Atvinnumála- og kynningarráð - 22, frá 23.11.2016

Málsnúmer 1611011

Vakta málsnúmer

Sveitarstjórn - 287. fundur - 13.12.2016

Til afgreiðslu:

1. liður.

 • a)
  Undir þessum lið kom á fundinn Bjarni Th. Bjarnason, sveitarstjóri kl. 15:00.

  Á 804. fundi byggðaráðs Dalvíkurbyggðar þann 17. nóvember 2016 var eftirfarandi bókað:
  "Guðmundur St. Jónsson vék af fundi undir þessum lið undir umræðu. Tekið fyrir svarbréf frá atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu, dagsett þann 31. október 2016, þar sem fram kemur að ráðuneytið hefur fjallað um umsókn Dalvíkurbyggðar og er niðurstaðan að úthluta byggðakvóta til sveitarfélagsins sem skiptist á byggðarlög sem hér segir: Dalvík, 70 þorskígildistonn. Hauganes, 15 þorskígildistonn. Árskógssandur, 270 þorskígildistonn. Fram kemur einnig að vilji sveitarstjórn leggja til við ráðuneytið að sett verði sérstök skilyrði varðandi úthlutun byggðakvóta sveitarfélagsins eða einstakra byggðarlaga skal hún skila rökstuddum tillögum sínum til ráðuneytisins eigi síðar en 30. nóvember n.k. Upplýst var á fundinum að atvinnumála- og kynningaráð mun fjalla um reglur Dalvíkurbyggðar hvað varðar úthlutun á byggðakvóta á fundi sínum þann 23. nóvember n.k.
  Lagt fram til kynningar. "

  Með fundarboði atvinnumála- og kynningaráðs fylgdu einnig eftirfarandi gögn:
  Auglýsing umsóknar um byggðakvóta fiskveiðiársins 2016/2017.
  Umsókn Dalvíkurbyggðar um byggðakvóta 2016/2017, dagsett þann 30. september 2016.
  Ósk um undanþágur frá reglugerð nr. 605 frá 2015.
  Svarbréf frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, dagsett 18. nóvember 2015.
  Reglugerð um úthlutun byggðakvóta til byggðarlaga á fiskveiði árinu 2016/2017.
  Reglugerð um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2016/2017.

  Ákveðið var að fá hagsmunaaðila í fiskivinnslu og útgerð á fund ráðsins. Upplýsingafulltrúi sendi rafpóst á öll netföng tengiliða í fiskvinnslu og útgerð sem upplýsingafulltrúi er með og því fylgdi ósk um að láta vita líka í kringum sig.

  Til umræðu ofangreint.

  b) Hagsmunaaðilar í fiskvinnslu, kl. 16:00.

  Undir þessum lið komu á fund ráðsins hagsmunaaðilar í fiskvinnslu og viku af fundi kl. 17:00.

  c) Hagsmunaraðilar í útgerð, kl. 17:00.

  Undir þessum lið komu á fund ráðsins hagsmunaaðilar í útgerð og viku af fundi kl. 18:00.

  d) Úrvinnsla ráðsins


  Atvinnumála- og kynningarráð - 22 Eftir að hafa farið yfir málið eru niðurstöður atvinnumála- og kynningarráðs um tillögur Dalvíkurbyggðar um breytingar á reglugerð nr.641/2016 um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2016/2017 eftirfarandi:

  1. Viðmiðanir um úthlutun aflamarks.

  4. gr. breytist þannig að í stað þess að miðað sé við landaðan afla innan viðkomandi byggðarlags á tímabilinu 1. sep. 2015 til 31. ágúst 2016 verði miðað við landaðan afla innan sveitarfélags á sama tímabili.

  Rökstuðningur:
  Þessi ósk um breytingu á reglugerðinni byggir á því að bátar skráðir í byggðarlögum Dalvíkurbyggðar hafa þurft að landa afla til vinnslu í sveitarfélaginu til að uppfylla ákvæði um úthlutun byggðakvóta. Í einhverjum tilfellum hafa bátar landað þeim afla í því byggðarlagi þar sem vinnslan er, þó þeir séu ekki þar skráðir. Ekki er talið rétt að það vinni síðan gegn aðilum þegar kemur að úthlutun á byggðakvóta að nýju.


  2. Annað viðmið um úthlutun.

  Auk þeirrar breytingar sem fram kemur hér að ofan um 4. gr. breytist reglugerðin einnig þannig:
  30% af úthlutuðum byggðakvóta skiptist jafnt á alla þá báta úr viðkomandi byggðarlagi sem sækja byggðakvóta og uppfylla að öðru leyti ákvæði 1. gr.
  Ef einhver óskar eftir tilteknu magni kvóta, sem er minna en hann á rétt á samkvæmt þessu ákvæði, þá skiptast eftirstöðvar þess hluta byggðakvótans jafnt á milli hinna umsækjendanna.
  70% af því sem eftir stendur að þeirri úthlutun lokinni verði síðan úthlutað miðað við landaðan afla í sveitarfélaginu, þó ekki hærra en 35% af kvóta úthlutun miðað við landaðan afla hvers báts.

  Rökstuðningur:
  Rökin fyrir þessari breytingu eru einkum þau að löndunarreynsla báta í Dalvíkurbyggð er mjög mismunandi, m.a. vegna þess að að jafnaði hefur ekki komið byggðakvóti til Dalvíkur. Það þótti því rétt, að þessu sinni, að reyna að tryggja það að allir þeir sem sækja um byggðakvóta fái eitthvað í sinn hlut þó niðurstaðan verði sú að þeir sem eru með mestu löndunarreynslu fái meira á grundvelli þess.


  3. Vinnsluskylda í sveitarfélagi.

  Upphaf 6. gr. reglugerðar nr.641/2016 breytist og verður: Fiskiskipum er skylt að landa þeim afla sem telja á til byggðakvóta til vinnslu innan sveitafélagsins (í stað byggðarlaga). . . o.s.frv.

  Rökstuðningur:
  Þessi ósk um breytingu er sama efnis og undanfarin ár, þ.e. að í stað þess að fiskiskipum í Dalvíkurbyggð sé skylt að landa afla til vinnslu í því byggðarlagi sem þau eru skráð, þá sé þeim skylt að landa þessum afla til vinnslu í sveitarfélaginu. Þetta er vegna þess að ekki er fiskvinnsla í öllum byggðarlögum sveitarfélagsins þó þar sé úthlutað byggðakvóta og er til þess að byggðakvótinn nýtist sem best til að efla atvinnu í sveitarfélaginu.


  4. Undanþága frá tvöföldunarskyldu.

  Óskað er undanþágu frá tvöföldunarskyldunni, samkvæmt 6.grein reglugerðar, fyrir þau 30% sem úthlutað er jafnt samkvæmt 2. lið og 2. mgr. hér að ofan.

  Rökstuðningur:
  Þetta ákvæði er sett inn til að koma til móts við kvótalitlar útgerðir og til að efla nýliðun í greininni.


  5. Jöfn skipti verði heimil.

  Næsta ákvæði 6. gr. um skriflegan samning við fiskkaupanda um magn sem landað verður hjá viðkomandi vinnsluaðila, þar sem fram komi að vinnsluaðili skuldbindi sig til að vinna aflann, með áritun bæjar- eða sveitarstjórnar, breytist þannig að eftir þá setningu komi ný setning svohljóðandi: Þó eru vinnsluaðila heimil jöfn skipti á tegundum við annan vinnsluaðila og komi þá slík fyrirætlan fram í þeim samningi sem eigandi fiskiskips gerir við fiskkaupanda.

  Rökstuðningur:
  Þetta ákvæði hefur verið til umfjöllunar í atvinnumála- og kynningarráði. Fiskvinnslum hefur fækkað um 2 á s.l. 2 árum og því í raun engin vinnsla sem getur unnið t.d. netafisk. Eftir standa sérhæfð vinnsla Marúlfs sem eingöngu vinnur steinbít og vinnsla Samherja sem er bundin stærðartakmörkunum og tegundatakmörkunum. Einnig smávinnsla á Hauganesi sem hefur takmarkaða vinnslu. Nefndarmenn sjá fyrir sér mikil tormerki á að vinnsla geti í öllum tilfellum tekið við blönduðum byggðakvótaafla án þess að eiga þess kost að skipta á tegundum við annan vinnsluaðila. Ekki hvað síst á þetta við um litlar vinnslur sem hafa sérhæft sig. Jöfn skipti hljóta því að stuðla að því að auðveldara verði að halda úti vinnslu í byggðarlaginu í stað þess að útgerðir þurfi að horfa til þess að selja aflann á fiskmarkaði sem væri þá eina leiðin til að losna við aflann ef jöfn skipti verða ekki leyfð.


  Atvinnumála- og kynningaráð samþykkir ofangreint samhljóða með 4 atkvæðum.


  Bókun fundar Til máls tóku:
  Guðmundur St. Jónsson sem gerði grein fyrir vanhæfi sínu hvað þennan lið varðar og vék af fundi við umföllun og afgreiðslu kl. 16:19.

  Valdís Guðbrandsdóttir.
  Bjarni Th. Bjarnason.

  Sveitarstjórn samþykkir samhljóða með 6 atkvæðum afgreiðslu atvinnumála- og kynningaráðs, Guðmundur St. Jónsson tekur ekki þátt í atkvæðagreiðslu vegna vanhæfis
 • Tekinn fyrir rafpóstur frá Markaðsstofu Norðurlands, dagsettur þann 8. nóvember 2016, þar sem fram kemur að flugklasinn var með fund þann 22. nóvember s.l. þar sem erlendir ráðgjafar sögðu frá ferlinu við að ná flugi á nýja áfangastaði, hvað þarf til og hverjar eru helstu áskoranir í því starfi.

  Bjarni Th. Bjarnason gerði grein fyrir ofangreindum fundi sem hann sat fyrir hönd Dalvíkurbyggðar.

  Bjarni Th. vék af fundi kl. 18:30.
  Atvinnumála- og kynningarráð - 22 Lagt fram til kynningar. Bókun fundar Guðmundur St. Jónsson kom inn á fundinn að nýju kl. 16:24.
 • Tekinn fyrir rafpóstur frá Markaðsstofu Norðurlands, dagsettur þann 4. október 2016, er inniheldur skýrslu um starf Flugklasans Air 66N síðustu mánuði. Atvinnumála- og kynningarráð - 22 Lagt fram til kynningar.
 • Á fundinum var farið yfir gildandi leiðbeiningar um gjafir til fyrirtækja og félaga sem samþykktar voru á fundi byggðaráðs þann 20. ágúst 2015. Atvinnumála- og kynningarráð - 22 Atvinnumála- og kynningaráð samþykkir samhljóða með 4 atkvæðum að fela upplýsingafulltrúa úrvinnslu og framkvæmd í samræmi við ofangreindar leiðbeiningar og í samræmi við umræður á fundinum. Bókun fundar Fleiri tóku ekki til máls um fundargerðina og annað þarfnast ekki afgreiðslu sveitarstjórnar, þeir liðir í fundargerðinni sem ekki þarfnast afgreiðslu eru því lagðir fram til kynningar í sveitarstjórn.