Árskógarskóli leitar að kennurum

Árskógarskóli auglýsir eftir leikskólakennara í 100% starf frá og með 11. ágúst og umsjónarkennara í 100% starf frá og með 1. ágúst 2020.

Leikskólakennari, menntun og hæfni:

 • Leyfisbréf til að nota starfsheitið kennari
 • Starfsreynsla á leikskólastigi æskileg
 • Jákvæðni og sveigjanleiki
 • Góð færni í mannlegum samskipum
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Áhugi um fræðslu barna og velferð þeirra
 • Góð íslenskukunnáttu æskileg

Umsjónarkennari, menntun og hæfni:

 • Leyfi til að nota starfsheitið kennari
 • Kennslureynsla á grunnskólastigi æskileg
 • Mikil hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund
 • Skipulagshæfileikar
 • Frumkvæði í starfi
 • Færni í að koma til móts við ólíkar þarfir allra nemenda
 • Færni í notkun tækni í skólastarfi

Umsóknarfrestur er til 15. júní.

Sótt er um í gegnum íbúagátt Dalvíkurbyggðar, min.dalvikurbyggd.is. Umsókn skal fylgja ferilskrá og kynningarbréf. Umsækjendur þurfa að vera tilbúnir að framvísa sakavottorði ef til ráðningar kemur.

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ. Starfið hentar jafnt konum sem körlum. Nánari upplýsingar um skólastarfið er hægt að nálgast á heimasíðu skólans https://www.dalvikurbyggd.is/arskogarskoli

Frekari upplýsingar veita Friðrik Arnarson, skólastjóri í síma 460 4983 og 849 0980 eða í netpósti fridrik@dalvikurbyggd.is og Hjördís Jóna Bóasdóttir, deildarstjóri í síma 460 4970 eða í netpósti jona@dalvikurbyggd.is.

Árskógarskóli er samrekinn leik- og grunnskóli með 15 börn á leikskólastigi og 22 nemendur í 1. – 7. bekk. Í skólanum er samkennsla í tveimur umsjónarhópum og mikið samstarf við leikskólann. Skólinn vinnur eftir aðferðum Uppbyggingarstefnunnar og Byrjendalæsis. Lögð er áhersla á snemmtæka íhlutun í stuðningskennslu og koma til móts við ólíkar þarfir nemenda. Skólinn er Grænfánaskólar og leggur ríka áherslu á notkun snjalltækja í kennslu.