Vikuna 24.-28. apríl 2017 var unnið sérstaklega með grunnþátt menntunar, sköpun, og haldið skólaþing 28. apríl þar sem nemendur kynntu fjölbreyttar afurðir vinnunnar.

Nám á sér stað þegar einstaklingur vinnur með áreiti, tengir það fyrri þekkingu og skapar nýja. Þannig er menntun í rauninni sjálfssköpun, leið upplýsts einstaklings til að verða ,,meira í dag en í gær“. Sköpunarþrá á sér rætur í meðfæddri forvitni, athafnaþrá og stuðlar að frumkvæði einstaklingsins. Sköpunargleði leiðir til námsáhuga þegar börn og ungmenni skynja merkingu viðfangsefnanna og gildi þeirra. Í sköpun felst að móta viðfangsefni og miðla þeim, búa til, gera eitthvað nýtt eða öðruvísi en viðkomandi kann eða hefur gert áður. Sköpun er að uppgötva, njóta, örva forvitni og áhuga, virkja ímyndunarafl og leika sér með möguleika. Sköpun er að sjá fyrir það óorðna og framkvæma það. Sköpun byggist á forvitni, áskorun, spennu og leit. Glíman við viðfangsefnið og það að finna lausn getur verið umbun sköpunarinnar í sjálfu sér. Sköpun brýtur hefðbundin mynstur, reglur og kerfi og veitir nýja sýn á fyrirbæri og viðteknar hugmyndir (Aðalnámskrár leik,- grunn og framhaldsskóla, 2011).

Í Árskógarskóla birtist sköpun meðal annars á þennan hátt:

 • Mikið er lagt uppúr sjálfsprottnum leik þar sem ímyndunarafl og flæði fá að njóta sín
 • Unnið er með fjölbreyttan og ólíkan efnivið
 • Listasmiðja er hjarta skólans þar sem sköpunargleði ræður ríkjum.
 • Í útikennslu er efniviður náttúrunnar nýttur til sköpunar t.d. snjóskúlptúrar
 • Gegnum tónlist, söng og hljóðfæri
 • Með samþættingu námsgreina t.d. (danska, náttúrufræði, útikennsla sem hefur gengið vel)
 • Með vettvangsferðum á söfn og sýningar
 • Með gæðastundum þar sem nemendur sýna t.d. leikrit, lesa eigin ljóð og syngja
 • Með undirbúningi árshátíðar þegar vinna þarf leikmynd og gera leikrit
 • Með danskennslu, textílmennt, smíðakennslu, heimilisfræði, upplýsingatæknimennt
 • Með Leikskóla- og Byrjendalæsi
 • Með Töfraheimi stærðfræðinnar