð - 883. fundur - 17.10.2018

Guðmundur St. Jónsson vék af fundi kl. 16:44 vegna vanhæfis.

Tekinn fyrir rafpóstur frá Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, dagsettur þann 5. október 2018, þar sem kynnt er auglýsing umsóknar um byggðakvóta fiskiveiðiársins 2018/2019. Með auglýsingunni vill ráðuneytið gefa bæjar- og sveitarstjórnum kost á að sækja um byggðakvóta fyrir fiskveiðiárið 2018/2019 á grundvelli 10. gr. laga nr. 116/2006, með síðari breytingum. Umsóknarfrestur er til 1. nóvember 2018.

Til umræðu ofangreint.

Margrét vék af fundi kl. 16:46.
Byggðaráð samþykkir samhljóða með 2 atkvæðum að fela sveitarstjóra að sækja um byggðakvóta fyrir fiskveiðiárið 2018/2019, Guðmundur St. Jónsson tekur ekki þátt í atkvæðagreiðslu vegna vanhæfis.

Atvinnumála- og kynningarráð - 38. fundur - 07.11.2018

Á 883. fundi byggðaráðs var eftirfarandi meðal annars bókað:
,,Tekinn fyrir rafpóstur frá Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, dagsettur þann 5. október 2018, þar sem kynnt er auglýsing umsóknar um byggðakvóta fiskiveiðiársins 2018/2019. Með auglýsingunni vill ráðuneytið gefa bæjar- og sveitarstjórnum kost á að sækja um byggðakvóta fyrir fiskveiðiárið 2018/2019 á grundvelli 10. gr. laga nr. 116/2006, með síðari breytingum. Umsóknarfrestur er til 1. nóvember 2018.

Byggðaráð samþykkir samhljóða með 2 atkvæðum að fela sveitarstjóra að sækja um byggðakvóta fyrir fiskveiðiárið 2018/2019, Guðmundur St. Jónsson tekur ekki þátt í atkvæðagreiðslu vegna vanhæfis."

Sveitarstjóri sótti um byggðakvóta fyrir umsóknarfrest.

Til kynningar.

Byggðaráð - 888. fundur - 29.11.2018

Guðmundur St. Jónsson vék af fundi undir þessum lið kl. 09:10 vegna vanhæfis og tók ekki þátt í umfjöllun og afgreiðslu.

Tekið fyrir bréf frá Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu, dagsett þann 23. nóvember 2018, þar sem vísað er til umsóknar sveitarfélagsins um úthlutun byggðakvóta fiskveiðiársins 2018/2019. Niðurstaða úthlutunar er eftirfarandi:

Hauganes 19 þorskígildistonn
Árskógssandur 240 þorskígildistonn.

Athygli bæjar- og sveitarstjórna er vakin á því að engar efnislegar breytingar hafa verið gerðar frá reglugerð síðasta fiskveiðiárs, aðrar en magntölur og dagsetningar hafa breyst.
Engar efnislegar breytingar hafa verið gerðar á reglugerð um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa aðrar en dagsetningar hafa breyst.

Vilji sveitarstjórn leggja til við ráðuneytið að sett verði sérstök skilyrði varðandi úthlutun byggðakvóta sveitarfélagsins eða einstakra byggðarlaga skal hún skila rökstuddum tillögum sínum til ráðuneytisins eigi síðar en 21. desember 2018.

Til umræðu ofangreint.
Byggðaráð samþykkir samhljóða með 2 atkvæðum að vísa ofangreindu til atvinnumála-og kynningaráðs, Guðmundur St. Jónsson tekur ekki þátt í atkvæðagreiðslu vegna vanhæfis.

Atvinnumála- og kynningarráð - 39. fundur - 05.12.2018

Undir þessum lið kom á fund Katrín Sigurjónsdóttir, sveitarstjóri, kl. 8.15.

Á 888. fundi byggðaráðs þann 29.11.2018 var eftirfarandi bókað:
"Guðmundur St. Jónsson vék af fundi undir þessum lið kl. 09:10 vegna vanhæfis og tók ekki þátt í umfjöllun og afgreiðslu. Tekið fyrir bréf frá Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu, dagsett þann 23. nóvember 2018, þar sem vísað er til umsóknar sveitarfélagsins um úthlutun byggðakvóta fiskveiðiársins 2018/2019. Niðurstaða úthlutunar er eftirfarandi: Hauganes 19 þorskígildistonn Árskógssandur 240 þorskígildistonn. Athygli bæjar- og sveitarstjórna er vakin á því að engar efnislegar breytingar hafa verið gerðar frá reglugerð síðasta fiskveiðiárs, aðrar en magntölur og dagsetningar hafa breyst. Engar efnislegar breytingar hafa verið gerðar á reglugerð um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa aðrar en dagsetningar hafa breyst. Vilji sveitarstjórn leggja til við ráðuneytið að sett verði sérstök skilyrði varðandi úthlutun byggðakvóta sveitarfélagsins eða einstakra byggðarlaga skal hún skila rökstuddum tillögum sínum til ráðuneytisins eigi síðar en 21. desember 2018. Til umræðu ofangreint.
Byggðaráð samþykkir samhljóða með 2 atkvæðum að vísa ofangreindu til atvinnumála-og kynningaráðs, Guðmundur St. Jónsson tekur ekki þátt í atkvæðagreiðslu vegna vanhæfis. "

Til umfjöllunar ofangreint og hvort leggja eigi til að gerð verði sérstök skilyrði varðandi úthlutun byggðakvóta sveitarfélagsins eða einstakra byggðarlaga.

Tryggvi Kristjánsson kom inn á fundinn undir þessum lið kl. 8:52.
Katrín vék af fundi kl. 8:52.

Eftir að hafa farið yfir málið eru niðurstöður atvinnumála- og kynningarráðs um tillögur Dalvíkurbyggðar um breytingar á reglugerð nr.685/2018 um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2018/2019 eftirfarandi:

1. Viðmiðanir um úthlutun aflamarks.

4. gr. breytist þannig að í stað þess að miðað sé við landaðan afla innan viðkomandi byggðarlags á tímabilinu 1. sep. 2017 til 31. ágúst 2018 verði miðað við landaðan afla innan sveitarfélags á sama tímabili.

Rökstuðningur:
Þessi ósk um breytingu á reglugerðinni byggir á því að bátar skráðir í byggðarlögum Dalvíkurbyggðar hafa þurft að landa afla til vinnslu í sveitarfélaginu til að uppfylla ákvæði um úthlutun byggðakvóta. Í einhverjum tilfellum hafa bátar landað þeim afla í því byggðarlagi þar sem vinnslan er, þó þeir séu ekki þar skráðir. Ekki er talið rétt að það vinni síðan gegn aðilum þegar kemur að úthlutun á byggðakvóta að nýju.


2. Annað viðmið um úthlutun.

Auk þeirrar breytingar sem fram kemur hér að ofan um 4. gr. breytist reglugerðin einnig þannig:
30% af úthlutuðum byggðakvóta skiptist jafnt á alla þá báta úr viðkomandi byggðarlagi sem sækja byggðakvóta og uppfylla að öðru leyti ákvæði 1. gr.
Ef einhver óskar eftir tilteknu magni kvóta, sem er minna en hann á rétt á samkvæmt þessu ákvæði, þá skiptast eftirstöðvar þess hluta byggðakvótans jafnt á milli hinna umsækjendanna.
70% af því sem eftir stendur að þeirri úthlutun lokinni verði síðan úthlutað miðað við landaðan afla í sveitarfélaginu, þó ekki hærra en 35% af kvótaúthlutun miðað við landaðan afla hvers báts.

Rökstuðningur:
Rökin fyrir þessari breytingu eru einkum þau að löndunarreynsla báta í Dalvíkurbyggð er mjög mismunandi, m.a. vegna þess að að jafnaði hefur ekki komið byggðakvóti til Dalvíkur. Það þótti því rétt, að þessu sinni, að reyna að tryggja það að allir þeir sem sækja um byggðakvóta fái eitthvað í sinn hlut þó niðurstaðan verði sú að þeir sem eru með mestu löndunarreynslu fái meira á grundvelli þess.


3. Vinnsluskylda í sveitarfélagi.

Upphaf 6. gr. reglugerðar nr.685/2018 breytist og verður: Fiskiskipum er skylt að landa þeim afla sem telja á til byggðakvóta til vinnslu innan sveitafélagsins (í stað byggðarlaga). . . o.s.frv.

Rökstuðningur:
Þessi ósk um breytingu er sama efnis og undanfarin ár, þ.e. að í stað þess að fiskiskipum í Dalvíkurbyggð sé skylt að landa afla til vinnslu í því byggðarlagi sem þau eru skráð, þá sé þeim skylt að landa þessum afla til vinnslu í sveitarfélaginu. Þetta er vegna þess að ekki er fiskvinnsla í öllum byggðarlögum sveitarfélagsins þó þar sé úthlutað byggðakvóta og er til þess að byggðakvótinn nýtist sem best til að efla atvinnu í sveitarfélaginu.


4. Undanþága frá tvöföldunarskyldu.

Óskað er undanþágu frá tvöföldunarskyldunni, samkvæmt 6.grein reglugerðar, fyrir þau 30% sem úthlutað er jafnt samkvæmt 2. lið og 2. mgr. hér að ofan.

Rökstuðningur:
Þetta ákvæði er sett inn til að koma til móts við kvótalitlar útgerðir og til að efla nýliðun í greininni.


5. Jöfn skipti verði heimil.

Næsta ákvæði 6. gr. um skriflegan samning við fiskkaupanda um magn sem landað verður hjá viðkomandi vinnsluaðila, þar sem fram komi að vinnsluaðili skuldbindi sig til að vinna aflann, með áritun bæjar- eða sveitarstjórnar, breytist þannig að eftir þá setningu komi ný setning svohljóðandi: Þó eru vinnsluaðila heimil jöfn skipti á tegundum við annan vinnsluaðila og komi þá slík fyrirætlan fram í þeim samningi sem eigandi fiskiskips gerir við fiskkaupanda.

Rökstuðningur:
Þetta ákvæði hefur verið til umfjöllunar í atvinnumála- og kynningarráði. Fiskvinnslum hefur fækkað undanfarin ár. Eftir standa sérhæfðari fiskvinnslur og vinnsla Samherja sem er bundin stærðartakmörkunum og tegundatakmörkunum. Einnig smávinnsla á Hauganesi sem hefur takmarkaða vinnslu. Nefndarmenn sjá fyrir sér mikil tormerki á að vinnsla geti í öllum tilfellum tekið við blönduðum byggðakvótaafla án þess að eiga þess kost að skipta á tegundum við annan vinnsluaðila. Ekki hvað síst á þetta við um litlar vinnslur sem hafa sérhæft sig. Jöfn skipti hljóta því að stuðla að því að auðveldara verði að halda úti vinnslu í byggðarlaginu í stað þess að útgerðir þurfi að horfa til þess að selja aflann á fiskmarkaði sem væri þá eina leiðin til að losna við aflann ef jöfn skipti verða ekki leyfð.


Atvinnumála- og kynningarráð samþykkir ofangreint samhljóða með 5 atkvæðum.

Atvinnumála- og kynningarráð samþykkir samhljóða með 5 atkvæðum að fela sveitarstjóra að óska eftir aðgengi að upplýsingum um úthlutun byggðakvóta og nýtingu.

Byggðaráð - 890. fundur - 13.12.2018

Guðmundur St. Jónsson vék af fundi kl. 13:01 vegna vanhæfis.

Á 39. fundi atvinnumála- og kynningarráðs þann 5. desember 2018 var óskað eftir að sveitarstjóri óskaði eftir aðgengi að upplýsingum um úthlutun byggðakvóta og nýtingu í Dalvíkurbyggð.

Sveitarstjóri gerði grein fyrir þeim upplýsingum sem bárust frá Fiskistofu.

Fiskiveiðiárið 2015/2016 var heildarúthlutun 330 þorskígildistonn og eftirstöðvar 19,415 tonn.
Fiskveiðiárið 2016/2017 var heildarúthlutun 374 þorskígildistonn og eftirstöðvar 32,788.
Fiskveiðiárið 2017/2018 var heildarúthlutun 401 þorskiígildistonn og eftirstöðvar 82,792 tonn.

Á fundinum var einnig upplýst að samkvæmt rafbréfi frá Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu þann 12. desember 2018 þá er leiðrétting á útreikningi byggðakvóta fyrir fiskveiðiárið 2018/2019 þannig að úthlutun á Hauganes lækkar um 4 tonn.

Úthlutun á Hauganes verður því 15 þorskígildistonn og óbreytt á Árskógssandi eða 240 þorskiígildistonn.

Til umræðu ofangreint.

Lagt fram til kynningar.

Atvinnumála- og kynningarráð - 41. fundur - 06.02.2019

Tekinn fyrir rafpóstur frá Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, dagsettur þann 30. janúar 2019, þar sem vísað er til bréfs Dalvíkurbyggðar dagsett þann 19. desember 2018.
Ráðuneytið hefur farið yfir tillögur sveitarstjórnar Dalvíkurbyggðar og er niðurstaðan þessi:

Tillaga nr. 1 samþykkt.
Tillaga nr. 2 samþykkt.
Tillaga nr. 3 samþykkt.
Tillaga nr. 4 synjað á þeirri forsendu að laga- og reglugerðarákvæði um löndun tvöfalds magns byggðakvóta eru skýr og verða ekki samþykktar undanþágur frá því lagaákvæði.
Tillaga nr. 5 samþykkt.

Samkvæmt ofansögðu verða sérreglur Dalvíkurbyggðar eftirfarandi:

Dalvíkurbyggð.

Ákvæði reglugerðar nr. 685 frá 5. júlí 2018 gilda um úthlutun byggðakvóta Dalvíkur, Árskógssands og Hauganess með eftirfarandi viðauka/breytingum.:

a) Ákvæði 1. málsl. 1. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar breytist og verður: Skipting þess aflamarks, sem nú kemur í hlut byggðarlags, auk þess aflamarks byggðarlagsins sem kann að vera eftir af úthlutun fyrra fiskveiðiárs, skal að öðru leyti fara fram til einstakra fiskiskipa sem uppfylla skilyrði 1. gr., sbr. og reglur um sérstök skilyrði fyrir úthlutun byggðakvóta í einstökum sveitarfélögum sem ráðuneytið staðfestir samkvæmt 2.-3. gr., eftir því sem við á þannig: 30% úthlutaðs byggðakvóta byggðarlags skal skipt jafnt á alla þá báta úr viðkomandi byggðarlagi sem sækja um byggðakvóta og uppfylla að öðru leyti ákvæði 1. gr. Óski einhver eftir tilteknu magni kvóta, sem er minna en hann á rétt á samkvæmt þessu ákvæði, þá skiptast eftirstöðvar þess hluta byggðakvótans jafnt milli hinna umsækjendanna. 70% byggðakvóta byggðarlagsins skal skipt hlutfallslega miðað við allan landaðan botnfiskafla í tegundum sem hafa þorskígildisstuðla, í þorskígildum talið innan sveitarfélagsins á tímabilinu 1. september 2017 til 31. ágúst 2018. Ekkert skip fær þó meira en 35% af þeim 70% sem skipt er samkvæmt lönduðum afla.
b) Ákvæði 1. og 4. málsl. 1. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar breytist og verður: Fiskiskipum er skylt að landa þeim afla sem telja á til byggðakvóta til vinnslu innan sveitarfélagsins á tímabilinu frá 1. september 2018 til 31. ágúst 2019. Skilyrði þess að afla teljist landað til vinnslu er að honum sé haldið aðskildum frá öðrum afla, ásamt því að vera vigtaður og skráður sérstaklega við vigtun á hafnarvog. Aflinn skal nema, í þorskígildum talið, tvöföldu magni þess aflamarks sem þau fá úthlutað samkvæmt reglugerð þesari. Eigandi fiskiskips skal gera skriflegan samning við fiskkaupanda um magn sem landað verður til vinnslu hjá viðkomandi vinnsluaðila, þar sem fram kemur að vinnsluaðili skuldbindur sig til þess að vinna aflann, þó er vinnsluaðila heimil jöfn skipti, miðað við þorskígildisstuðla, á tegundum við annan vinnsluaðila, og komi þá slík fyrirætlan fram í þeim samningi sem eigandi fiskiskips gerir við fiskkaupanda, og skal bæjar- eða sveitarstjórn árita samninginn til staðfestingar.

Til umræðu ofangreint.
Lagt fram til kynningar.