Laust til umsóknar - umsjónarkennarar

Laust til umsóknar - umsjónarkennarar

Dalvíkurskóli auglýsir eftir umsjónarkennurum frá og með 1. ágúst 2023.

Um eftirfarandi stöður er að ræða

 • umsjónarkennari í 1.-2. bekk (85%)
 • umsjónarkennari í 5.-6. bekk (100%)
 • umsjónarkennari í 9.-10 bekk (100%), afleysing til áramóta vegna forfalla.

Næsti yfirmaður er deildarstjóri.

Einkunnarorð skólans eru: Þekking og færni – virðing og vellíðan. Skólinn er teymisskóli þar sem kennarar og stuðningsfulltrúar vinna í nánu samstarfi við að styðja við og efla nám nemenda. Skólinn vinnur eftir aðferðum Uppbyggingarstefnunnar og Byrjendalæsis. Lögð er áhersla á snemmtæka íhlutun í stuðningskennslu og koma til móts við ólíkar þarfir nemenda. Skólinn er Grænfánaskóli og leggur ríka áherslu á notkun snjalltækja í kennslu. Nánari upplýsingar um skólastarfið er hægt að nálgast á heimasíðu skólans.

Helstu verkefni:

 • Vinnur samkvæmt skólanámskrá, kennsluáætlunum.
 • Undirbýr kennsluáætlanir og endurmat.
 • Fylgist með námi og þroska allra nemenda sinna og leitast við að skapa kennsluaðstæður sem eru hvetjandi til náms, vinnusemi og þroska.
 • Umsjón með bekk og heimastofu.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Leyfisbréf til að nota starfsheitið kennari.
 • Sérhæfð hæfni í kennslu barna á mið- og unglingastigi.
 • Starfsreynsla á grunnskólastigi æskileg.
 • Hugmyndaríkur, jákvæður og sveigjanlegur.
 • Góð færni í mannlegum samskipum.
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
 • Þarf að geta unnið í teymi með öðrum.
 • Áhugi á notkun tækni í skólastarfi.
 • Hreint sakavottorð.

Umsóknarfrestur er til 21. júlí 2023.

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags grunnskólakennara.

Sótt er um í gegnum Íbúagátt Dalvíkurbyggðar. Umsókn skal fylgja kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjenda í starfið og ferilskrá, auk staðfest afrit af prófskírteinum. Ef umsækjendur uppfylla ekki menntunar- og hæfniskröfur áskilur skólastjóri sér rétt til að hafna öllum umsóknum.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Áhugasamir eru hvattir til að sækja um, óháð kyni og uppruna.

Frekari upplýsingar veitir Friðrik Arnarson, skólastjóri, sími 460 4980 eða í netpósti fridrik@dalvikurbyggd.is.