Sylwia Kulesza sýnir í Bergi

Ég heiti Sylwia Kulesza. Þegar ég var 30 ára lenti ég í slysi sem kom af stað umbreytingarferli hjá mér. Ég fór að leita að ástríðunni í lífi mínu. Ég fann meira en ég bjóst við, hjarta mitt, sálina mína, ástríðuna. Ég byrjaði að mála.

Núna þremur árum seinna get ég ekki ímyndað mér lífið án þess að mála. Það gefur mér gleði, frið, slökun, innblástur, spennu og margt fleira.

Ég er sannfærð um að við fæðumst með sérstaka hæfileika sem við því miður týnum oft á unglingsárunum. Á þessu ári byrjaði ég að vinna með fólki við að hjálpa þeim að finna sinn sérstaka hæfileika og innri áttavita. Sem hjálpar þeim að rata sinn eigin veg í lífinu. Þessi sýning sýnir að við getum fundið þann veg.

 

Nazywam się Sylwia Kulesza. Kiedy miałam 30 lat, niefortunny wypadek rozpoczął proces mojej transformacji. Zacząłem szukać siebie i wsłuchiwać się w szepty  swojej duszy. Znalazłem więcej, niż się spodziewałem: moje serce, moją  pasję, moją radość.

Teraz, po trzech latach, nie wyobrażam sobie życia bez malowania. Ta pasja daje mi radość, spokój, relaks, inspirację, podekscytowanie ... i znacznie więcej.

Jestem przekonana, że każdy z nas rodzi się z niepowtarzalnym darem. Niestety większość z nas traci ten dar z oczu i zapomina o nim na skutek bolesnych doświadczeń. W tej chwili pracuję z ludźmi, pomagając im odnaleźć ten dar, przypomnieć go sobie i odzyskać kontakt z wewnętrznym źródłem ich siły i mądrości.  Swoją wystawą chcę pokazać Ci, że nigdy nie jest za późno, by odnaleźć swoją pasję.

 

My name is Sylwia Kulesza. When I was 30 years old, unlucky accident began the process of my transformation. I started searching my unique expression in my life. I found more than I expected: my heart, my soul, my passions. I started painting.

Now, after 3 years I can not imagine my life without painting. It gives me joy, peace, relaxation, inspiration, excitement ... and even more.

I am convinced that we are born with a unique gift, which (unfortunately) we are losing during adolescence. In this year I started work with people, to help them find their unique code and inner compass, which helps them to navigate and ride their unique path of life. This exhibition shows that we can find it.