Byggðaráð Dalvíkurbyggðar - 962, frá 22.10.2020.

Málsnúmer 2010015F

Vakta málsnúmer

Sveitarstjórn - 328. fundur - 27.10.2020

Fundargerðin er í 17 liðum.
6. liður er til afgreiðslu.
8. liður er sérliður á dagskrá.
10. liður er til afgreiðslu.
14. liður er til afgreiðslu.

Enginn tók til máls um fundargerðina.
Lagt fram til kynningar.
 • Tekinn fyrir rafpóstur frá Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu, dagsettur þann 15. október 2020, þar sem vakin er athygli á að ráðuneytinu hafa borist fyrirspurnir og formleg erindi frá sveitarfélögum þar sem lagt er til að frestir sveitarfélaga til að leggja fram og afgreiða fjárhagsáætlanir verði lengdir, með vísan til þeirrar óvissu sem sveitarfélög standa frammi fyrir vegna Covid-19 faraldursins. Þá hefur Samband íslenskra sveitarfélaga tekið undir nauðsyn þess að öllum sveitarfélögum verði veittir slíkir frestir.

  Þær efnahagslegu aðstæður sem skapast hafa vegna Covid-19 faraldursins fela í sér miklar áskoranir við undirbúning og framsetningu fjárhagsáætlana sveitarfélaga. Þá munu ýmsar forsendur sem liggja að baki fjárhagsáætlana sveitarfélaga koma fram seinna en áður, svo sem þjóðhagsspá Hagstofu Íslands. Eru þannig veigamikil rök fyrir því að veita öllum sveitarfélögum frest til framlagningar og afgreiðslu fjárhagsáætlana 2021, á grundvelli 3. mgr. 62. gr. sveitarstjórnarlaga.

  Í ljósi þess vill ráðuneytið koma því á framfæri að sé þess óskað verða eftirfarandi frestir veittir:

  1. Byggðarráð eða framkvæmdarstjóri, eftir því sem ákveðið er í samþykkt sveitarfélags, getur lagt fram tillögu að fjárhagsáætlun eigi síðar en 1. desember 2020.

  2. Að lokinni umfjöllun sveitarstjórnar getur afgreiðsla fjárhagsáætlunar farið fram eigi síðar en 31. desember 2020.
  Byggðaráð Dalvíkurbyggðar - 962 Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum að nýta sér ofangreinda heimild til að óska eftir fresti þannig að fyrri umræða færi fram 17. nóvember n.k. í stað 3. nóvember n.k. samkvæmt fyrirliggjandi tímaramma.
  Næsti sveitarstjórnarfundur verður því 27. október n.k. í stað 3. nóvember n.k. og síðan á hefðbundnum tímum í nóvember og desember.
  Niðurstaða þessa fundar Samþykkt Bókun fundar Sveitarstjórn samþykkir samhljóða með 7 atkvæðum ofagreinda afgreiðslu byggðaráðs um að nýta sér ofangreinda heimild að hluta og að fyrri umræða um fjárhagsáætlun 2021 og þriggja ára áætlun 2022-2024 verði á fundi sveitarstórnar 17. nóvember n.k.
 • Tekið fyrir erindi frá Samtökum ferðaþjónustunnar dagsett þann 13. október 2020, áfram sent frá SSNE samkvæmt rafósti dagsettum þann 13. október 2020, þar sem fram kemur að heimsfaraldur Covid-19 og sóttvarnaraðgerðir stjórnvalda hafa haft gríðarleg áhrif á ferðaþjónustuna. Atvinnurekendur í ferðaþjónustu sem reka t.d. hótel, hópferðafyrirtæki og afþreyingu þurfa því nauðsynlega að fá niðurfellingu fasteignagjalda. Ef ekki niðurfellingu þá frestun, ef ekki frestun þá lengingu í lögveði fasteignaskatta vegna ákveðinna ára. Fram kemur að sveitarfélögin þurfi því að krefjast lagabreytinga og heimilda til að fella niður fasteignaskatt og/eða fresta greiðslum. Byggðaráð Dalvíkurbyggðar - 962 Byggðaráð bendir á að Dalvíkurbyggð sem og öðrum sveitarfélögum er þröngur stakkur sniðinn. Fasteignagjöld eru hluti af lögbundnum tekjum sveitarfélaga sbr. lög nr. 4/1995 og Samgöngu- og sveitarstjórnarráðneytið fer með málefni sveitarfélaga, þar með talin tekjustofna og fjármál sveitarfélaga. Sveitarfélög hafa því lítið svigrúm til að bregðast við og heimild til frestunar greiðslu fasteignagjalda eða önnur breyting á greiðslu fasteignagjalda, fer í gegnum Alþingi, líkt og heimild til frestunar greiðslu fasteignargjalda sem samþykkt var á Alþingi 30. mars síðastliðinn.
  Byggðaráð beinir Samtökum ferðaþjónustunnar og fyrirtækja í hótel- og gistiþjónustu og erindi þeirra því til Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis. Um leið vill byggðaráð árétta að staða sveitarfélagsins eins og annarra sveitarfélaga er þröng og hugmyndir um breytingar á greiðslu fasteignagjalda verði ekki ræddar án aðkomu Sambands íslenskra sveitarfélaga og tillit tekið til áhrifa á rekstur þeirra.
  Ljóst er að sveitarfélög hvorki geta né mega afsala sér lögboðnum tekjustofnum, enda yrði þá að mæta því með öðrum tekjum sem ekki blasa við nú.
  Niðurstaða þessa fundar Samþykkt Bókun fundar Sveitarstjórn samþykkir samhljóða með 7 atkvæðum ofangreinda bókun byggðaráðs vegna erindis frá Samtökum ferðaþjónustunnar um niðurfellingu fasteignagjalda.
 • Með fundarboði fylgdi boð til aðalfundar Samtaka sjávarútvegssveitarfélaga sem haldinn verður með fjarfundaformi föstudaginn 30. október kl. 11:00 en samkvæmt samþykktum samtakanna skal haldinn aðalfundur í september- eða októbermánuði annað hvert ár og skal haldinn á sléttum ártölum.

  Á aðalfundi fer hvert aðildarsveitarfélag með 1 atkvæði. Í þeim tilvikum þar sem þátttakendur frá einu sveitarfélagi eru fleiri þarf að liggja fyrir hver þeirra fer með atkvæði sveitarfélagsins.
  Byggðaráð Dalvíkurbyggðar - 962 Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum að sveitarstjóri sitji fundinn fyrir hönd Dalvíkurbyggðar. Niðurstaða þessa fundar Samþykkt Bókun fundar Sveitarstjórn samþykkir samhljóða með 7 atkvæðum ofangreinda afgreiðslu byggðaráðs um að sveitarstjóri sitji aðalfund Samtaka sjávarútvegssveitarfélaga og fari með atkvæði Dalvíkurbyggðar á fundinum.