Laus til umsóknar - staða umsjónarkennara á yngra stigi Dalvíkurskóla

Laus til umsóknar - staða umsjónarkennara á yngra stigi Dalvíkurskóla

Dalvíkurskóli auglýsir eftir umsjónarkennara á yngra stigi, 85% starfshlutfall, frá og með 1. ágúst 2021. Næsti yfirmaður er deildarstjóri yngra stigs.

 

Starfssvið og helstu verkefni:

 • Vinnur samkvæmt skólanámskrá.
 • Undirbýr kennsluáætlanir og endurmat.
 • Teymiskennsla.
 • Fylgist með námi og þroska allra nemenda.
 • Skapar kennsluaðstæður sem eru hvetjandi til náms, vinnusemi og þroska.
 • Foreldrasamstarf.
 • Hefur umsjón með bekk og heimastofu.

 

Menntunar – og hæfniskröfur:

 • Leyfi til að nota starfsheitið kennari
 • Sérhæfð hæfni í kennslu barna á yngra stigi
 • Starfsreynsla á grunnskólastigi
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Áhugi fyrir teymiskennslu
 • Áhugi á notkun tækni í skólastarfi

 

Sótt er um í gegnum íbúagátt Dalvíkurbyggðar, Íbúagátt Dalvíkurbyggðar (dalvikurbyggd.is). Umsókn skal fylgja kynningarbréf og ferilskrá. Umsækjendur þurfa að vera tilbúnir að framvísa sakavottorði ef til ráðningar kemur.

Umsóknarfestur er til og með 30. júlí 2021.

 

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags grunnskólakennara.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Dalvíkurskóli tilheyrir sveitarfélaginu Dalvíkurbyggð sem er um 1900 manna samfélag. Skólinn er 214 barna grunnskóli sem leggur áherslu teymiskennslu og góð samskipti. Einkunnarorð skólans eru: Þekking og færni – virðing og vellíðan. Skólinn vinnur eftir aðferðum Uppbyggingarstefnunnar og Byrjendalæsis. Lögð er áhersla á snemmtæka íhlutun í stuðningskennslu og koma til móts við ólíkar þarfir nemenda. Skólinn er Grænfánaskóli og leggur ríka áherslu á notkun snjalltækja í kennslu. Nánari upplýsingar um skólastarfið er hægt að nálgast á heimasíðu skólans https://www.dalvikurbyggd.is/dalvikurskoli

Frekari upplýsingar veitir Friðrik Arnarson, skólastjóri, sími 460 4980 eða í netpósti fridrik@dalvikurbyggd.is.