Álagning fasteigna- og þjónustugjalda 2014

Álagningin byggir á fasteignamati samkvæmt Landsskrá fasteigna frá 1. febrúar 2013.

Fasteignagjöld íbúðarhúsnæðis: A-skattflokkur
Íbúðarhús og sumarbústaðir ásamt lóðum og lóðarréttindum, erfðafestulönd og jarðeignir sem eingöngu eru nýttar til landbúnaðar, mannvirki og útihús á bújörðum.

Fasteignaskattur A       0,49% af fasteignamati húss og lóðar (var 0,47%).
Vatnsgjald                   Samkvæmt sérstakri gjaldskrá (var skv. sérstakri gjaldskrá).
Fráveitugjald                Samkvæmt sérstakri gjaldskrá (var skv. sérstakri gjaldskrá.)
Sorphirðugjald             kr. 31.400,- á íbúð (var kr. 31.400 á íbúð).


Fasteignagjöld stofnana: B-skattflokkur
Sjúkra- og heilbrigðisstofnanir, skólar, íþróttahús o.fl. samanber reglugerð um fasteignaskatt nr.1160/2005

Fasteignaskattur B        1,32% af fasteignamati húss og lóðar (óbreytt).
Vatnsgjald                    Samkvæmt sérstakri gjaldskrá (var skv. sérstakri gjaldskrá).
Fráveitugjald                 Samkvæmt sérstakri gjaldskrá (var skv. sérstakri gjaldskrá).

Fasteignagjöld atvinnuhúsnæðis: C-skattflokkur
Aðrar fasteignir en þær sem falla undir A og B flokk t.d. verslunar-, iðnaðar-, og skrifstofuhúsnæði ásamt lóðum og lóðarréttindum.

Fasteignaskattur C             1,65% af fasteignamati húss og lóðar (óbreytt).
Vatnsgjald                         Samkvæmt sérstakri gjaldskrá (var skv. sérstakri gjaldskrá).
Fráveitugjald                     Samkvæmt sérstakri gjaldskrá (var skv. sérstakri gjaldskrá).

Lóðarleiga
Lóðarleiga íbúðahúsalóða         1,28% af fasteignamati lóðar (var 1,50%).
Lóðarleiga atvinnulóða             2,90 % af fasteignamati lóðar (óbreytt).
Lóðarleiga ræktarlands            3,00% af fasteignamati lóðar (óbreytt).

Vatnsgjald
Af öllum fasteignum í lögsagnarumdæmi Dalvíkurbyggðar, sem liggja við vegi eða opin svæði þar sem vatnsæðar liggja, ber að greiða vatnsgjald árlega til Vatnsveitu Dalvíkur og skal það vera eftirfarandi:

a) Vatnsgjald íbúðarhúsnæðis verði fast gjald 8.000,00 kr. pr. íbúð og 190,00,- kr. pr. fermetra húss. (var fast gjald 8.000,- kr. pr. íbúð og 190,- kr. pr. fermetra húss.)
b) Vatnsgjald af öðru húsnæði en íbúðum verði fast gjald 16.000,00 kr. pr. eign og 190,00 kr. pr. fermetra húss. (var fast gjald 16.000,- kr. pr. eign og 190,- kr. pr. fermetra húss.)
c) Árleg vatnsgjöld fyrir sveitabýli, eitt íbúðarhús og útihús á sömu kennitölu skulu vera eitt fastagjald og fullt fermetragjald af íbúðarhúsinu og 1/2 fermetragjald af öðrum húsum. (óbreytt)
d) Álagning skv. a, b. og c. málsl. skal þó aldrei vera hærri en 0,4% eða lægra en 0,2% af fasteignarmati allra húsa og lóða. (óbreytt).

Fráveitugjald
Fráveitugjald skal greitt af öllum mannvirkjum sem tengd eru fráveitukerfum sveitarfélagsins.
a) Fráveitugjald íbúðarhúsnæðis verði fast gjald 12.000,00 kr. pr. íbúð og 270,00 kr. pr. fermetra húss. (var gjald 12.000,- kr. pr. íbúð og 270,- kr. pr. fermetra húss)
b) Fráveitugjald af öðru húsnæði en íbúðum verði fast gjald 30.000,00 kr. pr. eign og 270,00 kr. pr. fermetra húss. (var fast gjald 30.000,- kr. pr. eign og 270,- kr. pr. fermetra húss.)
c) Árlegt rotþróargjald verði, fast gjald kr 12.000,00 kr. pr. losunarstað og þar sem tæming á sér stað þriðja hvert ár er kr. 11.000. (var kr. 11.000)
d) Álagning skv. a og b. málsl. skal þó aldrei vera hærri en 0,47% eða lægra en 0,2% af fasteignarmati allra húsa og lóða (óbreytt).

Gjalddagar og greiðsla fasteignagjalda
Gjalddagar fasteignagjalda eru tíu talsins og eru gjöldin innheimt frá 5. febrúar til 5. nóvember. Eindagi fasteignagjalda er 30 dögum eftir gjalddaga.

Afsláttur til tekjulágra elli- og örorkulífeyrisþega af fasteignaskatti.
Elli- og örorkulifeyrisþegar fá allt að kr. 53.854 ,- afslátt fasteignaskatts af eigin íbúð sem þeir búa sjálfir í. Afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega er tekjutengdur sem hér segir:
a) Einstaklingur með tekjur allt að kr. 1.977.181,-
b) Hjón og sambýlisfólk með tekjur allt að kr. 2.728.769,-
Afslátturinn er reiknaður sjálfvirkt í samvinnu við Fasteignaskrá Íslands og Ríkisskattstjóra. Til bráðabirgða verður afslátturinn reiknaður út frá upplýsingum úr síðasta skattframtali og færður til lækkunar á fasteignagjöldum á álagningarseðli. Afslátturinn verður endurreiknaður þegar Ríkisskattstjóri hefur staðfest skattframtöl vegna tekna ársins 2013.

Frekari upplýsingar má fá í þjónustuveri Dalvíkurbyggðar í síma 460-4900 eða á www.dalvikurbyggd.is


Samþykkt á 682. fundi byggðarráðs Dalvíkurbyggðar þann 14.11. 2013.
• Samþykkt á 683. fundi byggðarráðs Dalvíkurbyggðar þann 28.11.2013.
• Samþykkt á 252. fundi sveitarstjórnar Dalvíkurbyggðar þann 03.12.2013.
• Samþykkt á 254. fundi sveitarstjórnar Dalvíkurbyggðar þann 27.12.2013.
• Reglur og afsláttur samþykkt á 687. fundi byggðarráðs Dalvíkurbyggðar þann 9.01.2014 og staðfestar í sveitarstjórn á 255. fundi þann 21. janúar 2014.