Íbúaskrá Dalvíkurbyggðar

Þeir sem flutt hafa til Dalvíkurbyggðar eða innan byggðarinnar, en ekki tilkynnt um aðsetursskipti, eru vinsamlega beðnir að gera það sem allra fyrst eða í síðasta lagi 30. nóvember 2010.

Eyðublöð fyrir aðseturstilkynningar liggja frammi í þjónustuveri á Bæjarskrifstofunni á Dalvík, 1. hæð. Jafnframt er hægt að nálgast upplýsingar um rafræn skil og eyðublöð á heimasíðu Þjóðskrár, www.fasteignaskra.is  og/eða á www.island.is .


Húsráðendur
eru minntir á tilkynningarskyldu sína vegna þeirra er í húsum þeirra dvelja.

Atvinnurekendur eru hvattir til að brýna fyrir þeim sem ráðnir eru til starfa að þeir tilkynni þegar í stað um aðsetursskipti.

Í 1. grein laga um lögheimili segir m.a. að lögheimili manna er sá staður þar sem viðkomandi hefur fasta búsetu. Föst búseta er síðan útskýrð sem staður þar sem maður hefur bækistöð sína, dvelst að jafnaði í tómstundum sínum, hefur heimilismuni sína og svefnstaður hans er. Í þessu felst að lögheimili manna skal skráð þar sem þeir búa á hverjum tíma.

Í þessu sambandi skal þó áréttað ákvæði 7. gr. laganna um sameiginlegt lögheimili hjóna og einstaklinga í sambúð, ef þessir aðilar eru í samvistum. Hvað varðar barnafólk skal sérstaklega tekið fram að dvelji annar hvor aðilinn fjarri fjölskyldu sinni um stundarsakir, t.d. vegna atvinnu, skal lögheimili allrar fjölskyldunnar vera skráð hjá þeim sem hefur börn þeirra hjá sér.

Sjá nánar: Lög um lögheimili nr. 21 frá 5.maí 1990 með síðari breytingum.

___________________________________________________________________________________________________________________


Biuro Ewidencji Lundności Dalvíkurbyggð

Nowoprzybyli do Dalvíkurbyggð , a także ci którzy zmienili
miejsce zamieszkania na terenie wyżej wspomnianego okręgu są proszeni o niezwłoczne wypełnienie oraz złożenie kwestionaruszy meldununkowych do urzędu miasta Dalvík.

Prosimy dopełnić powyższego obowiązku nie później niż do 30-go listopada 2010 .

Kwestionariusze meldunkowe -> po islandzku :
“ E y ð u b l ö ð fyrir a ð s e t u r s t i l k y n n i n g a r “
są do pobrania w biurach miasta Dalvík, na parterze w dziale obsługi , zaraz przy wejściu.

W artykule 1.dot. prawa meldunkowego jest powiedziane :
- miejsce stałego zameldowania to miejsce gdzie, dana osoba przebywa przez dłuższy czas

- miejsce, gdzie dana osoba przebywa przez dłuższy czas ,to miejsce, gdzie przebywa się głównie czasie wolnym, gdzie przechowuje się rzeczy osobiste,oraz gdzie znajduje się miejsce do wypoczynku nocnego.

- w powyżej wspomnianym artykule 1. prawa meldunkowego zawarte jest także pouczenie o obowiązku dopołnienia formalności zameldowania się w miejscu gdzie dana osoba przebywa przez dłuższy czas.

______________________________________________________________________________________________________________________


Registration of residence – Dalvíkurbyggð
Notification of change of address in Iceland

Those who have moved to, or within, Dalvíkurbyggð and have not handed in a notification of change of address in Iceland are asked to do so as soon as possible or before the 30th of November 2010.

Individuals who stay or are planning to stay in Iceland for six months or longer must have a legal domicile in this country. An individual’s legal domicile is the place where s/he has a fixed abode.
Married couples are to have the same domicile. If they live in two different places, the domicile shall be where the children live .

Registration form is available at the Town Hall, Dalvík, or online at http://thjodskra.is/media/eydublod/flutn_ensk.pdf . Please note, you must print out the online form and sign before you hand it in at the Town Hall.

More information can be found at www.island.is  (in several languages).


Fjármála- og stjórnsýslustjórinn í Dalvíkurbyggð
Guðrún Pálína Jóhannsdóttir