Sérkennsla

Sérkennslu er ýmist sinnt innan eða utan bekkjar og  er stuðningur við nemendur eða nemendahóp. Ávallt skal vinna einstaklingsáætlun í samvinnu við foreldra ef nám nemenda víkur verulega frá námsáætlun árgangsins og meta árangur reglulega.  

Á yngsta stigi er lögð mest áhersla á málörvun, lestur og  grunnþætti stærðfræðinnar.  Á miðstigi og unglingastigi er sérkennslan aðallega í stærðfræði og  íslensku (lestri og lesskilningi).

Alltaf er tekið tillit til samsetningar nemendahópsins, bekkjarstærðar og annars þegar stuðningur og  sérkennsla er ákvörðuð.

Nemendur fara ýmist út úr bekk í lítinn hóp, fá aðstoð inn í bekk eða einstaklingslega.

Kennslan fer  oft fram í námskeiðum og/eða stuttum námslotum sem  standa yfir í 6 til 8 vikur. Nemendur með tilfinninga-, félags- eða hegðunarvanda eiga kost á stuðningi frá  iðju- eða þroskaþjálfa sem tekur mið af þörfum þeirra.  Stundum er í boði að létta af bóklegu námi tímabundið og auka vægi verk- og listgreina, einnig  er stundum boðið upp á  starfsnám 1x í viku fyrir nemendur á unglingastigi í samstarfi við fyrirtæki á svæðinu.

Nemendur með íslensku sem annað tungumál fá auka íslenskukennslu eftir þörfum.  Þau geta fengið undanþágu á dönsku og fengið þá meiri íslenskukennslu eða kennslu á eigin móðurmáli í  gegnum fjarkennslu.