VÍMUVARNAVIKA 2005 - “Ég ætla að bíða”

Byrjunaraldur áfengisneyslu: Hvað er í húfi?

Í tilefni af vímuvarnarvikunni sem nú stendur yfir eru foreldrar hvattir til að ræða um vímuvarnir við börn sín og hvetja þau til að "bíða". Starfsfólk Félagsþjónustunnar mun vera með forvarnarfræðslu fyrir 8 , 9 og 10. bekkinga í Dalvíkurskóla og Árskógarskóla.

Í ár er viðfangsefni Vímuvarnaviku að varpa ljósi á tengsl upphafsaldurs áfengisneyslu og aukinnar áhættu á ýmsum vanda ungmenna, s.s. neyslu annarra vímuefna. Einnig að vekja athygli á mikilvægi þess að stuðlað sé að því að börn og unglingar neyti ekki áfengis og benda á ábyrgð alls samfélagsins í því skyni.

Rannsóknir sýna að því yngri sem börn hefja neyslu áfengis og annarra vímuefna þeim mun hættara er við að áfengi og önnur vímuefni valdi þeim erfiðleikum, bæði í bráð og lengd. Rannsóknir sýna að tengsl eru á milli ýmissa neikvæðra hliða áfengis- og vímuefnaneyslu og þess að hefja neyslu áfengis á unga aldri, s.s. að því fyrr sem neysla hefst þeim mun:

1) Meiri líkur eru á vandamálum í æsku, s.s. samskiptavanda við foreldra og fjölskyldu;

2) Meiri líkur eru á vandamálum tengdum námi og skólagöngu;

3) Meiri líkur eru á hegðunarvanda;

4) Meiri líkur eru á neyslu ólöglegra vímuefna;

5) Meiri líkur eru á misnotkun og mikilli og skaðlegri áfengisneyslu á fullorðinsaldri.

Félagsmálastjóri.