Fjármála- og stjórnsýslustjóri - Afleysing

Dalvíkurbyggð óskar eftir að ráða til sín sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs. Um er að ræða afleysingu í allt að 14 mánuði. Mikilvægt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Starfssvið:
 • Stjórnun og daglegur rekstur fjármála- og stjórnsýslusviðs
 • Skrifstofustjórn bæjarskrifstofu
 • Umsjón og skipulagning vinnu við fjárhagsáætlanir
 • Undirbúningur og eftirfylgni mála er falla undir fjármála- og stjórnsýslusvið
 • Þátttaka í yfirstjórn sveitarfélagsins
 • Staðgengill bæjarstjóra

  Menntunar- og hæfniskröfur:
 • Háskólamenntun í viðskiptafræði eða önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Þekking og reynsla af stjórnun og rekstri mikilvæg
 • Þekking og reynsla af stefnumótunarvinnu
 • Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu, einkum sveitarfélaga, æskileg
 • Góð þekking á upplýsingatækni og gott vald á íslensku
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 • Frumkvæði og lipurð í mannlegum samskiptum

  Laun og starfskjör eru samkvæmt starfsmannastefnu Dalvíkurbyggðar.
  Í samræmi við jafnréttisáætlun Dalvíkurbyggðar eru karlar jafnt sem konur hvattir til að sækja um starfið.

  Dalvíkurbyggð er framsækið sveitarfélag við utanverðan Eyjafjörð. Þar er blómlegt og fjölbreytt atvinnu- og menningarlíf. Umhverfi er sérlega fjölskylduvænt og góðar aðstæður til útivistar jafnt sumar sem vetur. Frekari upplýsingar um sveitarfélagið má finna á www.dalvik.is

  Umsjón með ráðningu

  Jónína Guðmundsdóttir - jonina.gudmundsdottir@capacent.is
  Halla Björk Garðarsdóttir - Halla.gardarsdottir@capacent.is

  Umsóknafrestur til og með:

  25. nóvember 2007