Byggðaráð

829. fundur 09. ágúst 2017 kl. 12:00 - 13:00 í Upsa á 3. hæð í Ráðhúsi Dalvíkur
Nefndarmenn
 • Gunnþór Eyfjörð Gunnþórsson Formaður
 • Guðmundur St. Jónsson Aðalmaður
 • Heiða Hilmarsdóttir Varamaður
Starfsmenn
 • Bjarni Theódór Bjarnason Sveitarstjóri
Fundargerð ritaði: Bjarni Th. Bjarnason sveitarstjóri
Dagskrá
Kristján Guðmundsson boðaði forföll og Heiða Hilmarsdóttir mætti í hans stað.

Kjartan Elíasson, verkfræðingur hjá Siglingaassviði Vegagerðar ríkisins sat fundinn frá kl.12:10 til 12:20 undir 1. lið fundargerðar Veitu- og hafnasviðs.

1.Veitu- og hafnaráð Dalvíkurbyggðar - 64

1708002F

Til samþykktar:
liður 1
liður 2
liður 6
liður 8
 • Hafnarsjóður Dalvíkurbyggðar sem, framkvæmdaaðili, fer þess á leit við sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar, með vísan í 6. grein laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000, að ákveða hvort lenging Norðurgarðs annars vegar og landfylling norðan hafnasvæðis merkt L4 á deiliskipulagi hins vegar séu háðar mati á umhverfisáhrifum.

  Fyrir liggur samþykkt deiliskipulag fyrir Dalvíkurhöfn og aðliggjandi svæði dagsett 15. júlí 2016. Skipulagið var sent til umsagnar til hagsmunaaðila, svo og Skipulagsstofnunnar og Vegagerðarinnar. Í skipulaginu er gert ráð 150 metra lengingu á viðlegukanti og landfyllingu norðan við hafnasvæðið um 1,25 ha. að stærð merkt L4 á deiliskipulagsuppdrátti. Að auki var gert ráð fyrir í skipulaginu nýrri lóð á eldra hafnarsvæði þar sem rísa á fiskvinnsluhús Samherja hf. Að mati framkvæmdaaðila þá hafa framkvæmdirnar ekki umtalsverð umhverfisáhrif og ættu hvorugar að vera háðar mati á umhverfisáhrifum.

  Verið er að tilkynna um tvær framkvæmdir, annars vegar lengingu viðlegubryggju um 150 m til norðurs og landfyllingu norðan við Norðurgarð merkt (L4)hins vegar.

  Ofangreindar framkvæmdir eru háðar framkvæmda- og byggingaleyfi Dalvíkurbyggðar.
  Veitu- og hafnaráð Dalvíkurbyggðar - 64 Veitu- og hafnaráð sækir um framkvæmda- og byggingarleyfi fyrir framkvæmdirnar og leggur fram greinargerð þar sem, að mati ráðsins, er sýnt fram á að þessar framkvæmdir falla í flokk C framkvæmda skv. viðauka 1 í lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000. Því til skýringar vísar ráðið í greinar 2.1, 2.2 10.14 og 10.23 í Viðauka 1. Að auki fylgja með skýringar frá Skipulagsstofnun um afgreiðslu mála af þessum toga. Niðurstaða þessa fundar Samþykkt Bókun fundar Byggðarráð samþykkir samhljóða með þremur atkvæðum eftirfarandi bókun vegna lengingar viðlegubryggju:

  Í samræmi við 6. gr. laga nr. 106/2000 hefur Dalvíkurbyggð farið yfir tilkynningu framkvæmdaraðila um viðlegubryggju, umsagnir og viðbrögð framkvæmdaraðila vegna þeirra. Niðurstaða Dalvíkurbyggðar er að Austurgarður (lenging viðlegubryggju) sé ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif, sbr. viðmið í 2. viðauka laga nr. 106/2000. Því skal framkvæmdin ekki háð mati á umhverfisáhrifum.

  Samkvæmt 14. gr. laga nr. 106/2000 má kæra ákvörðunina til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Kærufrestur er til 06.09.2017.

  Byggðarráð samþykkir samhljóða með þremur atkvæðum eftirfarandi bókun vegna landfyllingar L4:

  Í samræmi við 6. gr. laga nr. 106/2000 hefur Dalvíkurbyggð farið yfir tilkynningu framkvæmdaraðila, umsagnir og viðbrögð framkvæmdaraðila vegna þeirra. Niðurstaða Dalvíkurbyggðar er að Landfylling á svæði L4 sé ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif, sbr. viðmið í 2. viðauka laga nr. 106/2000. Því skal framkvæmdin ekki háð mati á umhverfisáhrifum.

  Samkvæmt 14. gr. laga nr. 106/2000 má kæra ákvörðunina til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Kærufrestur er til 06.09.2017.

  Byggðaráð samþykkir samhljóða með þremur atkvæðum að fela byggingafulltrúa að gefa út framkvæmda- og byggingarleyfi fyrir ofangreindar framkvæmdir Hafnasjóðs Dalvíkurbyggðar.
 • Með rafpósti frá Vegagerð ríkisins, sem dagsettur er 16. júní 2017 fylgja umsóknareyðublöð vegna gerðar samgönguáætlunar fyrir árin 2018 - 2021. Sveitarstjóri og sviðsstjóri unnu að gerð umsókna um verkefni sem skilað var inn 15. júlí 2017. Sem fundargagn er umsóknin frá Hafnasjóði Dalvíkurbyggðar. Umsóknin byggist að mestu leyti á núverandi framkvæmd við Austurgarð og svo þeirri úttekt á viðhaldsþörf hafnarmannvirkja Hafnasjóðs sem unnin var fyrir hann á árinu 2015. Veitu- og hafnaráð Dalvíkurbyggðar - 64 Veitu- og hafnaráð samþykkir samhljóða innsent erindi vegna samgönguáætlunar 2018 - 2021. Niðurstaða þessa fundar Samþykkt Bókun fundar Byggðarráð samþykkir með 3 greiddum atkvæðum afgreiðslu veitu- og hafnaráðs.
 • Í viðhengi er beiðni frá Vegagerðinni, dags. 5. júlí 2017, þar sem óskað er eftir umsögn Hafnasambands Íslands um niðurlagningu vita. Í bréfinu er óskað eftir því að leitað verði eftir viðhorfum aðildarhafna og því sendir hafnasambandið eftirfarandi skjal til umsagnar til aðildarhafna.

  Óskum við eftir að athugasemdir berist hafnasambandinu fyrir 24. ágúst nk.

  Í bréfi frá Vegagerðinni kemur eftirfarandi fram:
  "Vegagerðin sendir yður til umsagnar tillögur samráðshóps um vitamál um að leggja niður og afskrá 7 vita úr Vitaskrá upptalda í töflu 1 ásamt því að leggja niður 3 vita upptalda í töflu 2 sem landsvita og þeir verði hafnavitar. Óskað er eftir að félagið hlutist til um umsagnir til félagsmanna sinna og að umsögn berist í síðasta lagi 1. september eftir móttöku þessa bréfs og verði skilað inn á rafrænu formi á netfangið ggs@vegagerdin.is."
  Veitu- og hafnaráð Dalvíkurbyggðar - 64 Veitu- og hafnaráð bendir á nauðsyn þess að vitum landsins sé viðhaldið og gamlir vitar verndaðir, að öðru leyti gerir ráðið ekki athugasemdir við afgreiðslu Siglingasviðs Vegagerðar ríkisins.
 • Þann 18. maí sl. barst Hafnasambandi Íslands erindi frá Gara Agents & Shipbrokers vegna ábyrgðar umboðsmanna skipa og óskað var eftir því að hafnir veiti 60 daga greiðslufrest á reikningum sínum (sjá viðhengi). Í viðhengi er einnig minnisblað sem unnið var af Jóhannesi Karli Sveinssyni hjá Landslögum, dags. 4. maí 2017, um ábyrgð umboðsmanna skipa.

  Hver og ein höfn fyrir sig ákveður hver greiðslufrestur sinn er og því er erindið sem og minnisblaðið framsent á allar aðildarhafnir.  Veitu- og hafnaráð Dalvíkurbyggðar - 64 Veitu- og hafnaráð telur að Hafnasamband íslands móti samræmdar reglur um gjaldfrest á hafnagjöldum skemmtiferðaskipa.
 • Hafnasambandi Íslands barst nýverið bréf frá Náttúruverndarsamtökum Íslands og aðgerðarhópi í loftslagsmálum þar sem hafnasambandið var beðið um að koma eftirfarandi erindi, sem finna má í viðhengi, á framfæri.

  Þær hafnir sem eru reiðubúnar að leggja nafn sitt við þá áskorun er fram kemur í viðhengi vinsamlegast sendi svar annað hvort til: eythor@thekkingarmidlun.is eða arni@natturuvernd.is.
  Veitu- og hafnaráð Dalvíkurbyggðar - 64 Lagt fram til kynningar.
 • Með rafpósti sem dagsettur er 3. júlí 2017, óskar Whales Hauganes ehf. eftir því að fá flotbryggju í höfnina á Hauganesi fyrir tímabilið apríl 2018

  Í rafpóstinum kemur fram að það þarf að byrja á því að kanna dýpið og ákveða staðsetningu og lengd bryggjunnar.
  Veitu- og hafnaráð Dalvíkurbyggðar - 64 Veitu- og hafnaráð samþykkir samhljóða vísar erindu til gerð fjárhagsáætlunar fyrir fjárhagsárið 2018. Niðurstaða þessa fundar Samþykkt Bókun fundar Byggðarráð samþykkir með 3 greiddum atkvæðum afgreiðslu veitu- og hafnaráðs.
 • Með bréfi frá Fiskistofu, sem dagsett er 7. júlí 2017, kemur fram að stofnunin hefur endurnýjað vigtunarleyfi fyrir Fiskmarkað Norðurlands, Ránarbraut 1, 620 Dalvík. Veitu- og hafnaráð Dalvíkurbyggðar - 64 Lagt fram til kynningar.
 • Á fundinum var kynnt verðkönnun á stækkun dreifikerfis Hitaveitu Dalvíkur í Svarfaðardal og á Ströndinni. Veitu- og hafnaráð Dalvíkurbyggðar - 64 Sviðsstjóra falið að semja við Steypustöðin Dalvík ehf um verkið. Niðurstaða þessa fundar Samþykkt Bókun fundar Byggðarráð samþykkir með 3 greiddum atkvæðum afgreiðslu veitu- og hafnaráðs.  Annað þarfnast ekki afgreiðslu, þeir liðir sem ekki þarfnast afgreiðslu byggðaráðs eru því lagðir fram til kynningar í byggðaráði.

2.Gísli, Eiríkur og Helgi - umsókn um rekstrarleyfi til veitingu veitinga

201708003

Með bréfi dagsettu 2. ágúst 2017 óskar Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra eftir umsögn Dalvíkurbyggðar vegna umsóknar Gísla,Eiríks, Helga ehf um rekstrarleyfi til sölu gistingar og/eða veitingu veitinga.
Byggðarráð samþykkir með 3 greiddum atkvæðum að umbeðið rekstrarleyfi sé veitt.

3.Kauptilboð Lokastíg 1

201707051

Á 828. fundi byggðaráðs Dalvíkurbyggðar var eftirfarandi bókað:

,,Tekið fyrir undirrituð kauptilboð, dagsett þann 24.07.2017 í eignirnar:
Lokastígur 1 íbúð 0102, að upphæð 9.400.000,-
Lokastígur 1 íbúð 0201, að upphæð 9.400.000,-
Lokastígur 2 íbúð 0301, að upphæð 9.400.000,-

Byggðarráð samþykkir með 3 atkvæðum að fela sveitarstjóra að gera gagntilboð í eignirnar samkvæmt umræðum á fundi. "

Í kjölfarið hafa borist þrjú ný kauptilboð bjóðanda í eftirfarandi eignir:

Lokastígur 1 íbúð 0201, að upphæð 10.000.000,-
Lokastígur 2 íbúð 0202, að upphæð 10.000.000,-
Lokastígur 2 íbúð 0301, að upphæð 10.000.000,-

Byggðarráð samþykkir með 3 greiddum atkvæðum að taka framlögðu tilboði í framangreindar íbúðir.

4.Búsetuúrræði fatlaðra ungmenna í Dalvíkurbyggð

201608105

Samkvæmt tölvupósti og símtali 8. ágúst 2017 við Rún Knútssdóttur hjá Velferðarráðuneytinu þarf sveitarstjórn að tilnefna bráðbirgðastjórn Leiguíbúða Dalvíkurbyggðar hses. Sú stjórn heldur stofnfund, gerir stofnfundargerð og staðfestir samþykktir og undirritar. Samþykktir og stofnfundargerð er svo sent til ráðuneytis og sjálfseignarstofnunarskrár til yfirlestrar og samþykktar.
Byggðarráð þarf því að tilnefna 3 aðalmenn og 3 varamenn í stjórn LD hses. Jafnframt þarf að tilnefna framkvæmdastjóra og endurskoðanda til bráðbirgða.
Byggðarráð tilnefnir, til bráðabirgða, eftirfarandi í stjórn LD hses:

Aðalmenn: Valdís Guðbrandsdóttir, Börkur Þór Ottósson og Heiða Hilmarsdóttir.

Varamenn: Gunnþór Eyfjörð Gunnþórsson, Bjarni Th. Bjarnason og Eyrún Rafnsdóttir.

Byggðarráð tilnefnir, til bráðabirgða, framkvæmdastjóra: Guðrún Pálína Jóhannsdóttir

Byggðarráð tilnefnir, til bráðabirgða, sem endurskoðanda: Þorsteinn Þorsteinsson, KPMG.

Fundi slitið - kl. 13:00.

Nefndarmenn
 • Gunnþór Eyfjörð Gunnþórsson Formaður
 • Guðmundur St. Jónsson Aðalmaður
 • Heiða Hilmarsdóttir Varamaður
Starfsmenn
 • Bjarni Theódór Bjarnason Sveitarstjóri
Fundargerð ritaði: Bjarni Th. Bjarnason sveitarstjóri